Parní skvost z Bučiny

Prospektorské plány knížete Salm-Reifferscheidta v katastru obce Radvanice-Lipiny ze závěru 19. století se podařilo realizovat až po vzniku nástupnické firmy Ostravská báňská a. s. S hloubením jámy Ludwigschacht (Ludvík) začali technici a horníci Dolu Salm VII v roce 1898 uprostřed vzrostlého bukového lesa. Proto se jí mezi lidmi říkalo „Bučina“. 

Geologicky patřila do petřvaldské dílčí pánve ostravsko-karvinského revíru. Přítoky důlních vod a potíže s tekutými písky kutání po několika letech zastavily. Teprve oživení obchodu s uhlím přimělo majitele záměr dokončit. V roce 1909 vyrostla nad jámou č. 1 téměř čtyřicet metrů vysoká ocelová těžní věž. Druhá konstrukce pro výdušnou „dvojku“ byla postavena až v roce 1920. Vlastní těžba uhlí začala na Ludvíku v roce 1914.


Celý příspěvek

Share Button

Horničtí nadšenci si prohlédli Důl Alexander

Ani sychravé počasí v pondělí 13.11.20117 neodradilo vysloužilé havíře a jiné hornické nadšence od návštěvy historické šachty Alexander v Kunčičkách.

 Čtyři desítky, včetně pěti žen, jich dorazily na první veřejnou exkurzi pořádanou správcem areálu, státním podnikem DIAMO. „Na věž jsme kvůli dešti nevylezli, ale vzali nás alespoň na ochoz jedné ze dvou bývalých výdušných jam,“ líčila Kateřina Polínková, absolventka Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO.


Celý příspěvek

Share Button

Šmelcování na Měděnci

O prvním srpnovém víkendu se na Měděnec v Krušných horách vrátil středověk. Zdejší hornický spolek v čele s Ivanem Cáderem připravil zajímavé okamžiky asi pro 150 účastníků z Karlovarska a Chomutovska. Nechyběli však ani zástupci z jiných míst, např. ze Stráže pod Ralskem, Mostu, Freibergu aj.

Po slavnostním zahájení, které proběhlo na úpatí vršku, jenž dal i jméno bývalému městu, tj. Kupferberg – Měděnec, se účastníci seřadili do průvodu a pod vedením mostecké hornické dechovky prošli obcí až k místu, kde již probíhala tavba železné rudy a pražení pyritu. První úkol se zdařil na výtečnou. Z taveného krevelu byla získána železná houba, což je směs strusky a kapiček železa. Druhý pokus, výroba síry a její „rozpuštění“ ve vodní substanci, již tak úspěšný nebyl. Technologické zařízení, tj. tavicí retorta v podobě kameninového „zeláku“, nebyla dostatečně vysoká, aby v její vrchní části došlo k ochlazení sirných plynů s následující krystalizací síry. Nepomohl ani pražič v dobovém hábitu. Kdo si dodal odvahy a zhluboka se nadýchl dýmů vycházejících ze „zeláku“, správně retorty, měl dýchací potíže, zalykal se a nemohl popadnout dech. Síra v dýmech skutečně byla. Po zvládnutí technologie a vylepšení technologické aparatury určitě bude dosaženo kýženého výsledku. Vždyť šlo o první pokus. 


Celý příspěvek

Share Button

V Česku chybí černé uhlí

Kvůli útlumu OKD a polských dolů se spotřebitelé a obchodníci potýkají s nedostatkem černého uhlí. Musejí proto hledat nové dodavatele v Rusku a v zámoří.

Na severní Moravě bylo černého uhlí vždy dost, teď ho obchodníci a větší spotřebitelé nemohou před zimou sehnat. Několik velkých odběratelů tvrdí, že těžební společnost OKD nestíhá těžit a dodávat podle smluv. Málo volného uhlí je také v Polsku, které Česku slouží jako druhý hlavní zdroj paliva, napsal deník E15.


Celý příspěvek

Share Button

PŘÍBĚH Z DŮLNÍHO PROSTŘEDÍ

Bylo to v závěru roku 1959, na Velkodole Stalin už tři dny na vrcholu těžní věže nesvítila červená hvězda, symbol hlásající do celého kraje, že šachta splnila denní, ale v tomto období i měsíční a roční cílový plán, všem šlo o prémie.

Ráno u raportu u okénka při rozdělování práce ještě hodně před šestou vedoucí úseku geologie na nás významně pohlédl a důrazným oslovením říká: „Vy dva oto hevaj, v hlášení je napsáno, že se ve sloji Černá nevěsta při ražení ztratilo uhlí, je tam ustříhnutá sloj a seskok uhlí, no zkrátka ztratilo se v profilu ražení uhlí a je tam geologická porucha na sloji. Musíte to najít, vedení na tom moc záleží.” 

Pod tlakem naléhavého úkolu jsme se snažili jít rychle se převléknout a zajistit pro činnost potřebné věci. Ještě za námi se z okénka ozývalo: “Štajger vám nechal na noční směně překludit ten vaš kafemlynek (důlní dozor nechal přetransportovat vrtný stroj) a nechoďte nám dříve na oči, až zjistíte, kde to uhlí je.” TO znamenalo setrvat v dole tak dlouho, dokud se nezjistí, kde sloj pokračuje.


Celý příspěvek

Share Button

V nitru Sněžky se ukrývá bývalý rudný důl

V nitru naší nejvyšší hory Sněžky se ukrývá bývalý rudný důl. Projít si ho můžete s průvodcem.

Sv. Barbora, patronka horníků, důl Kovárna. Foto Jiřina Mužíková

Že je Sněžka naše nejvyšší hora, ví úplně každý. Ale že je uvnitř hory ukryto největší krkonošské důlní dílo s několika štolami, ví málokdo. Do útrob Sněžky se můžete vydat z Obřího dolu spolu s průvodcem, na turistickou trasu ve zpřístupněné části dolu Kovárna.

Trasa je dlouhá sedm kilometrů a během dvouhodinové prohlídky sestoupíte až do padesátimetrové hloubky. Překvapí vás, jak velké prostory zde horníci jednoduchými nástroji při těžbě železa, arzenu a mědi zanechali. Během několika posledních let profesionální speleologové ze skupiny Albeřice vyčistili hlavní vytěžený důl.


Celý příspěvek

Share Button