Sanace ostravských lagun pokračuje

Přípravné práce na odstranění kalů z lagun OSTRAMO byly zahájeny

Začala další etapa likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice. V areálu lagun po chemičce OSTRAMO v Ostravě se rozběhly přípravné práce na odstranění zbylých 91 tisíc tun kalů. Firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., získala všechna potřebná povolení (EIA a IPPC) a souhlasy ministerstev. Státní podnik
DIAMO předal pracoviště na lagunách společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., která zajistí odtěžení, odvoz a likvidaci kalů podle zákona o odpadech a schváleného realizačního projektu.

Celý příspěvek

Share Button

15. výročí hornického spolku ve Stříbře

Ředitel o. z. SUL Z. Skála přebírá ocenění od K. Neubergera (uprostřed) a R. Strankmüllera (vpravo)

Členové hornického spolku se sešli v sobotu 28. října v Městském muzeu ve Stříbře při příležitosti 15. výročí založení hornického spolku.  Pozvání přijali místostarostové města
M. Záhoř a V. Souček, za Český báňský úřad M. Hakl, předseda OBÚ v Plzni B. Merc, ředitel DIAMO, s. p., o. z. SUL v Příbrami Z. Skála, emeritní ředitel V. Plojhar a členové hornických spolků z Čech a zvláště ze Slovenska, předseda Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska E. Somabathy, tajemník tohoto sdružení D. Vilím. Celý příspěvek

Share Button

Kurz pro báňské záchranáře – Ostrava 2017

Účastníci kurzu

část kurzu byla velmi zajímavá a přinesla nám mnohé nové znalosti, ať už v oboru první pomoci, služebních řádů nebo detekce a indikace vzorků ovzduší. Kolegové z Ostravy se k nám chovali velmi přátelsky a byli nám ve všem po celou dobu kurzu nápomocni. Byli vstřícní k našim dotazům či potřebám, za což jim patří velký dík! Po každodenní výuce a výcviku zůstal čas i na poznávání Ostravy, a tak jsme navštívili Hornické muzeum na Landeku, či vyhlášenou Stodolní ulici. Celý příspěvek

Share Button

Stěhování památek na Hlubinu

kompresor

O postupné obnově památek v areálu Národní kulturní památky Důl Hlubina v Ostravě, který je ve správě DIAMO, s. p., odštěpného závodu ODRA v Ostravě, informujeme naše čtenáře pravidelně již od roku 2002. Tentokrát se jedná o jedineč nou akci – stěhování těžního stroje a turbokompresoru z areálu Pokrok – bývalý důl Habsburg v Petřvaldě u Karviné do areálu Národní kulturní památky (dále NKP) Důl Hlubina v Ostravě. Movité kulturní památky, těžní stroj a turbokompresor, se v areálu Pokrok nacházely v objektech strojovny a kompresorovny, které byly určeny k demolici. V podmínkách demoličního rozhodnutí byla podmínka tyto stroje prohlášené za kulturní památky před vlastní demolicí přestěhovat.


Celý příspěvek

Share Button

Vrch Landek v projektu 35/AKT

Obrázek 1. Mapka České republiky s Ostravsko-karvinskou pánví na východě.

Mapka České republiky s Ostravsko-karvinskou pánví na východě.

V uplynulém roce 2016 jsme si připomněli 240 let trvání těžby černého uhlí v Ostravsko-karvinském revíru (OKR). Těžba začala v poslední čtvrtině 18. století na velkých panstvích v Těšínském a Hlučínském Slezsku. Začátek těžby uhlí v roce 1776 představoval historický milník, od kterého se začaly psát dějiny uhelného dolování v OKR. Velmi pěkný článek k této problematice publikoval Ing. Jaroslav Klát na webu Klubu přátel hornického muzea v Ostravě (viz http://www.hornicky– klub.info/2016/11/29/v–ostravsko–karvinskem –reviru–se–uhli–tezi–240–let/  )

Těžba uhlí zapříčinila enormní rozvoj Ostravska a Karvinska, ale nesla s sebou i negativní vlivy na krajinu, např. poddolování s důlními škodami (částečně zahlazovanými rekultivací a projekty revitalizace). Při útlumu těžby nově došlo ke vzniku nebezpečných výstupů důlního metanu starými důlními díly na povrch. Samovolný výstup metanu z podzemí a nebezpečí s tím spojená je možné považovat za nedořešený důsledek těžby černého uhlí na Ostravsku.


Celý příspěvek

Share Button

Den otevřených dveří na Dole Bezruč

Ing. Libor Jalůvka

Den otevřených dveří na Dole Bezruč (Terezie) v Ostravě.  Státní podnik DIAMO se připojuje k výročí 750-ti let Ostravy a v sobotu 9. září zpřístupní pro veřejnost areál Dolu Bezruč (dříve Terezie) ve Slezské Ostravě, který byl nejhlubším dolem v ČR a letos pomyslně slaví 175 let od založení. Zájemci si mohli prohlédnout v čase od 10 do 16 hodin areál dolu a opravené objekty kulturních památek nebo také využít mimořádnou příležitost vystoupat po kovové konstrukci na sdružené těžní věže jámy Terezie a vidět Ostravu z jiné perspektivy. 


Celý příspěvek

Share Button