Nové uplatnění našli při likvidaci největší ekologické zátěže Ostravy

Separační linku na haldě v Heřmanicích si prohlédl i výkonný ředitel OKD Antonín Klimša.

Separační linka na haldě v Heřmanicích je jedním z nejmodernějších provozů báňského úpravárenství v Evropě

Za účasti zástupců OKD včetně výkonného ředitele Antonína Klimši zahájila o prázdninách firma Ostravská těžební (OT) v lokalitě spravované státním podnikem DIAMO likvidaci odvalu v Heřmanicích. Separační linku odstraňující jednu z největších ekologických zátěží na Ostravsku obsluhují takřka výhradně bývalí horníci či báňští úpraváři.


Celý příspěvek

Share Button

Ostravští filmaři natáčeli v ZÚJ scény pro dokument Dukla 1961

V lokalitách Chlebovice i Staříč v Závodě Últum – Jih se během předposledního srpnového týdne natáčely scény do nového dvojdílného dokumentu České televize s názvem Dukla 1961. Tvůrci hraného filmu jsou z jejího ostravského studia a inspirovali se největším důlním neštěstím v poválečné československé historii, při němž na Dole Dukla v Dolní Suché přišlo o život 108 horníků.


Celý příspěvek

Share Button

Kroužek krojovaných horníků Barbora oslavil 90 let činnosti

Ředitel DZ 1 Boleslav Kowalczyk (vlevo) dekoroval prapory hornických spolků.

Ředitel DZ 1 Boleslav Kowalczyk: „Byla to perfektní akce, do které vložili spoustu svého vlastního úsilí a času.“

Kroužek krojovaných horníků (KKH) Barbora slavil počátkem července 90. výročí založení a pozval při té příležitosti do Karviné zástupce dalších havířských spolků z Česka, Polska i Slovenska, zástupce regionální samosprávy a samozřejmě OKD. Za firmu se zúčastnil člen představenstva Michal Kuča a ředitel Důlního závodu 1 Bosleslav Kowalczyk.
Celý příspěvek

Share Button

Závod Útlum-Jih

Paskovský dobývací prostor uzavírají záchranáři hrázemi

Stavba uzavíracích hrází v Závodě Útlum – Jih.

OKD uzavřela Důl Paskov na konci března. V lokalitách Staříč i Chlebovice nyní intenzivně probíhají práce na stavbách hrází uzavírajících sloje paskovského dobývacího prostoru.

V lokalitách Staříč i Chlebovice intenzivně probíhají práce na stavbách hrází uzavírajících sloje paskovského dobývacího prostoru. Vedoucí závodní báňské záchranné stanice (ZBZS) Marek Michalčák říká, že do konce roku jich v Závodě Útlum – Jih musí vybudovat šestadvaacet. Hotovo mají více než třetinu z nich.

Celý článek
Celý příspěvek

Share Button

Na den přesně po čtyřiceti letech uctili oběti výbuchu v Dole ČSA


Uctění památky obětí důlního neštěstí v Dole ČSA.
Havárie dala podnět ke zpřísnění bezpečnostních předpisů, a to především při používání výbušnin při trhací práci v uhlí a kameni

Uctít památku jednatřiceti obětí položením kytic k památníku v Důlním závodě 1 přišli ve středu 22. března jak jejich bývalí spolupracovníci či příbuzní, tak vedení DZ 1, zástupci dodavatelských firem, hornických odborů, důchodců a spolků.
Celý příspěvek

Share Button

Sviadnovská lokalita má památkově chráněnou těžní věž s těžním strojem

Netypicky válcová, prosklená, více než pětatřicet metrů vysoká věž výdušné jámy Sviadnov přežije likvidaci Důlního závodu 3. Je totiž nejmladší technickou památkou v revíru OKD.

Když ještě býval čtyřlanový jednočinný těžní stroj s třecím kotoučem z pražské ČKD typu 4K 2010 na výdušné jámě v provozu, spouštěl klec pouze do dvou pater. Tehdy se ve Sviadnově přetěžoval hlavně kámen a zásobovala důlní pracoviště materiálem. Dnes je však její výstroj i s lany pryč, do dolu se sjíždí pouze kvůli kontrole v mobilním dopravním zařízení ZH 1500.
Celý příspěvek

Share Button