Co vzkázala Indie Evropské unii?

Nové uplatnění našli při likvidaci největší ekologické zátěže Ostravy

Separační linku na haldě v Heřmanicích si prohlédl i výkonný ředitel OKD Antonín Klimša. Separační linka na haldě v Heřmanicích je jedním z nejmodernějších provozů báňského úpravárenství v Evropě Za účasti zástupců OKD včetně výkonného ředitele…
CONTINUE READING

Ostravští filmaři natáčeli v ZÚJ scény pro dokument Dukla 1961

V lokalitách Chlebovice i Staříč v Závodě Últum – Jih se během předposledního srpnového týdne natáčely scény do nového dvojdílného dokumentu České televize s názvem Dukla 1961. Tvůrci hraného filmu jsou z jejího ostravského studia a inspirovali se největším důlním neštěstím v poválečné československé historii, při němž na Dole…
CONTINUE READING

Kroužek krojovaných horníků Barbora oslavil 90 let činnosti

Ředitel DZ 1 Boleslav Kowalczyk (vlevo) dekoroval prapory hornických spolků. Ředitel DZ 1 Boleslav Kowalczyk: „Byla to perfektní akce, do které vložili spoustu svého vlastního úsilí a času.“ Kroužek krojovaných horníků (KKH) Barbora slavil počátkem července…
CONTINUE READING

Závod Útlum-Jih

Paskovský dobývací prostor uzavírají záchranáři hrázemi Stavba uzavíracích hrází v Závodě Útlum - Jih. OKD uzavřela Důl Paskov na konci března. V lokalitách Staříč i Chlebovice nyní intenzivně probíhají práce na stavbách hrází uzavírajících sloje paskovského dobývacího prostoru. V…
CONTINUE READING

Na den přesně po čtyřiceti letech uctili oběti výbuchu v Dole ČSA

Havárie dala podnět ke zpřísnění bezpečnostních předpisů, a to především při používání výbušnin při trhací práci v uhlí a kameni Uctít památku jednatřiceti obětí položením kytic k památníku v Důlním závodě 1 přišli ve středu 22. března jak jejich bývalí…
CONTINUE READING

Sviadnovská lokalita má památkově chráněnou těžní věž s těžním strojem

Netypicky válcová, prosklená, více než pětatřicet metrů vysoká věž výdušné jámy Sviadnov přežije likvidaci Důlního závodu 3. Je totiž nejmladší technickou památkou v revíru OKD. Když ještě býval čtyřlanový jednočinný těžní stroj s třecím kotoučem z pražské ČKD typu 4K…
CONTINUE READING

BARBORKA POKRAČUJE, I HORNÍCI JÍ PODPORUJÍ

Zhodnocení loňského roku, výhled do letošního a konstatování, že i obyčejní havíři pamatují na sirotky. Taková byla schůze Spolku svatá Barbora (SSB), která se konala v banketce PZKO ve Stonavě za účasti zástupců všech jeho členů. (Pokračování textu…)
CONTINUE READING

Vánoce v havířských koloniích

Betlém Památkář Miloslav Rucki: „Dárky dostávaly hlavně děti, a to jablíčka, hrušky, sušené ovoce, oříšky. Praktické dárky, nejčastěji oblečení, se dávaly v hornických rodinách až od počátku 20. let minulého století.“ Vánoční obyčeje v havířských rodinách…
CONTINUE READING
Uhelní giganti: 3. Indie