Den otevřených dveří na Dole Bezruč

Ing. Libor Jalůvka

Den otevřených dveří na Dole Bezruč (Terezie) v Ostravě.  Státní podnik DIAMO se připojuje k výročí 750-ti let Ostravy a v sobotu 9. září zpřístupní pro veřejnost areál Dolu Bezruč (dříve Terezie) ve Slezské Ostravě, který byl nejhlubším dolem v ČR a letos pomyslně slaví 175 let od založení. Zájemci si mohli prohlédnout v čase od 10 do 16 hodin areál dolu a opravené objekty kulturních památek nebo také využít mimořádnou příležitost vystoupat po kovové konstrukci na sdružené těžní věže jámy Terezie a vidět Ostravu z jiné perspektivy. 


Celý příspěvek

Share Button

Hornické odpoledne na Řimbabě

K. Neuberger dekoruje J. Majera

Členové Hornického spolku Stříbro vyrazili v sobotu 22. 7. 2017 na pozvání Spolku Řimbaba na hornické odpoledne do Bohutína u Příbrami. Zde se většinou schází hornické spolky z Příbrami a okolí. Přijely spolky z Plané, Rudolfova, Zbůchu a Stříbra. V letošním roce se spolek opět připravil na svoji akci excelentně. Za půl roku připravil expozici z díla příbramského malíře Hojdena, kterou začátkem letošního roku získal od pozůstalých. Hornický spolek Stříbro předal členovi Spolku Řimbaba panu Jaroslavu Majerovi vyznamenání – medaili Fr. Jareše za zásluhy. Akci jako tradičně zahájil místostarosta spolku Ing. Josef Kovář, posléze se přidal starosta spolku Ing. Luboš Mandík. Po projevech následovalo ocenění členů spolku za vydařenou práci během roku, poté došlo i na přespolní – Ing. Miroslava Šťastného, Dr. Petřeka, Vratislava Klaboucha a Karla Neubergera ze Stříbra.


Celý příspěvek

Share Button

Nejvyšší kontrolní úřad pochválil DIAMO

Vláda projednala kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a stanoviska ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a ministerstva financí(MF). Peněžní prostředky určené na zahlazování následků hornické činnosti obě ministerstva spolu se státním podnikem DIAMO poskytovala účelně a hospodárně.

 


Celý příspěvek

Share Button

Heřmanickou haldu budou rozebírat až 15 let

Nejméně deset let bude speciální třídicí linka rozebírat největší ostravský odval Heřmanice. Halda, která patří mezi největší ekologické zátěže v Moravskoslezském kraji, dosud hoří.

Linka za více než 250 milionů korun z rozebraného materiálu vytřídí uhelnou hmotu a kamení. V plném provozu zpracuje zařízení 350 tun hlušiny za hodinu. Na projektu spolupracuje státní podnik Diamo a společnost Ostravská těžební, provoz linky zahájili zástupci firem, kraje a města a také ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD).Celý příspěvek

Share Button

Nekontrolovatelný výstup metanu opět zahrozil?

Tentokrát ne, jen lidská nedůslednost. V obou případech však jde o lidské životy.

V roce 2010 bylo na pracovišti centrálního řídícího stanoviště (CŘS) DIAMO s. p., o. z. ODRA zřízeno sledování nekontrolovatelného výstupu metanu na povrch prostřednictvím snímačů metanu v rámci „Komplexního řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“ nazývaného „Velký metan“. V rámci tohoto projektu bylo na monitory CŘS vyvedeno sledování snímaných hodnot z metanových čidel dálkovým přenosem. Čidla jsou umisťována na základě výsledků atmogeochemického průzkumu do objektů a rodinných domů, základních škol, průmyslových objektů apod. Těchto čidel
je v současné době 929 a jsou rozdělena na čidla analogová, kterých je 547, a čidla binární, kterých je 382. Možným průnikem metanu do suterénních prostorů objektů může jeho nahromaděním vzniknout potenciální nebezpečí výbušné koncentrace metanu a tím dojít k ohrožení jak bezpečnosti lidí, tak i majetku.
Celý příspěvek

Share Button

Chomutovské krušení 2017

Tak jak jsme si s mnoha kamarády slíbili v Nové Bani – na desátém setkání slovenských banických měst a obcí – že se opět přivítáme v Chomutově na 21. setkání hornických měst a obcí ČR, tak se také stalo! Sedmička členů našeho Hornicko–historického spolku pod Ralskem se zařadila do velkolepého krojovaného průvodu, který čítal na 60 hornických delegací s prapory z Čech, Slovenska, Polska a sousedního Německa.

Celý příspěvek

Share Button