Kde se starají o hornické muzeum

 Jediné muzeum o historii hornictví na Mostecku se dočká větší podpory

Podkrušnohorské technické muzeum v Kopistech u Mostu se letos dočká větší propagace a pomoci při rozvoji. Společné prohlášení o podpoře jediného muzea v kraji, které připomíná historii dobývání uhlí na Mostecku, podepsalo hned několik institucí.

Jedním z podporovatelů je Ústecký kraj, který přislíbil poskytnutí dotace milion korun, dalším město Most, jež stejně jako v předchozích letech podpoří muzeum částkou 250 tisíc korun. Celý příspěvek

Share Button

Stav využívání uhlí v Německu.

    V roce 2018 budou uzavřeny oba poslední doly . Jsou to doly v Ibbenürenu a Bottropu. Těžba černého uhlí v Německu tedy letos končí. Černé uhlí vlastní produkce přestane být zdrojem energie. Tato skutečnost byla postupně řešena řadu let. Zvyšoval se import uhlí až na 44 miliony tun ( 30% z Ruska) a těžbou hnědého uhlí v Německu ve výši 172,2 miliony tun. Bylo z něho vyrobeno 150 miliard kWh elektrické  energie. Tyto dva zdroje zajištˇují pro Německo dostatek uhlí. Hnědé uhlí , jako levný zdroj energie, svými zásobami stačí zásobovat zemi po řadu desetiletí.


Celý příspěvek

Share Button

Ostrava se vykašlala na horníky. Stydí se vedení města za jeho minulost?

Tohle si vedení města v čele s primátorem Tomášem Macurou za rámeček nedá. Ostrava odmítá největší hornickou slávu v Česku. Vzkaz z magistrátu zní jasně: Máme jiné priority!  
Hanba! Tak označují členové havířských spolků rozhodnutí magistrátu nepodílet se na pořádání 22. Setkání hornických měst a obcí ČR, na které mělo dorazit přes tisíc krojovaných horníků z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, Německa a Slovinska i dalších hostů.

„Tradice velí, že na slavnostním ceremoniálu přebírají zástupci budoucího pořádajícího města putovní insignie. Nikdo z Ostravy se ale vloni v Chomutově neukázal. Měli jsme zlé tušení, což se nám bohužel potvrdilo,“ říká Petr Rojíček, předseda Klubu přátel hornického muzea Ostrava. Celý příspěvek

Share Button

Před třiceti lety bylo v Ostravě založeno hornické muzeum

  1. Úvod

Dne 5. prosince se konalo v Landek Parku v Ostravě shromáždění k oslavení svátku sv. Barbory, patronky horníků. Shromáždění proběhlo v době 30. výročí založení hornického muzea OKD v Ostravě, které bylo ustaveno 15. srpna 1987. Shromáždění proběhlo také v době oslav výročí 750 let od první písemné zmínky o Ostravě. Zúčastnili se ho přátelé hornického muzea z Ostravska, Havířovska, Karvinska a Frýdecko-Místecka.

Článek se zabývá založením Hornického muzea OKD a jeho činností za existence velmi proměnlivých poměru ve vlastnictví. Datum založení hornického muzea se po několika pokusech o hornické muzejnictví (od r. 1905) stalo přelomovým mezníkem v historii města Ostravy. Vznik hornického muzea mělo svoje opodstatnění. V této souvislosti lze připomenout, že hornická těžební činnost tvořila značnou část dlouhé historie Ostravy, poněvadž činila 212 let (1782–1994), tedy činila téměř třetinu uvedené historické doby. Těžba uhlí byla základem rozkvětu Ostravy a vzniku sídelní a průmyslové aglomerace. Ostrava byla v nedávné době (do r. 1994) největším hornickým městem v Českých zemích. V době ustavení muzea činil počet lidí pracujících v hornictví a s ním souvisejících činnostech v Ostravě cca třetinu obyvatel města. Po ukončení těžby uhlí se Ostrava stala běžným krajským městem. Celý příspěvek

Share Button

Češi a Poláci zkoumají hořící haldy

Vědci z Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava (VŠB) a Hlavního báňského institutu (GIG) v polských Katovicích zahájili terénní odběry, měření a laboratorní analýzy prachových částic a plynů na termicky aktivních haldách v česko-polském příhraničí.

Výsledky projektu mají přispět k lepší ochraně ovzduší na obou stranách hranice. Uvedla to mluvčí projektu Eva Kijonková.


Celý příspěvek

Share Button

Zdař Bůh, havíři,

zasílám Vám fotografie z dnešní akce (5 prosince 2017) Klubu přátel hornického muzea na Landeku v Kompresorovně. 

Byla to moc pěkná akce u příležitosti Barborky a jsem ráda, že jsme se v takovém “nečase” setkali. Bylo nás tam přes 80!

Přeji Vám krásný adventní čas, užívejte si v hornickém duchu i ve sváteční náladě. 

Zdař Bůh, Katka Polínková 

Celý příspěvek

Share Button