Čína omezí dovoz uhlí

5.Havířský bál na Hlubině

5.Havířský bál na Hlubině Vzpomínka na mladá léta. Paní Zdena Kyselá nacvičila s námi před 65 léty taneční scénku „Na havířském výletě“. Účast na 5. Havířském plese byl pro mne, bývalého tanečníka Hlubiny, výletem do minulosti a připomenutím mladých let. Tehdy…
CONTINUE READING

Mimořádný vlak po vlečkách OKD

Zdař Bůh,  v sobotu 18. 2. 2017 byl vypraven speciální "Báňský spěšný vlak", který vyjížděl z Ostravy-Střed přes Ostrava hl.n. Orlová až Karviná doly, jel k dolu ČSM a pak zpět přes Ostrava-Michálkovice do Středu. Akci organizoval Slezský železniční spolek,…
CONTINUE READING

Historický pohled na sobotínský zámek

Na místě dnešního zámku stála v roce 1811 původně továrna na kovové zboží, kterou měl od státu pronajatou Andreas Eisenbach, přesídlenec z Podgorze v Haliči. Továrna v roce 1819 vyhořela, byla však znovu postavena a dál provozována. Roku 1833 koupil továrnu majitel panství Loučná, hrabě…
CONTINUE READING

EIA k nadbilančním kalům úspěšně projednána

Dne 12. ledna proběhlo veřejné projednání záměru „Nápravná opatření – Laguny Ostramo, nadbilanční kaly, 1. Realizační etapa“. Zúčastnili se jej předkladatel záměru, kterým je společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, s. p. DIAMO,…
CONTINUE READING

Opravy areálu Dolu Alexander dokončeny

V listopadu roku 2016 ukončil odštěpný závod ODRA plánované opravy obou těžních budov v areálu bývalého dolu Alexander v Ostravě–Kunčičkách. Vzhledem k tomu, že se jedná o budovy prohlášené v roce 1993 za kulturní památky, byla realizace oprav od jejich…
CONTINUE READING

ZPRÁVY ZE SVĚTA UHLÍ A ENERGIE

Technologie budoucnosti - postupné nahrazování fosilních paliv recyklace CO₂ na "čistou energii” Oxid uhličitý, považovaný za hlavní příčinu oteplování, lze využít k získání tzv. čisté energie.Tvrdí to izraelská firma NewCO2fuel (NCF), která se zabývá vývojem nové technologie, kteráby pomohla zužitkovat CO₂…
CONTINUE READING

Štola zaujala i naše rodiny

Možnosti ukázat rodině důlní prostředí ve cvičné štole ve Staříči využil minulý měsíc i ředitel Důlního závodu 2 Zbigniew Janowski. Vzal tam své dcery, zetě i vnoučata. (Pokračování textu…)
CONTINUE READING

Země znovuzrozená – Stanislav Štýs

     Ing. Stanislav Štýs, DrSc., ročník 1930, je rekultivátor, krajinný ekolog a v neposlední řadě též fotograf. V roce 2015 proběhla v Praze na Pražském hradě výstava jeho fotografií Země znovuzrozená a k ní byla vydána kniha stejného názvu. (Pokračování textu…)
CONTINUE READING
Dny teplárenství a energetiky jsou za dveřmi