Galerie akcí

Akce Nadačního programu Nadace LANDEK Ostrava-mimořádné vlaky po vlečkách Ostravsko-karvinského revíru

V sobotu 13.dubna 2019 uspořádal Slezský železniční spolek za podpory Nadace LANDEK Ostrava vypravení dvou mimořádných vlaků po bývalých vlečkách, které byly majetkem Ostravsko-karvinského revíru-OKR Dopravy.Trasa jízdy vlaku:
Ostrava střed, Zárubek, Josefova jáma,Důl Michal,Orlova-Poruba-jáma Žofie,Doubrava,Karviná-Doly,Důl ČSA,Orlová,Heřmanice,Ostrava hl. nádraží. Ostrava střed.
Součásti mimořádné jízdy byl odborný výklad o historií báňské dráhy a Ostravsko.karvinského revíru.Ve vlaku bylo zajištěno občerstvení.

Podzemí Dolu Anselm

2.4.2019 se konala v Dolní Oblasti Vítkovice v kavárně Maryčka a přilehlém kinosále velice zajímavá přednáška KPHMO pana Pavla Sisra fundovaného průvodce Hornického muzea Landek park.

Výroční členská schůze Klubu Hornických Důchodců Dolu František

Klub hornických důchodců Dolu František má 362 členů.Výroční členská schůze zhodnotila uplynulé období a přednesla plán akcí na letošní rok.Předseda klubu Roman Konopka -dlouholetý báňský záchranář ocenil práci všech členů a zejména práci žen,které významně přispěly ke zdaru pořádaných akcí.Vyzvedl práci pana Jaroslava Pawlase,který se aktivně zapojuje jako správce “Domečku”, barman při jednotlivých akcích a hlavně jako řezbář.Obec pravidelně koná pro sochaře plenér za mezinárodní účasti a vystavuje v obecním parku sochy o které se rovněž pan Pawlas stará.

 

Výroční schůze Spolku krojovaných horníků při obci Stonava 10.3.2019

Hornický bál Klubu hornických důchodců Dolu František 9.2.2019

II.přednáška KPHMO -Výroba ocelových těžních lan v ŽDB Bohumín

80 let Mgr. Oldřicha Klepka čestného člena Klubu přátel hornického muzea v Ostravě 30. 1. 2019

Share Button