ČSM oslavuje padesát let, výkonný ředitel OKD o něm měl přednášku

Předseda představenstva a výkonný ředitel OKD Boleslav Kowalczyk

Boleslav Kowalczyk představil posluchačům novou strukturu těžební firmy i varianty dobývání dalších zásob a udržení hornictví v regionu co nejdéle.

Předseda představenstva a výkonný ředitel OKD Boleslav Kowalczyk přijal pozvání havířovské pobočky Klubu přátel hornického muzea Ostrava na besedu k šedesáti letům od zahájení výstavby Dolu ČSM. Přibližně pěti desítkám posluchačů v sále Kulturního domu P. Bezruče přiblížil historii stonavské šachty, ale i aktuální dění v těžební firmě a výhled do budoucnosti. Celý příspěvek

Share Button

Ropu netěží desítky let, teď staré vrty na jihu Moravy konečně zabezpečí

Nedostatečně zabezpečené sondy po těžbě ropy a zemního plynu na jižní Moravě začínají mizet. Sdružení, jehož součástí jsou i Moravské naftové doly, se právě nyní pouští do ekologické likvidace 48 sond na Břeclavsku a Hodonínsku. Stát mu za to zaplatí 578 milionů korun. Celý příspěvek

Share Button

Význam Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě pro poznání historie hornictví na Ostravsku.

Předmluva k zahájení oslav 30 let KPHMO

Předseda KPHMO Ing. Petr Rojíček

Z pohledu vývoje ve společnosti je 30 let zanedbatelná doba. Z pohledu dobrovolné, neziskové, zájmové a odborné organizace, jako je náš hornický spolek a s přihlédnutím ke změnám ve vývoji u nás po roce 1989, je to relativně dlouhé období. Došlo v něm k rychlému zániku mnoha činných dolů a hornického života na Ostravsku a k přesunu pracovních sil do jiných oborů lidských činností, a také ke snaze obnovit ve společnosti mimo jiné i spolkovou činnost. Naše mateřská organizace OKD v roce 2010 ztratila zájem o své vlastní muzeum i o nás. Město Ostrava se také nijak nadšeně k udržování hornických tradic nestavělo a nestaví ani dnes. Proto se naším obecným cílem stalo sdružování zájemců o hornictví a jeho historii ve spolupráci s Hornickým muzeem v Ostravě (dnes Landek Park s hornickými expozicemi). Spolupracujeme také, se základními, odbornými i vysokými školami, ale také s památkovými ústavy a muzeí a obcemi i městskými obvody měst, kde působíme. Na vysoké úrovni je také naše spolupráce se Sdružením hornických a hutnických spolků České republiky. Celý příspěvek

Share Button

Ostrava chřadne. Pukne srdce města zrozeného z uhlí a oceli?

Výsledek obrázku pro ostrava

Ostrava

V Ostravě, městě zrozeném z uhlí a oceli, upadá těžký průmysl a tisíce lidí se bojí o práci. Je na tom ale třetí největší město Česka skutečně tak špatně? Může za jeho potíže jen ekonomika? A nejsou pro Ostravu spíše než ocelové srdce důležité čisté plíce? Celý příspěvek

Share Button

Na roli horníka se nedá připravit

Marek Taclík si zahrál jednoho z horníků. Foto: Petr Novák wikipedia.org

Jednoho z horníků, které roku 1961 zaskočil obrovský požár na dole Dukla v Havířově, ztvárnil v televizním dvojfilmu Dukla 61 Marek Taclík. Natáčení přiblížil v rozhovoru pro Právo, který přinášíme ve zkrácené formě. Celý příspěvek

Share Button