Aktuálně na Jeremenku před 60 lety

„Dej s tím pokoj, na to už není nikdo zvědavý!“ slyším od některých. „Jen to tam pošli,“ radí jiní. „A proč ne,“ říkám si. Díky neznámým fotografům z amatérského fotokroužku na Jeremenku můžeme nahlédnout do dění roku 1958. Možná, že i tato činnost byla součástí budovatelského hnutí, dnes jsme však o šedesát let dále. Útržky z alb fotokroužku, včetně několika fotografií,byly náhodou nalezeny před lety při úpravách správní budovy státního podniku DIAMO, odštěpného závodu ODRA. Celý příspěvek

Share Button

Hornické konzilium v Rudolfově

Ve dnech 19. až 20. dubna 2018 se členové Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky setkali na tradičním každoročním hornickém konziliu v jihočeském městě Rudolfov, aby probrali nominace na hornická ocenění „Český permon“, která se budou tradičně udělovat v pěti kategoriích v září na Setkání hornických měst a obcí České republiky v Sokolově Celý příspěvek

Share Button

Premiéry filmu o neštěstí na Dukle: Výtěžek půjde sirotkům z Barborky

Česká televize uvede  první díl na programu  ČT 1 v neděli 27.  května ve 20.15, druhý  následující neděli 3.  června ve stejném čase

Česká televize uvedla v posledním dubnovém týdnu v Havířově dvoudílný film Dukla 1961 natáčený také v bývalých i současných areálech společnosti OKD a pojednávající o největším poválečném důlním neštěstí v tuzemsku na šachtě v Horní Suché. Po premiérách pro pamětníky a členy hornických spolků se v kině Centrum promítalo dvakrát pro veřejnost – představení byly beznadějně vyprodané a výtěžek ze vstupného
dostanou sirotci z Barborky! Celý příspěvek

Share Button

129. Skok přes kůži se uskutečnil v Ostravě za účasti zástupců OKD

Kompresorovna historického Dolu Anselm (Urx) na Landeku patřila poslední pátek v dubnu hornické slávě celorepublikového formátu – uskutečnil se zde 129. Skok přes kůži, na němž do havířského cechu vstoupila dvacítka studentů montánních oborů. Nechyběli ani zástupci zdejšího uhelného revíru ze společnosti OKD – ředitel její Hlavní báňské záchranné stanice Josef Kasper a manažer centra rekultivací a pozemků Radim Tabášek, kteří byli jmenování Slavnými vysokými čestnými prezidii.

Celý příspěvek

Share Button

Zamokření poklesové kotliny Koblov – příprava řešení

Přestože od ukončení těžby černého uhlí na Ostravsku uplynulo již více než 20 let, jsou v regionu stále místa, ve kterých se vlivy hornické minulosti projevují. Jedním z takovýchto  příkladů je dlouhodobé a pravidelně se opakující zamokření pozemků v katastrálním území Koblov v severozápadní části města Ostravy, na jehož možném řešení se DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA podílí. Klasický postup od prvotní žádosti o součinnost při řešení problému až po fázi zařazení akce do plánu sanací a rekultivací je předmětem tohoto článku. Celý příspěvek

Share Button