Sanace ostravských lagun pokračuje

Přípravné práce na odstranění kalů z lagun OSTRAMO byly zahájeny

Začala další etapa likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice. V areálu lagun po chemičce OSTRAMO v Ostravě se rozběhly přípravné práce na odstranění zbylých 91 tisíc tun kalů. Firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., získala všechna potřebná povolení (EIA a IPPC) a souhlasy ministerstev. Státní podnik
DIAMO předal pracoviště na lagunách společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., která zajistí odtěžení, odvoz a likvidaci kalů podle zákona o odpadech a schváleného realizačního projektu.

Celý příspěvek

Share Button

Ostrava se vykašlala na horníky. Stydí se vedení města za jeho minulost?

Tohle si vedení města v čele s primátorem Tomášem Macurou za rámeček nedá. Ostrava odmítá největší hornickou slávu v Česku. Vzkaz z magistrátu zní jasně: Máme jiné priority!  
Hanba! Tak označují členové havířských spolků rozhodnutí magistrátu nepodílet se na pořádání 22. Setkání hornických měst a obcí ČR, na které mělo dorazit přes tisíc krojovaných horníků z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, Německa a Slovinska i dalších hostů.

„Tradice velí, že na slavnostním ceremoniálu přebírají zástupci budoucího pořádajícího města putovní insignie. Nikdo z Ostravy se ale vloni v Chomutově neukázal. Měli jsme zlé tušení, což se nám bohužel potvrdilo,“ říká Petr Rojíček, předseda Klubu přátel hornického muzea Ostrava. Celý příspěvek

Share Button

15. výročí hornického spolku ve Stříbře

Ředitel o. z. SUL Z. Skála přebírá ocenění od K. Neubergera (uprostřed) a R. Strankmüllera (vpravo)

Členové hornického spolku se sešli v sobotu 28. října v Městském muzeu ve Stříbře při příležitosti 15. výročí založení hornického spolku.  Pozvání přijali místostarostové města
M. Záhoř a V. Souček, za Český báňský úřad M. Hakl, předseda OBÚ v Plzni B. Merc, ředitel DIAMO, s. p., o. z. SUL v Příbrami Z. Skála, emeritní ředitel V. Plojhar a členové hornických spolků z Čech a zvláště ze Slovenska, předseda Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska E. Somabathy, tajemník tohoto sdružení D. Vilím. Celý příspěvek

Share Button

Kurz pro báňské záchranáře – Ostrava 2017

Účastníci kurzu

část kurzu byla velmi zajímavá a přinesla nám mnohé nové znalosti, ať už v oboru první pomoci, služebních řádů nebo detekce a indikace vzorků ovzduší. Kolegové z Ostravy se k nám chovali velmi přátelsky a byli nám ve všem po celou dobu kurzu nápomocni. Byli vstřícní k našim dotazům či potřebám, za což jim patří velký dík! Po každodenní výuce a výcviku zůstal čas i na poznávání Ostravy, a tak jsme navštívili Hornické muzeum na Landeku, či vyhlášenou Stodolní ulici. Celý příspěvek

Share Button

Před třiceti lety bylo v Ostravě založeno hornické muzeum

  1. Úvod

Dne 5. prosince se konalo v Landek Parku v Ostravě shromáždění k oslavení svátku sv. Barbory, patronky horníků. Shromáždění proběhlo v době 30. výročí založení hornického muzea OKD v Ostravě, které bylo ustaveno 15. srpna 1987. Shromáždění proběhlo také v době oslav výročí 750 let od první písemné zmínky o Ostravě. Zúčastnili se ho přátelé hornického muzea z Ostravska, Havířovska, Karvinska a Frýdecko-Místecka.

Článek se zabývá založením Hornického muzea OKD a jeho činností za existence velmi proměnlivých poměru ve vlastnictví. Datum založení hornického muzea se po několika pokusech o hornické muzejnictví (od r. 1905) stalo přelomovým mezníkem v historii města Ostravy. Vznik hornického muzea mělo svoje opodstatnění. V této souvislosti lze připomenout, že hornická těžební činnost tvořila značnou část dlouhé historie Ostravy, poněvadž činila 212 let (1782–1994), tedy činila téměř třetinu uvedené historické doby. Těžba uhlí byla základem rozkvětu Ostravy a vzniku sídelní a průmyslové aglomerace. Ostrava byla v nedávné době (do r. 1994) největším hornickým městem v Českých zemích. V době ustavení muzea činil počet lidí pracujících v hornictví a s ním souvisejících činnostech v Ostravě cca třetinu obyvatel města. Po ukončení těžby uhlí se Ostrava stala běžným krajským městem. Celý příspěvek

Share Button

Češi a Poláci zkoumají hořící haldy

Vědci z Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava (VŠB) a Hlavního báňského institutu (GIG) v polských Katovicích zahájili terénní odběry, měření a laboratorní analýzy prachových částic a plynů na termicky aktivních haldách v česko-polském příhraničí.

Výsledky projektu mají přispět k lepší ochraně ovzduší na obou stranách hranice. Uvedla to mluvčí projektu Eva Kijonková.


Celý příspěvek

Share Button