Povídky starého fonendoskopu

Šak to stálo za to.

„Františku,“volal doktor Čenský doktoru Součkovi,“pošlu ti na standart jednoho infarkta z  jipky. Je už mimo akutní nebezpečí, tak si ho tam vem na doléčení. Máš místo?“„Jo, zatím mám, tak ho Zdeňku  pošli.“ Za chvíli přivezli na II. poschodí Antonína Nečase, který prodělal akutní infarkt spodní stěny a byl již vcelku dobrý.“ Dejte ho na šestku,“volala staniční Růža na sanitáře Otu Trčku, který Tondu Nečase vezl.

Při příchodu na šestku Tonda Nečas slušně pozdravil a představil se ostatním spolutrpitelům. Pan Chlup, senior pokoje, jej přivítal slovy:“ Tož tě synku vitáme z toho kriminálu mezi lidi!“ (Pan  Chlup  totiž  také před  nedávnem  přišel z  jipky a tamní pobyt bral jako omezování osobní svobody.) „Doufám, že seš rád, že ses konečně dostal mezi normální lidi, do dobré společnosti. Tady je aspoň trochu té srandy a jsme tady samý slušný lidi.“ „A co ty vlastně děláš?“ otázal se Tondy Nečase pan Svoboda


Celý příspěvek

Share Button

Povodně 1997 na dráze Koksovna Šverma aj lokality

V těchto dnech si připomínáme dvacet let od velkých povodní, které v červenci 1997 zasáhly téměř celou Moravu a Východní Čechy. Ničící živel výrazně poškodil i železnici.


Celý příspěvek

Share Button

Vernisáž ve Stálé výstavní expozici “Historie psaná uhlím“ v Havířově pod názvem Poznej Havířov

Dne 16. 10. 2017 se uskutečnila vernisáž výstavy“ Poznej Havířov“ v 1.patře  Společenského domu v Havířově-městě, Dlouhá třída 19.Výstavu zahájila kurátorka výstavy Bc. Michaela Kroupová, která poděkovala Nadaci Landek Ostrava za finanční přispění na uskutečnění výstavy a přítomné seznámila s tím, jak  bylo nutné po 2.světové válce obnovit zničený průmysl a rekonstruovat doly. Proběhl nábor do dolů-Lánská akce a byla potřeba výstavby nových bytů pro OKR. Od roku 1952 probíhala výstavba podle projektu ostravského Stavoprojektu.

Byla vypsána soutěž na název nového města padly  Baníkov,  Brigadov, Miskov,  Gavlasov,  Havířovany,  Ostravograd ,Rubačov,Uhlov atd. Zvítězil návrh pana Aloise Macury z Ropice  – Havířov. Pak 4. prosince 1955 byla Havířovu udělena městská práva a konaly se volby do MNV.


Celý příspěvek

Share Button

Lithium se může těžit na devíti místech

V oblasti Krušných hor a Slavkovského lesa je podle informací ministerstva životního prostředí (MŽP) celkem devět platných průzkumných územích licencí, které se týkají lithia. Kromě Cínovce se jedná především o Horní Slavkov.

Společnost Geomet má čtyři licence, tři získala firma KMK Granit a dvě společnost Cínovecká deponie. Těžbě lithia, stejně tak jako dalších nerostných surovin, musí předcházet geologické práce pro vyhledávání a průzkum ložisek.


Celý příspěvek

Share Button

Termicky aktivní odval Hedvika – letní sucha opět zvyšují riziko požáru

Anorganická krása hořícího odvalu

Letní měsíce jsou dobou, kdy hasiči tradičně likvidují množství požárů a kdy mají jednotky požární ochrany obvykle nadprůměrný počet technických zásahů. Mezi typicky letní zásahy patří požáry travních a lesních porostů od neopatrně rozdělaných táborových ohňů, cigaretových nedopalků, požáry na polích způsobené zemědělskou technikou, vznícení porostu od výfuku nevhodně zaparkovaného automobilu apod. Anebo může být příčina přírodního požáru také jiného charakteru.


Celý příspěvek

Share Button

Sedm zastavení při putování minulostí i současností Slezské Ostravy.

  Tento kus země, který se vypíná východně od centra města nad řekou Ostravicí byl již samotnou přírodou předurčen, aby se stal kolébkou ostravského hornictví. Leží na karbonském okně a uhelné sloje tu vycházejí na povrch. Stačilo jen kopnout do země a kus krásného uhlí donést na patřičné místo.


Celý příspěvek

Share Button