Doporučujeme

Share Button

Uhelní giganti Polsko

Galerie

Galerie obsahuje pouze 1 obrázek.

Polsko vytěžilo v roce 2017 127 milionu tun uhlí, čímž se stalo devátým největším světovým a druhým největším evropským producentem. Země sama spotřebuje téměř veškeré uhlí, které vytěží, a je desátým největším spotřebitelem uhlí na světě.

Share Button

Valná hromada hornických spolků v Jihlavě

Galerie

Galerie obsahuje pouze 1 obrázek.

Krásné hornicko-historické město Jihlava hostilo v pátek 9. listopadu valnou hromadu Sdružení hornických a hutnických spolků ČR. Přes dvacet spolků vyslalo své zástupce, aby zhodnotili plnění cílů v letošním roce a projednali plán činnosti a rozpočet na rok 2019.

Share Button

Z Dolu Vilém zbyl jen plynový komínek

Z Dolu Vilém zbyl jen plynový komínek

POMNÍKY HORNICKÉ SLÁVY

Založen byl na Zárubku v Polské Ostravě v roce 1859, v roce 1961 tu skončil provoz a jáma byla zasypána. Celý příspěvek

Share Button

Odbory přispěly k zachráně OKD

Galerie

Jaký byl rok 2018 z pohledu hornických odborářů, bilancoval pro magazín Horník Geolog Naftař předseda Odborového svazu PHGN Jan Sábel. Rozhovor přinášíme v kráceném znění. 

Share Button

Beseda KPHMO v Maryčce

Dnes se konala první beseda KPHMO v nových prostorách – v kavárně Maryčce v kině Cineport od 15 hodin v Ostravě-Vítkovicích. Sešlo se nás na 40 a vyslechli jsme si úvodní slova předsedy Ing. Petra Rojíčka, místopředsedy Kunčického a tajemníka Karla Budína. Po té jsme poslouchali velmi vydařenou přednášku pana Ing. Zdeňka Železného, CSc. z Brna o Leteckých motorech. 

Celý příspěvek

Share Button

45 let od propadu ústí starého důlního díla Salm II – Leopoldina

45 let od propadu ústí starého důlního díla Salm II – Leopoldina

V roce 2008 byl pracovníky odboru bezpečnosti hornické krajiny na o. z. ODRA zpracován katalog starých důlních děl v ostravsko-karvinském revíru, ve kterém je zdokumentováno celkem 476 starých důlních děl. Z tohoto počtu je v rámci projektu 35/AKT „Komplex- ní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji“ pravidelně kontrolováno 293 zajištěných starých důlních děl. Mezi tato SDD patří i jáma Salm II – Leopoldina v Ostravě. V měsíci listopadu si připomeneme 45 let od mimořádné události na této jámě.

Číst více

Jámu Louis vystřídal Maršál Jeremenko

Galerie

Galerie obsahuje pouze 1 obrázek.

POMNÍKY HORNICKÉ SLÁVY Kvůli zvyšující se potřebě černého uhlí v hutnickém průmyslu a železniční dopravě založily Spojené Vítkovické kamenouhelné doly 25. května 1891 ve Vítkovicích důl Nová jáma (Neuschacht), jehož název byl v roce 1895 změněn po synovi majitele Alberta … Celý příspěvek

Share Button