Ministr průmyslu a obchodu jednal v Ostravě o sanaci lagun a Trojického údolí


Prohlídka areálu lagun OSTRAMO, zleva: hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (vzadu), vedoucí střediska Povrch o. z. ODRA Josef Jašek, ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, ředitel státního podniku DIAMO Tomáš Rychtařík .

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček přijel do Ostravy 5. května s hlavním cílem – postoupit v přípravě sanace lagun OSTRAMO. Likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice se dostala do patové situace. Rozhodující instituce se dosud neshodly na navržených øešeních sanace kontaminovaných zemin, která bude následovat po odtěžení kalů. Ministr Jiří Havlíček proto navrhl vedení Moravskoslezského kraje (MSK) a města Ostravy, že Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podpoří variantu, která bude odpovídat představám a potřebám regionu.
Celý příspěvek

Share Button

VÝPRAVNÁ HORNICKÁ KNIHA – KATALOG

NTM

Národní technické muzeum v Praze vydalo v roce 2015 výpravnou publikaci s názvem Katalog expozice hornictví, Rudný a uhelný důl. Katalog byl vydán u příležitosti znovu otevření hornické expozice v Národním technickém muzeu (NTM) po její rozsáhlé rekonstrukci. Autory jsou realizátoři expozice Martin Přibil (*1975), pracovník NTM a Karol Šmehl (*1986), bývalý pracovník NTM.

Kniha je vyhotovena v lepené vazbě ve formátu B5 (176×250 mm), má 362 stran a jde o první vydání s ISBN 978-80-7037-238-8. Publikace má rozsáhlý seznam poznámek, bohatý rejstřík a také abstrakt v anglickém jazyce. Nad rámec katalogu je uveden seznam současných hornických muzei a skanzenů a zpřístupněných dolů v ČR (vč. odkazů na internetové stránky www). Bohatý je seznam související literatury, periodik, archívů a slovník hornických výrazů. Svoji obsáhlou náplní značně překračuje obvyklý rozsah výstavních katalogů.Celý příspěvek

Share Button

V Chomutově se sešli horníci a hutníci z celé ČR

Článek převzatý z webu POLAR Jiří Brzóska.

O uplynulém víkendu se v Chomutově sešli zástupci hornických a hutnických spolků z celé ČR, Slovenka, Polska a Německa. Na chomutovské krušení dorazili i nositelé hornických tradic z MS kraje, kam putovalo i jedno z významných ocenění Český Permon. V příštím roce setkání proběhne v Ostravě. Celý příspěvek

Share Button

Důlní voda k užitku města Ostravy? Časem snad ano!

Bezpečnostní komise sfárala na Jeremenku a seznámila se s problematikou důlní vody a odčerpávání z bývalých šachet. Výsledkem je doporučení začít přemýšlet nad jejím využíváním, ale i otázkou bezpečnosti.

DIAMO

V jedné z posledních dvou skutečně činných jam v Ostravě ve druhém týdnu března sfárala městská komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém. Na povrchu šachty Jeremenko pak probírala problematiku čerpaných důlních vod. Více prozradil Josef Havelka, ředitel Odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO.

Jak a proč se čerpá důlní voda na Jeremenku?
Momentálně státní podnik DIAMO udržuje hladinu důlní vody v hloubce minus 388 metrů,
myšleno pod hladinou moře. Ročně v průměru odčerpáváme zhruba pět milionů kubíků důlní vody, kterou následně vypouštíme do řeky Ostravice. Čerpání důlní vody z šachet v takzvané Ostravské dílčí pánvi sice skončilo v roce 1997 s ukončením těžební činnosti v tomto městě, nicméně v roce 2001 bylo na vodní  jámě Jeremenko znovu obnoveno. Důvodem bylo a dosud je udržení hladin podzemních vod pro zajištění ochrany ložiska a bezpečnosti při těžbě uhlí v činných částech ostravsko-karvinského revíru.

Celý příspěvek

Share Button

Od hnědého uhlí až po černé, od SHR až po OKR, od Duchcova až po Ostravu!

Malá encyklopedie jednoho havířského života a dobrovolného záchranáře.

Potřeboval jsem peníze a ulehčit mamce výdaje pro studium na průmce a také pro svoji osobní spotřebu, na sporty a kulturu a hlavně cestování. Řešil jsem to brigádnickou činností. Naši žáci PŠH měli dveře otevřené na všech šachtách SHR. Já jsem vlivem p. JUDr. Bukovanského, který přednášel bezpečnostní předpisy na průmce a byl současně vedoucím útvaru bezpečnosti na Dole Stalingrad (Mír) v Břežánkách, mě umožnil o prázdninách v roce 1956 strávit v tamním dole placenou praxi, jako pomocník komorářů.

Jelikož nám přednášel p. Ing. Havrlík, závodní na Dole 1. Máj v Háji u Duchcova, hornictví, měl jsem umožněno vždy 2x v měsíci odpracovat odpolední směnu, na výše uvedeném dole. Prošel jsem tak od třídírny, přes dopravu v dole tyto profese a poznal jsem tak další důl v SHR, jeho organizaci a hlavně jeho zaměstnance, havíře.
Celý příspěvek

Share Button

Lidské chyby dokáže metan krutě ztrestat

V souvislosti s květnovým  bezpečnostním heslem – Metan chyby neodpouští, poučme se z minulosti! – apeloval odbor řízení bezpečnosti OKD především na lidský faktor. Ten totiž sehrál roli ve třech posledních mimořádných událostech se zapálením důlního plynu CH4, při němž byli v revíru zraněni horníci.

Případy měly společné jmenovatele
• staly se na dovrchních ražbách,
• probíhaly zde přibírky kamene,
• na čelbách docházelo k výlomům,
• CH4 nebyl řádně vyhledáván a měřen,
• chyboval lidský činitel.
Celý příspěvek

Share Button