Pozvánka na přednášky, besedy a jiné akce.

Pořádané v I. kvartále 2019

Pobočka Ostrava:Důl Hlubina Ostrava kavárna Maryčka 
od 15.00 hod. 
(vždy 1. úterý v měsíci, od 15,00 členská schůze)
Od podchodu od tramvajové linky 1,2, kolem bývalé 
vrátnice dle vyznačeného směru ke kavárně  cca 3oo m.
8. ledna Ing. Železný Zdeněk, CSc.: Letecké motory 
5. února Durczok Lukáš, Svěrák Luděk: Historie výroby ocelových lan v ŽDB
5. března Ing. Břínek Miroslav: 100 let československého letectví 

 

 Pobočka Havířov: Již Loutkový sál Kulturního. 
střediska P. Bezruče v Havířově 
(vždy 2. pondělí v měsíci, od 16,30 ) 
   
   
   

 

 


Pobočka Karviná: Regionální knihovna Karviná-Fryštát.
(vždy poslední středu v měsíci, od 15,30 )
   
   
   
Share Button