Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 29.11.2016 do 06.12.2016

Sekce ČLÁNKY
04.12.2016Jeremenko naplnilo Šanci

Sekce ČTENÁŘI
04.12.2016aichealalex

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2016
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

Počet zobrazených článků: 50 (z celkem 287 nalezených)

| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-287 |
Zašlá sláva
(Ing. Jaroslav Minka, Informace, 12.04.2013)

Váš prohlížeč nepodporuje zobrazení PDF.

Zašlá sláva - fotogalerie


Zahajte velikonoční svátky procházkou do Landeku!
(Redakce Horník, Informace, 03.04.2013)

O aktuálních a plánovaných proměnách hornického muzea hovoříme s Lumírem Placem, ředitelem Landek Parku v Ostravě-Petřkovicích.

Landek Park

„Zahajte svátky jara procházkou do Landek Parku! Cyklisté na kolech, ostatní pěšky. Kromě expozic hornického muzea tu najdete tradiční restauraci Harenda s velikonočními specialitami a budete si moci vyzkoušet pletení karabáče či malování vajíček!”

Těmito slovy zve k velikonoční návštěvě ředitel ostravského Landek Parku a Dolu Hlubina Lumír Plac. Samozřejmě, můžete tu sfárat i do podzemí historického Dolu Anselm a odnést si silný zážitek. „Jak se kdysi říkalo: Vem babu a děcka, fárání na Landeku je pecka!“ usmívá se Plac.


Štoly v Banské Štiavnici a okolí
(Ing. Jaroslav Minka, Informace, 01.04.2013)
Anton

Stará štola Antona Paduánského.
Anton Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna plastika patrona štoly sv. Antona Paduánského. Portál (vstup) štoly byl zrekonstruován v r. 2011 členy hornického spolku Eisenbach ve Vyhniach.


Veselé velikonoce
(Ing. Jaroslav Minka, Informace, 29.03.2013)

Hody, hody doprovody,
neseme vám trochu vody,
s tatary vás vymrskáme,
protože vás rádi máme.
Jiný chodí s jalovcem,
ať chcem nebo nechcem,
vyšleháme nožičky,
ať dostaneme štamprličky.


V Británii skončí největší uhelný důl
(Vladislav Sobol, Informace, 15.03.2013)
Daw Mill Největší britský uhelný důl Daw Mill Colliery se po únorovém požáru natrvalo uzavře a zanikne kvůli tomu nejméně 550 pracovních míst. Oznámili to spoluvlastníci dolu Coal? eld Resources a UK Coal. Je to další rána postupně zanikajícímu tradičnímu britskému odvětví, které není schopno soutěžit s levnými dovozy ze světa a podkopává jej zelená energetická politika vlády.


Hornická matice slezsko–moravsko–česká pracuje ve prospěch dějin hornictví a geologie
(Otto Hejnic DIAMO, Informace, 08.03.2013)

Hornická matice SMČ vznikla v roce 1998 jako účelové občanské sdružení, jehož hlavním úkolem je dokumentace a ochrana hornické kultury (hmotné i duchovní) a udržování hornických tradic.

euroregion

Hornická matice SMČ shrnuje rozmanité projevy výzkumné, knihovnické, vydavatelské, osvětové i pedagogické činnosti k historiografii hornictví, vytváří odborné zázemí k dalšímu rozvíjení hornických tradic – včetně ochrany technických památek montanistických i dalších. Sleduje sbírkotvornou činnost spolků, muzeí a jednotlivců a pomáhá ji rozvíjet, registruje na sedmdesát spřátelených organizací.

Výzkumná a odborná činnost v roce 2013 se týká muzeologie, zaměřené na aktivní sbírkotvornou činnost a prosopografii (životopisy), pokračuje přeshraniční projekt Montanregion Erzgebirge – Krušnohoří.

Matice převzala záštitu nad muzeem v Hrobě (hornickemuzeum@volny.cz), což navazuje na možnost projít si v roce 2012 otevřenou štolu v Mikulově a od jara 2013 se seznámit s hornickými díly v katastru obce Hora Svaté Kateřiny.

Další plánovaná činnost HM SMČ v roce 2013:

K POČÁTKŮM VÝVOJE HUTNICKÉ FAKULTY VŠB V OSTRAVĚ
(administrator, Informace, 24.02.2013)

Výtah z přednášky autorů, přednesené v Kulturním domě v Petřkovicích 6. listopadu 2012.

Archiv VŠB-TU Ostrava soustřeďuje ve svých fondech nejen dokumentaci úřední povahy, ale zároveň vytváří v součinnosti s pamětníky, rodinnými příslušníky a spolupracovníky osobností dlouhodobě působících na vysoké škole soubory vzpomínek a osobních fondů pedagogů. Takové zachycení historie vědních oborů a samotné vysoké školy představuje jedinečný pohled a je cenným heuristickým pramenem. Setkání s členy Klubu přátel hornického muzea v Ostravě je pro nás milou příležitostí k představení vzpomínek a zároveň ke konfrontaci s pohledem zasvěceného auditora, které vystudovala v různém období Vysokou školu báňskou v Ostravě. První setkání bylo věnováno počátkům Hornické fakulty VŠB v Ostravě, toto druhé setkání se zabývá prvními lety Hutnické fakulty VŠB v Ostravě. začátkem studijního roku 1945/1946 povolalo Ministerstvo školství a národní osvěty jen dva řádné profesory, a to Alexandra Iljiče Glazunova (metalografie, elektrometalurgie a fyzikální chemie) a Josefa Hummela (kovohutnictví). Musel se respektovat dekret prezidenta republiky E. Beneše z 8. září 1945 o přeložení VŠB z Příbrami do Ostravy, což znamenalo zásadní rozhodnutí pro další vývoj dané vysoké školy. Jen zčásti se potvrdil předpoklad, že doly a hutě jsou samy o sobě pro posluchače výhodou.


Bratislavské setkání s prezidentem
(Otto Hejnic DIAMO, Informace, 16.02.2013)
GasparovičDne 9. 1. 2013 se zástupci Hornicko–historického spolku ve Stráži pod Ralskem, Pavel Virág, Jan Šebek a Ing. Jan Holinka, zúčastnili na základě pozvání od kamarádů ze Slovenského združenia baníckých cechov a spolkov každoročního přijetí u prezidenta SR. Setkání proběhlo v prezidentském paláci v Bratislavě a za českou stranu se ho ještě zúčastnili zástupci Kladna. Tam se bude také 6. až 8. září 2013 konat setkání zástupců hornických měst a obcí ČR

Halda Ema
(Ing. Jaroslav Minka, Informace, 07.01.2013)
EmaHistorie.

Zůstatek 150 let hornické činnosti, která z hlubin až 1 000m vytahovala na povrch horniny, hlavně uhlí. Počátek haldy byl z jámy Ema a uhelné koksovny Trojice. Šachta Ema byla založena r. 1861 a její hloubka byla 438 m, zlikvidovaná r. 1934.

Poté se přidala šachta Terezie (Petr Bezruč 1), která těžila od r. 1843 až do r. 1967, hloubka 898 metrů.

Pro neustále hořící haldu byla zde prováděna asanace pomocí vrtů, do kterých byla vháněna voda, inertní plyn, hasící pěna. Přes všechno úsilí se nepodařilo oheň úplně utlumit a tak od r. 1967 byly horniny z Dolu Petr Bezruč vyváženy na haldu novou, která je v sousedství haldy Emy. Pro dokonalejší třídění a upravování uhlí na tuto haldu se dostávalo jen nepatrné množství uhelné substance a halda nehořela. Na tuto novou haldu byla t. zv. haldovina vyvážena 35 let, kdežto na haldu Ema 106 let. Za tu dlouhou dobu výška haldy Ema dosáhla 330 metrů. Samozřejmě přirozeným sleháváním haldy, nasypanou hlušinou, její výška poklesla na dnešních 315 m, další poklesy by měli být již minimální.


Setkávání hornických měst v Báňské Štiavnici
(Ing. Jaroslav Minka, Informace, 06.01.2013)
BB

Setkávání hornických měst v České republice, tak i ve Slovenské republice má svoji tradici. My jsme v roce 2012 slavili 16. Setkání hornických měst v Chomutově, v Báňské Štiavnici to bylo 5. Setkání hornických měst.

Nejet na Slovensko do Báňské Štiavnice, která je mekou báňské historie – hornickým školstvím a rudným hornictvím, by znamenalo přijít o další poznání našeho oboru. Báňská Štiavnica a Příbram byly za Rakouska-Uherska dvě královská města, kde hornictví určovalo nejen ráz těchto měst, ale i bohatou historickou hodnotu pro další generace.

Naši sestavu z KPHM dobře doplnili kamarádi z Dolu František i ze Stonavy. Prostě jsme se neztratili a obohatili jsme toto setkání.


Barborka 4. prosince 2012
(administrator, Informace, 22.12.2012)
Barbora

Opět se sešli kamarádi, na Dole Anselm v Ostravě-Petřkovicích v Landek Parku, aby oslavili svůj den!

Jako vždy jsme vzpomenuli kamarádů, co už nejsou mezi námi. Celou sešlost jsme zahájili hornickou hymnou a slova se ujal náš předseda Mgr. Rodan Broskevič, který vyzval pozvané kamarády z kroužku krojovaných horníků ze Stonavy a Barbory Ladislava Kajzara a Jana Kavku i Jaromíra Stříže z hornického spolku „Rozkvět“ ze Sedlišť aby řekli pár slov. V organizačních záležitostech promluvil jednatel KPHM Karel Budin.

Po celou dobu setkání byl podáván guláš jako hornické pohoštění!

Zdař Bůh!

Foto album


Město Havířov odkrylo svou historii
(Ing. Jaroslav Minka, Informace, 19.12.2012)
Renata

Výstavní expozice historie města a hornictví je otevřena.

Přestřižení pásky

Přesně v 10 hodin místního času 10. prosince 2012 ve společenském domě Reneta, první náměstek primátora města Havířov Eduard Heczko uvítal všechny přítomné a seznámil je s významem expozice města a hornictví v Havířově. Suše konstatoval, že Havířov je bez šachty o proti partnerskému městu Jastrzebie-Zdrój, který jich má pět. O to více poděkoval všem, kteří se na expozicích podíleli a vyzdvihl podíl Klubu přátel hornického muzea v Ostravě a hlavně pobočky Havířov, která hornickou expozici připravila.

Za fanfár dechové hudby kamarádů partnerského města z Polska Jastrzembie-Zdrój a po proslovech primátora města Havířov Zdeňka Osmanczyka a partnerského města poradce prezidenta p. Františka Pixy se přítomní ze společenského sálu společenskému domu Reneta vydali k přestřižení pásky k vystavovaným exponátům.


Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice
(Ing. Jaroslav Minka, Informace, 30.11.2012)

Konference k ukončení realizace projektu.
Konané 16. listopadu 2012 v aule GONG.

Aula v bývalém plynojemu, prostě v „Gongu“ se opět plně zaplnila. Pro většinu zvědavost, ale také pro kvalitu řečníků. Vše uváděl redaktor české televize Jakub Železný což, ještě více, se stalo přitažlivým.

V první části po uvítání Petra Koudeli vystoupili:
Štefan Füle – eurokomisař: Evropské fondy pro podporu regionů. Alena Hanáková a Daniel Braun – ministryně kultury a 1. náměstek ministra pro místní rozvoj.
Petr Kajnar, Miloslav Novák – primátor města Ostravy a hejtman Moravskoslezského kraje.
Evžen Tošenovský – europoslanec,
Naděžda Goryczková – generální ředitelka Národního památkového ústavu.

Všichni výše uvedení svým vlivem mohou pomoci s realizací projektů Dolních Vítkovic a tím celému městu Ostrava anebo již tak učinili.

Ostrava a vůbec celé Ostravsko a region trpí násilným ukončením těžby uhlí a hutní výroby ve Vítkovicích. Hodně lidí dojíždělo za prací do dolů a hutí. Šachta a huť byly matkou živitelkou.


Osobnosti naší alma mater
(Ing. Jaroslav Minka, Informace, 17.11.2012)

V úterý 6. listopadu 2012 našemu KPHM v Ostravě v Petřkovicích již ve své II. části Mgr. J. Biolková,CSc a Mgr. Petr Kašing představili poutavě slovem i video projekcí historické osobnosti působící jak v Ostravě tak také v Příbrami ve vztahu k hutnictví.

Beseda a její I. Část byla ve vztahu k hornictví a uskutečnila se 7. února 2012 ještě v Landek Parku a měla rovněž velký ohlas mezi kamarády. Její dozvuky v Harendě stály za to, bylo na co vzpomínat.

Současná II. část přednesená v Kulturním domě v Petřkovicích byla vylepšená přímou obsluhou žíznivých kamarádů i přednášejících. Zvláštností bylo video s 92 - letým báňským inženýrem a jeho dalšími kamarády, kteří byli na návštěvě Hornického muzea, studující ještě na VŠB v Příbrami. Jejich zazpívání našich hornických písní bylo famózní.

Naše alma mater v Ostravě je dobře popsána a má ve svém archivu vše dostupné hloubavému čtenáři.

S historií VŠB v Příbrami to je trochu složitější. Existuje nádherná kniha Jiřího Majera: Z dějin vysoké školy báňské v Příbrami.


Unikátní překop spojí doly Karviná a Darkov a ušetří náklady i vodu
(administrator, Informace, 11.11.2012)
Úspory a ekologie. Společnost OKD řadí spojovací překop mezi projekty odpovědného podnikání - nejenže díky němu firma sníží náklady, ale bude také šetrněji ke spotřebě, která je potřebná pro úpravu horniny. Uhlí se pak totiž bude "prát" už jen v Darkově.

KPHMO v DOV
(Ing. Jaroslav Minka, Informace, 25.10.2012)
NadaceKlub přátel hornického muzea v Ostravě pobočka Petřvald navštívila Dolní oblast Vítkovice k prohlídce.

Foto album vyrobil Ing. Jaroslav Minka


Jizerské hory
(Ing. Jaroslav Minka, Informace, 16.10.2012)

Za další historií rudného hornictví!

Naše cesty s KČT Petřvald po historii Jizerských hor ve fotografii s výkladem.

Místo ubytování Bílý Potok pod Smrkem, kostelík v Bílém Potoku na cestě okolo Kočičích kamenů na Hubertku (rozcestníky), (10 foto).

Z Hubertky přes vyhlídku „Hájnikova kohouta“ do lázní Libverda a po schodech k „Obřímu sudu“(23 foto).

V Bílém Potoku podél řeky Jizery k nádraží ČD. Vlak jedoucí z Liberce do Bílého Potoka podél cesty do městečka Hejnice. Nádraží vzorně udržované (8 foto). Hejnice, kostel a klášter po svátku Václava (4 foto).

Cesta autobusem do Smědavy (847 m) a po vrcholovce do osady Jizerka, podél rašeliniště Jizerky, sklárny do muzea Jizerských hor (17 foto).

Kolem meterologické stanice (1 foto) pod vrchol Bukovec a výstup na něho. Panorama Jizerek z naučné stezky 3 rašelinišť Jizery (7 foto). Parkoviště osady Jizerky (2 foto).

Jizerské hory

Foto album


Po stopách historie dobývání rud na Slovensku
(Ing. Jaroslav Minka, Informace, 19.09.2012)

Muráň

Osm dní jsme chodili s KČT z Petřvaldu v blízkosti "Rudné magistrály" a při dobývání Muránského hradu se po ní i pohybovali. Rudná Magistrála a její dálková trasa začíná ve Zlatých Moravcích a vede horami: Pohronský Inovec, Tisovec Štiavnické vrchy, Pliešovskou kotlinou, Javorie, Ostrožky, Polanou, Veporskými vrchy, Špisko-Gemerským krasem do Stolických vrchů a ve Stolici (1 476 m.n.m) končí. Celková délka trasy činí 298 km a spojuje místa, kde se těžily různé druhy rud.

Muráň

Muráňská planina

Slovenský ráj

Hron


SLÁVA KRUŠNOHORSKÉHO HORNICTVÍ
(administrator, Informace, 07.08.2012)
Mikulov

OBECNÍ ÚŘAD MIKULOV V KRUŠNÝCH HORÁCH
HORNICKÁ MATICE SLEZSKO-MORAVSKO-ČESKÁ
ČESKÁ SPELEO SPOLEČNOST – ZO 4-O4 AGRICOLA

Vás zvou na XIV. setkání zájemců o báňskou historii

SLÁVA KRUŠNOHORSKÉHO HORNICTVÍ: DĚJINY MIKULOVA

V sobotu 25. srpna 2012 v budově Obecního úřadu Mikulov na Tržním náměstí se koná celodenní seminář přístupný široké veřejnosti a výroční schůze Hornické matice.

Dopoledne od 9 hod. příspěvky z montánní historie daleké i blízké Přestávka na oběd od 12 do 13 hod.


Fotoreportáž
(Ing. Jaroslav Minka, Informace, 28.06.2012)

5. stretnutie banských miest a obcí Slovenska

Prinášame vám fotoreportáž z 5. stretnutia banských miest a obcí Slovenska, ktoré sa uskutočnilo od 21. do 24. júna 2012 v Banskej Štiavnici.

Autor fotografií: Ing. Jaroslav Minka

Klikni fotoreportáž


Chomutovské krušení
(Otto Hejnic DIAMO, Informace, 24.06.2012)
Chomutov

Do Chomutova jsem vyrazil 21. dubna brzy ráno. Jel jsem na 16. setkání hornických a hutnických měst a obcí a také se po létech potkat s bývalými kolegy a kamarády. Velice mile mě překvapilo samotné pánevní město, kde jsem byl prvně a o kterém se moc nemluví. Chomutov má svoji chuť a vůni. Zůstal zachován středověký půdorys starého města, náměstí s podloubími a morovým sloupem, raně gotickým kostelem sv. Kateřiny, městskou věží s pozdně gotickým kostelem Nanebevzetí Panny Marie. V barokním kostele sv. Ignáce byla výstava abstraktních obrazů, Industriální výstavba z 19. století s divadlem, u kterého bylo seřadiště průvodu a paneláky socialismu, úřady - hala a další veřejné budovy té doby jsou v prstenci kolem historického jádra, vedle kterého je též hezký park. Dokonce se podařilo uhlídat developery, takže i supermarkety do tohoto urbanistického celku zapadají. Na Chomutovské krušení přijelo na 700 účastníků, což mi potvrdil organizátor Ing. Zdeněk Brázda. Oficiálně se zúčastnilo 31 měst a obcí z celkového počtu 59 zúčastněných delegací z ČR, Slovenska, SRN a Polska. Zastoupených spolků, sdružení, nadací, společností bylo 29. Ze SR přijelo cca 110 kamarádů, včetně dechovky a pěveckého sboru. Početná byla delegace z partnerského města Annaberg – Buchholz, manželky německých horníků nenosí hornické uniformy ale dobové kroje a některé přinesly v košíčku krásné minerály. Po příchodu na náměstí se konalo stužkování jednotlivých praporů pamětní stuhou setkání, první stuhu dostal prapor Hornického spolku pod Ralskem, a ukázky hornických tradic, křtění tupláku a skok přes kůži.


Všem kolegům
(Ing. Petr Rojíček, Informace, 27.04.2012)

Všem kolegům vzkazuji, že 1.května je den otevřených dveří do vítkovických provozů (vybraných) a také do přestavěného vodního plynojemu na multifunkční halu.

Plynojem je otevřený od 8 hod. ráno až do večera a vstup je zdarma (zastávka VP). Pozor návštěva KNP-Hlubina a VP1 bude jako obvykle z Hlubiny za plné vstupné (zastávka Důl Hlubina), ale bude také možno bez průvodcovského výkladu vyjet pravděpodobně za slevněné vstupné i ze strany plynojemu (zastávka Vysoké pece) na VP-1, vstupenky se budou prodávat na plynojemu. Přednost, ale budou mít prohlídky zakoupené na servisu průvodcovském na Hlubině. Je to tak proto, že vstup na VP je co do povolené kapacity osob omezený. Proto bude vydán na pec omezený počet přileb, které musí lidé nosit a až ti shora sestoupí postupně se přilby budou vydávat. Takže dole budou fronty podle mne vše Bude řídit člověk pověřený průvodce pravděpodobně kolega Láďa Kročil, který bude dělat skipaře :-).

Takže přeji pěkný statní svátek.

Zdař Bůh !
Petr Rojíček

Videa:
Vítkovický zámeček
Dmychadla:
Plynojem:

Další fotky:


Z hornického muzea na kole na hrad a do Hrabové
(Redakce Horník, Informace, 16.04.2012)

Ostrava zahájí výstavbu sítě cyklostezek, které propojí nejlidnatější části města a velké podniky.

Ostravští to budou mít do hornického muzea v areálu Landek Parku v Petřkovicích opět o trochu blíž a jeho návštěvou si dokonce utuží zdraví! Už letos na jaře totiž začne výstavba pěti páteřních tras spojujících hornické muzeum, Koblovský most, lávku Kamenec, Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad a Hrabovou. Trasa stezky povede kolem Ostravice a Odry a postupně propojí nejlidnatější části města a také velké podniky.

Jako první bude dokončen úsek spojující Hornické muzeum v Petřkovicích s Koblovským mostem, který by měl být hotov letos v červnu, jako poslední bude zprovozněn úsek mezi Slezskoostravským hradem a Hrabovou, s jehož spuštěním se počítá v listopadu 2014.


135 let Rothschönbergské štoly
(Miloš Zárybnický, Informace, 04.04.2012)
135

Vážení přátelé hornictví,

v dubnu před 135 lety byla poprvé uvedena do provozu Rothschönbergská štola. Dodnes toto světoznámé technicky mistrovské dílo zajišťuje odvodňování hornických zařízení ve freiberském a brand-erbisdorfském revíru. Stejně jako v letech 2002 a 2007 si chceme se všemi havířskými spolky v regionu společně připomenout výročí uvedení tohoto pro náš region tak životně důležitého stavebního díla do provozu. Očekávaným návštěvníkům chceme bohatým programem přiblížit historii celého komplexu a krušnohorského hornictví vůbec. V letošním roce byla naší komisí pro hornictví a cestovní ruch poprvé nabídnuta možnost k prezentaci také různým zástupcům hornických zařízení, kteří tuto nabídku přijali.

Slavnosti jsou součástí programu oslav 850. výročí hornického města Freiberg.


Oslava 110. výročí hornického spolku ROZKVĚT v Sedlišti
(Ing. Jaroslav Minka, Informace, 02.04.2012)

Dne 3. září 2011 ve 14 hodin se sešli kamarádi Hornického spolku Rozkvět v Sedlištích v Lašské jizbě společně s pozvanými kamarády z KPHMO z Ostravy, Havířova, Petřvaldu a Nadace Landek, aby se společně zúčastnili nejen oslav, ale také křtu knihy o historii Hornického spolku Rozkvět u příležitosti 4. ročníku Lašských slavností na Bezručově vyhlídce.

Přivítání provedl místopředseda Hornického spolku Rozkvět Jaromír Stříž, za KPHMO promluvil Mgr. Rodan Broskevič, jeho předseda, a za Nadaci Landek Ing. Josef Kimer, CSc., její ředitel. O knize mluvil její autorVáclavDuchoň.


Muzeum ošetřovatelství
(Vladislav Sobol, Informace, 28.03.2012)

Slezská nemocnice v Opavě otevřela Muzeum ošetřovatelství.

konska

Koňské injekce, ruční kostní vrtačka, historické zdravotnické uniformy nebo desítky let staré ručně psané poznámky sester – to vše a mnoho dalšího je k vidění v Muzeu ošetřovatelství, které díky grantu Nadace OKD vybudovala ve svém areálu Slezská nemocnice v Opavě. Návštěvník si díky těmto exponátům může představit, jak vypadala zdravotní péče v dobách rakouskouherské monarchie, německého protektorátu nebo československého socialismu a srovnat ji s dnešními standardy.

„Povolání sestry je základem ošetřovatelství, má své tradice a historii. Chtěli jsme na jednom místě ukázat, o čem to je, tedy spíše bylo. Nahlédnout do zákulisí a tajů ošetřovatelství,“ řekla Lenka Hanková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči zdravotnického zařízení zřízeného ve slezské metropoli už v roce 1900. Bylo tedy z čeho čerpat a vybírat.


INTEGROVANÉ BEZPEČNOSTNÍ CENTRUM
(administrator, Informace, 24.03.2012)

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
JEDINEČNÝ PROJEKT EVROPSKÉHO REGIONU

IBC

V Moravskoslezském kraji byla dokončena výstavba ojedinělého objektu. Objektu Integrovaného bezpečnostního centra (IBC), které bylo počátkem roku 2011 uvedeno do ostrého provozu. Cesta k jeho realizaci byla dlouhá, její počátky sahají až do devadesátých let minulého století, kdy se zrodila myšlenka na spolupráci záchranných složek při řešení mimořádných událostí na území města Ostravy. Již v roce 1990 se zde zrodil pojem Integrovaný záchranný systém jednoduše „IZS". Pojem, který nedefinoval žádnou „instituci", ale spolupráci jednotlivých záchranných složek hasičů, zdravotnické záchranné služby a policie ČR, včetně tehdy vznikající Městské policie Ostrava. V roce 1993 se IZS města Ostravy již stal nedílnou součástí jeho fungování a zároveň základem pro celostátní systém, jež byl legislativně zakotven v roce 2000.

IBC

Tehdy vybudované Centrum tísňového volání Ostrava (CTV) bylo do konce roku 2010 úspěšně fungující prostorově sdružené dispečerské pracoviště složek integrovaného záchranného systému. Společně zde vedle sebe pracovali příslušníci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Policie České republiky, strážníci Městské policie Ostrava a dispečeři Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje. Centrum tísňového volání Ostrava bylo pracovištěm pro řešení mimořádných událostí na území města Ostravy. Sloužilo k rychlé a účinné koordinaci složek IZS. Základním principem činnosti CTV byl sdružený příjem tísňových volání, vyslání potřebných sil a prostředků, poskytování informační podpory veliteli zásahu a následná koordinace jednotlivých záchranných akcí.

Z pracoviště CTV bylo také možno zabezpečovat varování a vyrozumění obyvatel, vyrozumění potřebných funkcionářů orgánů samosprávy, institucí státní správy a organizací v případě řešení krizových situací.

Základním prvkem celého systému CTV byl dispečerský sál, tvořený jedenácti multifunkčními dispečerskými pracovišti, rozdělenými mezi čtyři základní složky IZS. Z každého pracoviště bylo možno vést případ od začátku až do konce. Dispečer k tomu měl k dispozici všechny potřebné komunikační prostředky linkové, rádiové, fonické i datové.


Blahopřání Ing. Řehořovi
(Otto Hejnic DIAMO, Informace, 05.02.2012)
Nadace

V pátek 9. prosince 2011 v poledne se v pietním sále expozice báňského záchranářství v Hornickém muzeu v Ostravě Petřkovicích uskutečnilo slavnostní předání Záchranářských záslužných křížů. V úvodu slavnostního aktu ředitel HBZS Ostrava Ing. Josef Kasper poděkoval všem záchranářům za vykonanou práci.


16. setkání hornických a hutnických měst ČR
(administrator, Informace, 30.12.2011)

Chomutovské krušení – 16. setkání hornických a hutnických měst ČR


CHODBICOVÁNÍ S NADSTROPEM ZAJÍMAVÝ ZPŮSOB DOBÝVÁNÍ UHLÍ VE ŠPANĚLSKÉM HORNICTVÍ
(Ing. Petr Janků, Informace, 05.12.2011)

V říjnu roku 2000 jsem poznával hornické postupy na uhelném dole v pohoří Sierra de Arcos u městečka Andorra v provincii Aragón na poloviční vzdálenosti mezi Zaragozou a Teruelem. Těžba uhlí z tamní uhelné pánve sloužila pro zásobování velké tepelné elektrárny, která spotřebovávala do svých kotlů 500 tun uhlí za hodinu. Hlavními zásobovači byly dva uhelné lomy, jejichž produkci doplňovaly tři menší doly hlubinné s měsíční produkcí třicet až třicet pět tisíc tun. Ekonomická prosperita těchto dolů vyplývala z jednoduchého a investičně nenáročného způsobu otvírky, přípravy a dobývání jedné, čtrnáct až šestnáct metrů mocné černouhelné sloje, klidného a rovnoměrného uložení o úklonu okolo patnácti stupňů. Doly navazovaly do hloubky na oblasti dříve vydobyté povrchovou těžbou. Každý z dolů byl otevřen dvojicí paralelních úpadnic, vedených souhlasně s úklonem sloje v jejím podloží. Jedna jako úvodní a současně těžní po pásovém dopravníku, druhá jako výdušná a dopravní pro materiál po kolejové trati těžním vratem s nekonečným lanem.


Landecké stezky
(Ing. Jaroslav Minka, Informace, 18.11.2011)

Projekt Landecké stezky se stal zkutečností.

V úterý 8. listopadu 2011 byla otevřená naučná stezka na Landeku.
Pět kilometrů dlouhá stezka.
- 14 zastavení s 26 - ti informačními tabulemi.
- Odpadkové koše, lavičky pro odpočinek.
- Přístřešky s lavičkami a stoly pro posezení.
- Geologické a přírodní zajímavosti.
- 14. zastavení je u výchozu uhelných slojí.

Náklady: 4,5 milionu korun stála revitalizace landecké stezky.
Na úhradě finančních nákladů se podílely:
Evropská unie z Operačního programu Životní prostředí. 500 tisíc jako povinnou spolu účast přispěla Nadace OKD, městský obvod Ostrava-Petřkovice, Lesy ČR a soukromé firmy. V přípravě projektové dokumentace pomohla Nadace Landek.

Stezky na Landeku

Stezky na Landeku - video LB


Jaké bylo 15. setkání hornických měst v Chodově?
(Ing. Jaroslav Minka, Informace, 06.11.2011)
Registrováno bylo 532 horníků ze 49 delegací spolků, měst a obcí. Celkem se zúčastnilo více jak 4 000 diváků. Naše delegace byla vidět, celkem 44 členů našeho klubu a 2 Nadace Landek představovalo 8,65% pochodujících. Při pozorování přihlížejících na chodníku leckterým ukápla slzička, ať to byli muži nebo ženy. Prostě hornictví v tomto kraji je na prvním místě a mnozí z nich také dělali na šachtách v OKR a bydleli i v našem kraji. Ostrava a Havířov byly často pozdravovány diváky a my jsme opětovali. Uvaděč pochodu dobře se zhostil popisování všech delegací.

Jaké bylo 15. setkání hornických měst
Vám pane starosto kamaráde náš
Není farář jako farář
Setkávání hornických měst Chodov

Chodov 2011 - fotogalerie


Zelená města města budoucnosti
(Ing. Jaroslav Minka, Informace, 25.10.2011)
Konference Havířov

Odborná konference v Havířově.

Jméno Havířov se neobejde bez hornické vlajky. Jelikož město bylo založeno pro havíře pro svoji výbornou polohu uprostřed Ostravsko-Karvinské uhelné pánve s dobrou dostupností na všechny důlní podniky ctí stále havířské řemeslo a také jeden pruh hornické vlajky má barvu zelenou nelze se divit, že KPHMO a pobočka v Havířově jsou na výše odbornou konferenci zváni. Vždyť havíři stále k městu patří a reprezentují město každý rok při setkávání hornických měst a obcí. Když se člověk ve městě Havířov do zeleně zahledí, má na co vzpomínat, historie květinových průvodů se mu vybaví.


Sanace starých ekologických zátěží v Německu
(Otto Hejnic DIAMO, Informace, 01.10.2011)
Ewald

Česko–německá obchodní a průmyslová komora pořádala v termínu od 20. do 24. června 2011 exkurzi pro české odborníky do Německa na téma "Sanace starých ekologických zátěží". Tato akce se konala za finanční podpory Germany Trade & Invest, společnosti pro podporu hospodářství v gesci Spolkového ministerstva pro hospodářství a technologie.

Účelem cesty byla návštěva úspěšných projektů z oblasti sanace těžebních oblastí a průmyslových lokalit v Severním Porýní a Vestfálsku, Braniborsku a Sasku.

Odborný výklad byl zajištěn ze strany zástupců firem, které se na realizaci těchto projektů podílely. Nedílnou součástí cesty byly odborné workshopy k důležitým tématům z oboru sanace ekologických zátěží, jako například způsob financování sanací těžebních oblastí v Německu, zadávání a praxe udělování zakázek, užití obnovitelných zdrojů energie a mnoho dalších zajímavých informací ke konkrétním projektům. Po celou dobu byl zajištěn simultánní překlad.


Svěcení hornického praporu KPHMO.
(Ing. Jaroslav Minka, Informace, 19.09.2011)
Prapor KPHMO

11. září 2011 v 10 hodin u příležitosti Mše svaté k narození Panny Marie a orlovské pouti byl požehnán Hornický prapor Klubu přátel hornického muzea v Ostravě.

Mši celebroval Monsinor Mgr. Rudolf Sikora, děkan Frýdecký za asistence Mgr. Martina Pastrňáka OCr. Děkan Karvinský a taktéž provedl svěcení hornického praporu KPHMO v katolickém kostele v Orlové Narození Panny Marie.


Oslava 110. výročí
(Ing. Jaroslav Minka, Informace, 15.09.2011)
Pozvánka

Hornického spolku Rozkvět v Sedlištích

3. září ve 14. hodin se sešli kamarádi Hornického spolku „Rozkvět“ v Lašské jizbě společně s pozvanými kamarády z KPHM z Ostravy, Havířova, Petřvaldu a Nadace Landek aby společně se zúčastnili nejen oslav, ale také křtu knihy o historii Hornického spolku „Rozkvět“, u příležitosti 4. Ročníku Lašských slavností na Bezručově vyhlídce.


Benefice Basikové a The Tap Tap
(Vladislav Sobol, Informace, 11.09.2011)
Benefice

vynesla přes 330 tisíc pro hornické sirotky

Benefiční koncert Nadace OKD, na kterém vystoupila kapela hendikepovaných muzikantů The Tap Tap a jako hlavní host Bára Basiková, vynesl neuvěřitelných 338.926 korun pro Občanské sdružení svatá Barbora, jež se stará o hornické sirotky. „Byla to vůbec první oficiální benefice v OKD, takže jsme s takovou částkou rozhodně nepočítali,“ řekl Jiří Suchánek, ředitel Nadace OKD, která je spolu s těžařskou firmou stálým pomocníkem dětí z Barborky.

Benefice

Dvouhodinový program byl plný smíchu, ale i dojetí. To když symbolický šek od OKD přebírali na pódiu hornické vdovy. „Je to neuvěřitelné, že nám takto pomáháte. Mohli byste nám dát jen zákonné odškodné, ale vy se o naše děti staráte až do dospělosti. Cítíme se tady s vámi jako členové velké rodiny,“ shrnula Marta Szamaránská pocity maminek, kterým těžaři prostřednictvím své nadace a Občanského sdružení svatá Barbora pomáhají.


Oslavy Dne horníků
(Otto Hejnic DIAMO, Informace, 10.09.2011)

Vedení státního podniku DIAMO, vedení o. z. TÚU a odborové organizace působící v oblasti Stráže pod Ralskem vás zvou na oslavy Dne horníků. Konají se již tradičně 16. září 2011 od 15 hodin v Kulturmním domě U Jezera ve Stráži pod Ralskem.

V 15 hodin se koná slavnostní zahájení a oficiální část. Následovat budou vystoupení tanečních skupin. Na velkém sále k tanci a poslechu budou hrát od 16 do 24 hodin dvě hudby, ve vinárně od 18.30 do 2 hod. bude diskotéka. Autobusy na Českou Lípu a Liberec odjedou od kulturního domu ve 24 hodin.


Hornické slavnosti OKD
(Vladislav Sobol, Informace, 07.09.2011)
Kombajn

padl návštěvnický rekord, lidé obdivovali důlní stroje

Hornické slavnosti OKD v Karviné byly letos zcela jiné než obvykle. Lidé nejvíce obdivovali obří těžební stroje vystavené na náměstí, které firma zakoupila v rámci desetimiliardové investice do nejmodernější techniky, jež dává hornictví na severu Moravy i celému regionu další perspektivu. Aktivity Nadace OKD ukázaly rostoucí sepětí těžařů a místních obyvatel. Mimořádný zájem vzbudil Karnevalový průvod Nadace OKD, do kterého se zapojilo kolem 500 účastníků z více než 20 neziskových organizací podporovaných nadací. Slavnosti podle odhadu pořadatelů navštívilo kolem 20.000 lidí, čímž byl o více než čtvrtinu překonán dva roky starý návštěvnický rekord.

Chůdaři

Slavnosti zahájila jako tradičně bohoslužba, po ní už následovalo jen veselí. Masky karnevalového průvodu, který prošel celým centrem Karviné, vyvolaly úžas ve tvářích všech diváků. „Nadace splnila to, co slibovala. Něco takového Karviná ještě opravdu neviděla,“ pochvalovali si mnozí. Nejlepší masky si podle poroty vedené generálním ředitelem OKD Klausem-Dieterem Beckem připravili kluci a holky ze Střediska volného času Juventus, na druhém místě skončilo místní sdružení mládežníků Valíme se a cenu za třetí místo si do Beskyd odvezli zástupci Koliby, spolku propagujícího horalské tradice.


OSLAVY DNE HORNÍKŮ PROBĚHNOU I VE STAŘÍČI
(Redakce Horník, Informace, 26.08.2011)

Pietním aktem – položením kytic k pamětním deskám ve Staříči a v Chlebovicích – začnou v pátek 2. září ráno oslavy letošního Dne horníků. Odpoledne pak proběhne setkání vedení podniku s pracovníky šachty oceněnými při příležitosti havířského svátku. Hlavní program se pak uskuteční v sobotu jako obvykle na staříčském hřišti; začíná se ve 14 hodin a končí až o půlnoci!


13. evropské hornické setkání v Holandsku
(Otto Hejnic DIAMO, Informace, 19.08.2011)
Drezina

Konalo se 13. až 15. května 2011 v Harleenu. Náš hornický spolek ze Stříbra, společně s hornickými spolky z Příbrami, Plané, Sokolova a Mostu se zúčastnil dalšího evropského hornického setkání. Řeknete si Holandsko, tam snad ani šachty být nemohou. Jenže na přelomu 19. a 20. století zde těžilo černé uhlí dvanáct velkých závodů, jámy měly hloubku od 180 do 900 m. V roce 1973 byla těžba ukončena a všechny uhelné areály byly zlikvidovány. Byla zachována jediná původní těžní budova dolu se strojovnou. V současné době je zde hornické muzeum. Hornické spolky v Holandsku nejsou. O areál bývalého dolu se starají bývalí horníci, dnes ve věku 65 až 75 let.


Rudolfovské hornické slavnosti
(Otto Hejnic DIAMO, Informace, 11.08.2011)
Rodolfov

Rudolfovští jsou ve svých renesančních krojích na setkáních hornických měst a obcí nepřehlédnutelní, proto jsem se v sobotu 4. června 2011 na jejich slavnosti vypravil. Konaly se k 12. výročí zahájení hornických slavností a k 10. výročí založení Spolku přátel Rudolfova. Rudolfov má asi 2 400 obyvatel, leží 8 km od centra Českých Budějovic, které se směrem k němu rozrůstají, ale Rudolfovští Rodolfov se necítí být „Takybudějičáky“, ale našli svoji vlastní identitu.

První zmínka o Rudolfovu je z roku 1385. Byla nalezena bohatá naleziště stříbra, vrchol těžby byl za Habsburků, Ferdinanda, Maxmiliána a Rudolfa II., který tehdejší hornickou osadu povýšil roku 1585 na horní město se všemi náležejícími právy a pojmenoval ho po sobě. V té době Rudolfov spolu s Jáchymovem a Kutnou Horou zajiš@oval většinu těžby stříbra v monarchii. O hornické minulosti Rudolfova psal v minulém čísle jeho historik Vratislav Klabouch. Rudy postupně ubývalo, doly byly zavaleny ve třicetileté válce, slávu zdejšího hornictví se již nepodařilo obnovit. Jenže 40 let byl Rudolfov stejně důležitý jako sousední České Budějovice, a proto se k jeho dávné hornické slávě a ke svému zakladateli nyní Rudolfovští vracejí. Z té doby zůstala radnice – bývalý horní úřad, kostel sv. Víta, který se opravuje a ve kterém je v kostelní lodi nový zvon. Pro veřejnost byla zpřístupněna část dědičné štoly sv. Eliáše v blízkém Úsilném a vytyčena hornická naučná stezka.


Fárací knížka
(administrator, Informace, 07.08.2011)
Příbram

Fárací knížka provede zájemce po bývalých středočeských dolech.

Návštěvníci hornických muzeí ve Středočeském kraji se mohou nově vydat po stopách horníků se speciální fárací knížkou. Spolu s razítkem do knížky získají v každém muzeu i drobný dárek. Zajímavější odměna je ale čeká po návštěvě poloviny a následně všech 12 hornických muzeí zapojených do projektu. Akce potrvá do června příštího roku, informoval ČTK Roman Abušinov z Hornického muzea Příbram.

Fárací knížku zájemci obdrží spolu se vstupenkou a poté s ní mohou navštěvovat další muzea. V každém z nich na ně čekají drobné dárky. V polovině putování si při získání šestého razítka mohou vybrat z prémiových dárků, kterými jsou figurka horníka, přívěsek s kahanem nebo hornické mariášové karty. Za vyplněnou fárací knížku s 12 razítky pak dostanou dárkový balíček obsahující kromě jiných pozorností také zajímavé filmové DVD o historii hornictví ve středních Čechách a vizitky navštívených muzeí.


Komplexní řešení termicky aktivních odvalů na Ostravsku
(Otto Hejnic DIAMO, Informace, 02.07.2011)
Hedvika

O tom, že termicky aktivní odvaly jsou významným problémem pro ekologickou situaci nejen na vlastním prostoru, ale i v širším okolí, není jistě pochyb. O kvantifikaci a přesné pojmenování veškerých rizik z tohoto jevu pramenících se však zatím nikdo nepokusil. Zatímní hodnocení bylo vždy pouze na empirických podkladech.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto již během roku 2008 o zpracování komplexního materiálu s názvem "Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením ve správě DIAMO, s. p., o. z. ODRA." Prováděcí projektovou dokumentaci zpracoval v srpnu 2008 Ing. Josef Tomášek, CSc. ze společnosti Středisko odpadů Mníšek, s. r. o.


Rudolfovské hornické slavnosti
(Otto Hejnic DIAMO, Informace, 16.06.2011)

Již po dvanácté se 4. června uskuteční v jihočeském Rudolfově hornické slavnosti. Rudolfovská oblast (asi 5 km východně od Českých Budějovic) je spojena zejména s významnou těžbou stříbrných rud ve 2. polovině 16. století, těžilo se zde v malém množství i zlato (Dobrá Voda) a na okraji budějovické permské pánvičky v závěru 19. a do poloviny 20. století kvalitní antracit. Dobu největší slávy si Rudolfov prošel za panování podivínského císaře Rudolfa II., jehož nákloností bylo hornické sídliště povýšeno na svobodné horní město a nově pojmenováno. Zdejší kutiště lze vedle kulminujícího Jáchymova a Kutné Hory považovat za jednu ze tří opor měnové politiky habsburského soustátí před třicetiletou válkou. Žel, právě tímto válečným konfliktem období hospodářské konjunktury Rudolfova a jeho dolů skončilo. Poslední bezvýsledné pokusy o otvírku rudných šachet v rudolfovské oblasti se udály těsně před 1. světovou válkou na dolech Eliáš a Jan Nepomucký.


"Babky" mezi dukeláky
(Redakce Horník, Informace, 08.06.2011)

Středeční den se ukázal jako spolehlivý partner i pro členy klubu důchodců bývalého dolu Dukla v Havířově-Suché vedeného Antonínem Čejkou, členem Koordinačního výboru důchodců OKD. Sešli se na zahradě bludovické "pézetky" na své zahradní slavnosti. Pivečko, nějaká ta štamprlička či vínečko, nezbytné nealko, ale i skvělé domácí koláčky byly taky. Chutnaly i rožněné klobásky, po jejichž první várce se jen zaprášilo, takže pořadatelé museli zajistit další.


Odstřel těžní věže na Zlatých Horách
(Otto Hejnic DIAMO, Informace, 31.05.2011)
Zlaté Hory

Na pozvánce stálo: V pátek 15. dubna bude v areálu bývalého Zlaté Horyzávodu RD Zlaté Hory provedena demolice těžní věže Hlavní jámy trhacími pracemi. Přijďte se rozloučit s poslední hornickou dominantou.

Po dohodě s Ing. Janem Kotrisem, vedoucím střediska RD Jeseník, objednávám si v zlatohorském Minerálu nocleh a ve čtvrtek ráno před pátou vyjíždím z Liberce, abych po letech znovu vyfotografoval, co se na Zlatých Horách a eventuelně na dalších z 18 hornických lokalit, které RD Jeseník spravuje, ještě dá.


Rekultivace kalových nádrží Pokrok
(Otto Hejnic DIAMO, Informace, 27.05.2011)
Pokrok

Jedná se o komplex šesti bývalých kalových nádrží úpravny Dolu Julius Fučík, které se nacházejí na lokalitě Pokrok, o celkové rozloze 6,76 ha. V důsledku vyhlášeného útlumu byl provoz úpravárenského komplexu zastaven a v roce 1996 byl také ukončen provoz kalových nádrží. Po vytěžení usazených uhelných kalů byl prostor nádrží a přilehlých ploch připraven k rekultivaci území.

Rekultivace území byla zahájena v r. 2001, komplexně ukončena bude v prosinci letošního roku. Po převzetí tohoto závazku od OKD v r. 2002 bylo rozhodnuto, že technická rekultivace bude provedena z převážné části vlastními pracovníky našeho o. z.


Bezejmenná skupina
(administrator, Informace, 29.04.2011)

Bezejmenná skupina má v Ostravě už několik let velmi dobré jméno.

BS

"Celá akce proběhla z vlastní iniciativy těch, kdo přišli, aby četli a naslouchali. Pivnice, odjakživa využívaná k lecčemus, stala se na chvíli hájemstvím poezie. A tak jsem se na ně na všechny díval a říkal si, že přece jenom nebude tak zle?"
Lukáš Bárta

Tak se vyjádřil ostravský spisovatel Lukáš Bárta po prvním vystoupení Bezejmenné (tehdy ještě s přídomkem "literární") skupiny v porubské pivnici Frisco, 31. ledna roku 2008. To ještě netušil, že se celá básnická seance toho odpoledne rozroste v něco, čeho se on sám stane nedílnou součástí.


Plyn z dolu Žofie
(Otto Hejnic DIAMO, Informace, 01.04.2011)

Zhodnocení plynu z dolu Žofie v kogenerační jednotce. Žofie

Posláním o. z. ODRA je zabezpečování postupného utlumování provozní činnosti na uzavřených černouhelných dolech ostravské a petřvaldské důlní pánve. Přes ukončení těžby uhlí a uzavření dolů zde pokračuje proces vývinu důlního plynu, které mohou být pro okolí nebezpečné. Důlní plyn obsahuje metan, který silně absorbuje infračervené záření a patří mezi významné skleníkové plyny, zvyšující teplotu zemské atmosféry. V místech s větším výskytem důlního plynu se musí provádět jeho řízené čerpání, které se využívá jako energetický zdroj, nebo se plyn vypouští volně do atmosféry.

Zemský povrch absorbuje viditelné záření ze Slunce a vyzařuje mnoho energie jako infračervené záření skrze atmosféru zpět do vesmíru. Některé plyny v atmosféře, zejména vodní pára, oxid uhličitý (CO2), metan (CH4), absorbují toto infračervené záření a vyzařují ho zpět ve všech směrech včetně k povrchu Země. Tento takzvaný „skleníkový efekt“ udržuje atmosféru a zemský povrch mnohem teplejší, než kdyby plyny pohlcující infračervené záření nebyly v atmosféře přítomny.


| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-287 |

Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server