Historické dokumenty

Pokračujeme v otiskování historických dokumentů, které jsme získali od členů Klubu přátel Hornického muzea pro jeho sbírky. Při podrobném čtení zjistíte, jak přísné povinnosti v koloniích panovaly. Součástí „Domácího řádu“ byl i německý překlad „Haus-Ordnung“. Historický dokument otiskujeme v původním znění i se všemi gramatickými chybami !

Domácí řád
pro nájemníky bytů v domech dělnických, patřících závodům
vítkovických uhelen a kotelen

Celý příspěvek

Share Button

HISTORICKÝ DOKUMENT Z ROKU 1896

V září 2006 se konalo pod patronací Klubu přátel Hornického muzea již čtvrté setkání technicko-hospodářských pracovníků dolů Hlubina, Jeremenko a Šalomoun. V pozvánce bylo uvedeno, aby se každý účastník doma podíval, zda nemá staré fotografie, písemnosti nebo jiné předměty, které by mohl věnovat nebo zapůjčit Hornickému muzeu. A výzva měla úspěch. Bývalý technik Dolu Hlubina Zdeněk Kostelecký kromě fotografií Dolu Šalomoun, přinesl tři historické písemné materiály, které byly vydány v letech 1896 a 1900. Vzhledem k tomu, že jsou obsahem velmi výjimečné, postupně je otiskneme. V tomto Hornickém zpravodaji otiskujeme v původním znění Celý příspěvek

Share Button

Důl Ida býval Stalinem i Rudým říjnem

POMNÍKY HORNICKÉ SLÁVY

Ani Důl Ida v Hrušově, podobně jako mnohé jiné šachty v revíru, se nevyhnul opakované změně názvu.

Za okupace byl přejmenován na Hoffnungschacht (Nadějný), po osvobození se již 1. května 1945 vrátil k původnímu názvu Důl Ida, v prosinci 1946 pak dostal název Důl Generalissimus Stalin, který byl necelých šest let poté přejmenován na Důl Rudý říjen.
Celý příspěvek

Share Button

Upozornění na seriály o dolech OKR

V říjnu loňského roku Občanské sdružení Za starou Ostravu společně s vedením s.p.DIAMO Hlubina - OSTRAVACIuspořádaly pro veřejnost prohlídku areálu Dolu Hlubina. Zájem předčil očekávání neboť přišlo více jak 600 zájemců. Byli to převážně bývalí pracovníci Dolu Hlubina, příp.jiných dolů, kteří přivedli své manželky, děti, vnoučata apod., aby je seznámili s různými pracoviští.

Celý příspěvek

Share Button

Po Zwierzinovi zůstala Zvěřina

V dnešním dílu seriálu zůstaneme v kolébce dobývání černého uhlí v revíru. Tak se někdy Polské Ostravě (Slezská je od r. 1919) přezdívalo. Ve třicátých letech 19. století sem upřeli svůj zájem o kvalitní palivo vlastníci velkých železáren. Po „vítkovickém” baronu Rothschildovi to byl i majitel oceláren v Mariánském údolí u Olomouce Josef Zwierzina.

Josef

Za svými konkurenty sice zaostával původem (pocházel z rodiny huťmistra od Kutné Hory), ale o to více se prosazoval šikovností podnikatelskou. Už v roce 1839 mu byly propůjčeny důlní míry. Další desetiletí je využíval k mělkému dolování pomocí kutacích jam II, III, VII, Muzika, August, Hraniční a dalších. Stěžejní událostí jeho prospektorské činnosti bylo založení hlubinných dolů č. II (Josef), č. VII (Ignát) a Františka v roce 1847. Když Josef Zwierzina o jedenáct let později zemřel, zanechal svým dědicům skromnou, leč prosperující firmu (roční těžba 44 tis. tun), která se později stala základem Zwierzinova kamenouhelného těžířstva v Moravské Ostravě.
Celý příspěvek

Share Button

UNIKÁTNÍ PARNÍ TÉŽNÍ STROJ

Při rozšiřováni provozů Vítkovických železáren po první světové válce se zjistilo, že bude nutno zvýšit těžbu černého uhlí. Velmi příhodná poloha Dolu Hlubina, který byl v těsném sousedství vysoTěžní stroj.kých pecí a koksovny, byla důvodem, že se rozhodlo tento důl rozšířit a vyhloubit novou jámu. Slavnostní výkop jámy č. 2 byl proveden 17. 5. 1921. Jáma o průměru 6,1 metru se hloubila do konce září 1924 a dosáhla úrovně 7. patra v hloubce 436 metrů. Ještě téhož roku

byl uveden do provozu unikátní parní těžní stroj o výkonu 3200 k, který byl výrobkem Vítkovických železáren. Měl vrtání válců 1200 mm a zdvih 900 mm. Rychlost při těžbě byla 18 m/sec. a při dopravě mužstva 10 m/sec. Původně byl postaven pro maximální hloubku 660 metrů, a proto při pozdějším prohlubování jámy na úroveň 10. patra (781 m) se již musely vyztužovat ocelové nosníky na bubnech, aby nedocházelo k jejich deformacím. Celý příspěvek

Share Button