VÝPRAVNÁ HORNICKÁ KNIHA – KATALOG

NTM

Národní technické muzeum v Praze vydalo v roce 2015 výpravnou publikaci s názvem Katalog expozice hornictví, Rudný a uhelný důl. Katalog byl vydán u příležitosti znovu otevření hornické expozice v Národním technickém muzeu (NTM) po její rozsáhlé rekonstrukci. Autory jsou realizátoři expozice Martin Přibil (*1975), pracovník NTM a Karol Šmehl (*1986), bývalý pracovník NTM.

Kniha je vyhotovena v lepené vazbě ve formátu B5 (176×250 mm), má 362 stran a jde o první vydání s ISBN 978-80-7037-238-8. Publikace má rozsáhlý seznam poznámek, bohatý rejstřík a také abstrakt v anglickém jazyce. Nad rámec katalogu je uveden seznam současných hornických muzei a skanzenů a zpřístupněných dolů v ČR (vč. odkazů na internetové stránky www). Bohatý je seznam související literatury, periodik, archívů a slovník hornických výrazů. Svoji obsáhlou náplní značně překračuje obvyklý rozsah výstavních katalogů.Celý příspěvek

Share Button

V Ostravsko-karvinském revíru se uhlí těží 240 let

1. Úvod
     V letošním roce si připomínáme 240 let trvání těžby kamenného (černého) uhlí v Ostravsko-karvinském revíru. Těžba začala v poslední čtvrtině 18. století na velkých panstvích v Těšínském a Hlučínském Slezsku. Začátek těžby uhlí v r. 1776 představoval historický milník, od kterého se začaly psát dějiny uhelného dolování v OKR. Zároveň to byl počátek přeměny původní zemědělské krajiny na průmyslovou aglomeraci. Uhlí dostalo název kamenné pro odlišení od dřevěného uhlí, tehdy obecně používaného. Celý příspěvek

Share Button

PŘED 50. LETY ZAČALA TĚŽBA UHLÍ V PODBESKYDÍ

1. Úvod

S ohledem na blížící se 50. historické výročí započetí těžby černého uhlí v Podbeskydí v Ostravsko karvinského revíru (OKR) je vhodné připomenout toto významné jubileem. První těžba začala na Dole Paskov dne 18. 11. 1966. Důl se nacházel v těžebně nejmladší části OKR, zv. Pobedskydský revír, provozně označovaný jako Jižní dílčí pánev (JDP). Vstupem těžby uhlí do nové oblasti šlo o mimořádně významný milník v historii dolování v OKR. Jeho těžba nahrazovala tehdy zastavované doly ve starší severní oblasti OKR, jež byly těžebně vyčerpané, případně ekonomicky nákladné.
Celý příspěvek

Share Button

Zajímavá autobiografická kniha z Hlučínska

Pod Landekem

   Vydavatelství REPRONIS v Ostravě vydalo v roce 2014 za finanční podpory Nadace Landek v Ostravě pozoruhodnou autobiografickou knihu s názvem „Život pod Landekem“, jejíž autorem je František Žebrák (*1926) z Ostravy-Koblova. Autor je bývalý pracovník Chemických závodů Dukla, Dolu Vítězný únor (pozdější Důl Odra) v Ostravě a pak v Muzeu města Ostravy (poznámka: vykonával funkci přípraváře exponátů pro tehdy založené Hornické muzeum na Dole Eduard Urx v Ostravě-Petřkovicích). Svoje pracovní působení uzavřel v archívu stavebního úřadu Obvodu Slezská Ostrava. Kniha byla připravená k blížícímu se jubileu 90. narozenin autora.

   K tomu se dodává, že hornická obec Koblov se nachází na Hlučínsku a leží na východních svazích památného vrchu Landeku. Obec byla v r. 1976 připojena k Ostravě a začleněna do městského obvodu Slezská Ostrava. Ves byla jako součást hlučínského území postižena změnami státoprávních poměrů, zejména v období po Mnichovu, kdy byla zabrána a stala se součásti nacistického Německa.

Příběh dramatických cest, popisované autorem, lze časové rozdělit na čtyři životní etapy.
Celý příspěvek

Share Button

230. výročí počátku těžby uhlí v Ostravské části OKR

V roce 2015 proběhlo významné dvěstětřicáté výročí započetí těžby kamenného uhlí v Ostravské části revíru. Jde o důležité výročí v historii hornické činnosti v Ostravsko karvinské pánvi. Šlo o první etapu činnosti od počátku těžby kamenného uhlí, trvající od poloviny 80. let 18. století do 30. let 19. století. Tato etapa byla úvodním obdobím v celkovém vývoji hornické činnosti v Ostravské části v Ostravsko-karvinském kamenouhelném revíru (OKR). Těžba uhlí byla základem pro vznik a rozmach Ostravské průmyslové aglomerace.

Kolem poloviny 80. let 18. století se začaly uskutečňovat na polskoostravském panství záměry na těžbu uhlí. Zájem o těžbu byl představován dvěma osobnosti, kterými byli Johann Augustin a Martin Kühlenz.

Prvním zájemcem o těžební provoz byl Johann Augustin (1726-1790), mlynář z Lágnova (dnes součást Klimkovic u Ostravy), amatérský prospektor, který byl známým nálezcem kamenného uhlí u Polské Ostravy (dnes Slezské Ostravy) na polskoostravském panství (v údolí Burňa). Augustin založil 22. srpna 1785. Klímkovické těžířstvo, pak s těžbou začalo v místech dřívějších nálezů,. Jednalo se oficiálně o zcela první těžbu uhlí v Ostravské části OKR, datovanou počátkem činnosti těžířstva 22. 8. 1785. Těžířstvo představovalo v revíru první těžební společnost, která bylo utvořena soukromými osobami.Celý příspěvek

Share Button

V OSTRAVĚ SKONČILA PŘED 20 LETY TĚŽBA UHLÍ


Obr. 1 Poslední vůz černého uhlí, slavnostně vytěžený z Dolu Odra 30. 6. 1994.
V letošním roce si připomínáme 20. výročí ukončení těžby černého uhlí na území města Ostravy. Došlo k němu 30. června 1994, kdy horníci vyvezli z Dolu Odra v Ostravě-Přívozu poslední vůz černého uhlí, viz obr. 1. Tímto symbolickým aktem byla zakončena těžba uhlí na celém území Ostravy. Útlum těžby uhlí probíhal souběžně i v ostatních černouhelných revírech, a to v Plzeňském, Kladenském, Žacléřsko-svatoňovickém a Rosicko-oslavanském.

Uhlí na území města Ostravy bylo dobýváno více než dvě stě let. Jeho těžbu začal Johann Adam baron Grutschreiber v Petřkovicích už v roce 1782. Soustavná těžba probíhala od té doby až do roku 1994, kdy byla Československým státem ukončena, tedy trvala více jak dvě století, přesně 212 let.

Celý příspěvek

Share Button