9. díl KOMBAJNY

Ve sbírkách muzeí se nacházejí i větší strojní celky, jako jsou třeba porubová zařízení a dobývací či razicí kombajny. Nejstarší kombajn v ČR se nachází v NTM v maketě uhelného dolu, jedná se o širokopokosový sovětský Donbass 1 z roku 1952 (obr. 1). Novým přírůstkem z roku 2013 je v NTM kombajn do nízkých slojí MB280E české firmy T Machinery Ratíškovice.

Celý příspěvek

Share Button

8. díl VRTACÍ TECHNIKA


Vrtáky

Vrtáky
V roce 1913 bylo v Technickém muzeu pro Království české ve Schwarzenberském paláci v expozici hornictví otevřeno nové dioarama vrtací techniky (obr. 1), kde byla předváděna funkční vrtací kladiva Ingersoll–Rand a AEG (systém vrtání Siemens– Schuckert). Novou vrtací techniku tehdy čerstvě zavedenou (1908) na Fe doly PŽS a Státní doly v Příbrami reprezentovalo vrtací kladivo Flottmann (obr. 2). Vedle těchto klasických značek se v muzejních sbírkách nachází vrtací kladivo na tlakovou vodu Brand, údajně z roku 1885, funkční kovový model diamantového jádrového vrtání Craelius, historické precizní rozměrné modely vrtacích věží či ruční vrtací kladivo firmy Bechem & Keetman, předchůdce firmy Demag. Po válce se do NTM podařilo získat řadu amerických vrtacích kladiv z poválečné rozvojové pomoci. Mezi nimi vynikají dva dvojlafetové kolové vrtací vozy Sulliven-Joy z humanitárních dodávek UNRRA pro Jáchymovské doly.
Celý příspěvek

Share Button

7. díl Důlní svítidlaSvitidla
Z hornických sbírek NTM, část 7

Mezi poměrně solidní sbírku NTM patří sbírka důlních svítidel. Ta byla budována od roku 1910 převážně z darů tehdy moderních lamp. To co se objevilo na trhu, získalo také NTM, jsou zde i některé reklamní a školní vzorky v řezu. Hodnotné dary jsou od profesora Jaroslava Jičínského z počátku 20. století či profesora Jaromíra Koutka. Tehdy to byla také věc prestiže, něco darovat do muzea na národní, celorepublikové úrovni, dnes jsou podobné spontánní dary zajímavých předmětů do NTM jako jsou důlní lampy velice zřídkavé.

Celý příspěvek

Share Button

6. díl Dřevěná důlní čerpadla


Vodni kola

Na dolech dlouho postačovalo čerpání vod ve vědrech pomocí rumpálů či v kožených měších pomocí koňských vrátků, tato forma čerpání z velkých hloubek se udržela v revíru Kutná Hora až do 18. století, v Solivaru Prešov na Slovensku se koženými měchy čerpalo až do roku 1928.

V 16. století se hojně experimentovalo s různými důlními stroji, hlavně čerpacími. Tato renesanční, pozoruhodná až obskurní zařízení, popisuje dílo Georgia Agricoly De re metallica libri XII (Dvanáct knih o hornictví a hutnictví), které proslulo popisnými dřevořezy. Opomíjí se, že mnohé z těchto strojů byly slepou uličkou vývoje a sám Agricola se jim směje pro jejich složitost.

Pozdější konstrukce směřovaly od komplikovaných dřevěných převodů s železnými táhly k jednodušším, dobře vyváženým, celodřevěným dvojčinným pístovým strojům, kde se těžká táhla čerpací kolony navzájem vyvažovala. Ve vysoce korozivním prostředí sulfidických ložisek byly železné pouze čepy a drobná kování. Později byly železné výrobky levnější a kvalitnější a v 70. letech 18. stol. se objevily litinové čerpací válce.

Celý příspěvek

Share Button

5. díl RUMPÁL NEBOLI HAŠPLPráce s rumpálem na výřezu z Kutnohorského graduálu (kancionálu), cca 1490. Österreichische Nationalbibliothek, Vídeň.

Ve středověku a novověku byl nejrozšířenějším hlavním
důlním „strojem“ ruční rumpál, zvaný také poněmecku hašpl. Tehdejší výchozy bohatých žil byly obsazeny řadami těchto rumpálů, které měly velice těsné rozestupy. Aby se horníci nehádali, byly minimální rozestupy šachet určeny ve starém českém horním právu i s ohledem na prostor pro kliky rumpálů. Ostatně zvládnutí organizace těžby více konkurenčních těžařů na jedné žíle bylo jedním ze základů tohoto práva, protože pochopitelně každý správný těžař myslel na okamžitý zisk, aby jeho jáma byla produktivní, a to nejlépe ihned.
Celý příspěvek

Share Button

4. díl MENTE ET MALEOKmotři

Každý horník ví, že středověké hornictví bylo založeno na ruční práci a navazovalo na po tisíciletí předávané zkušenosti z antických dob. Základem veškerého dění při těžbě byly dva nástroje, ze kterých vychází hornický symbol, mlátek a želízko.

Celý příspěvek

Share Button