Poslední černouhelný důl v Porúří končí.

Změnit se má na velkou baterii na přebytečnou energii.

Konec těžby černého uhlí v německém Porúří se blíží. Aktivní je v oblasti už jen důl Prosper Haniel u města Bottrop. Ale i ten bude v příštím roce po více něž 150 letech uzavřen. Vláda spolkové země Severní Porýní – Vestfálsko se poté chystá jej přeměnit na přečerpávací vodní elektrárnu


Celý příspěvek

Share Button

Ústřední hřbitov Slezská Ostrava a hornické hroby

Ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě  svou plochou takřka 27 ha je největším  hřbitovem v  českém Slezsku a  třetím  největším hřbitovem v  České republice po ústředním hřbitově v Brně 56 ha  a Olšanských hřbitovech v Praze 50 ha.  Je však výjimečným 6 společnými hroby horníků, kteří zahynuli při důlních neštěstích, jedním společným hrobem při výbuchu parního kotle na povrchu dolu a jedním hrobem, který připomíná zvůli zaměstnavatelů a monarchie při hornické stávce 9. května 1894.
Celý příspěvek

Share Button

VÝROČÍ NEJSTARŠÍ ELEKTRÁRNY NA OSTRAVSKU

Málokdo ví, že v loňském roce uplynulo 120 let od vybudování první elektrárny na Ostravsku. Již v roce 1895 začala urychleně obec Polská Ostrava budovat pro zásobováni pitnou vodou vodovod. Voda měla být přivedena samospádem z lesa Důlňáku z pomezí Bartovic a Vratimova. Měla přitékat do zemního vodojemu. který se budoval v blízkosti budoucí elektrárny v tehdejší obci Zámostí. Odtud se měla pitná voda přečerpávat do vodojemu na Hladnově a rozvádět pro obyvatelstvo, průmyslové podniky, drobné živnostníky apod. Kvalitu pitné vody hodnotili tehdejší odborníci velmi dobře. 
Celý příspěvek

Share Button

Ferdinandova kolonie

Po průzkumnickém období budování štol a kutacích jam, kdy v okolí Ostravy bylo hlavně ve 30. letech 19. století vyhloubeno okolo 300 kutacích jam se Důl Michaldobývání ujímá rakouský stát. V roce 1843 se začala hloubit v Michálkovicích kutací – průzkumná jáma (pozdější jáma Ferdinandova). V roce 1845 dostala název Hlavní jáma a byla nejdůležitější jámou na katastrálním území Michálkovic. Pak přišla privatizace a 15. prosince 1856 jámu kupuje Severní dráha Ferdinandova, aby si zajistila vlastní zdroj uhlí pro železniční dopravu mezi Vídní, Moravou a Haliči. V té době dostává lokalita svůj název, název spojený s Habsburkem Ferdinandem Dobrotivým. Celý příspěvek

Share Button