Polsko bude na jádro shánět miliardy v zahraničí

 

Svátek svatého Prokopa
patrona horníků a hutníků
budeme slavit v úterý
2. července v 18 hod.

 

Svátek svatého Prokopa jako patrona horníků slavili horníci na Ostravsku od roku 1864. ​

Jak uvádí publikace o dějinách Ostravy, bývala slavnost sv.Prokopa nejen největším svátkem horníků a hutníků, ale i všech obyvatel Ostravy. Slavnosti začínaly průvodem, který směřoval k hlavnímu náměstí (Masarykovo náměstí). Tady se konala velká polní mše u polního oltáře postaveného před morovým sloupem.

V roce 2013 jsme se po delší době pokusili slavení tohoto svátku obnovit.

Letos si svátek svatého Prokopa, patrona horníků a hutníků, připomeneme v úterý 2.července v katedrále Božského Spasitele mší svatou v 18.00 hodin, která bude slavena za živé a zemřelé horníky a hutníky.

Katedrála Božského spasitele patří mezi nejvýznamnější kulturně-historické ostravské památky a po opravě je “jako nová” a proto věříme, že slavení tohoto svátku v krásném a rekonstruovaném prostředí bude pro všechny zůčastněné zážitkem.

Program oslav:

  • Kostel bude otevřen od 13,15 hodin
  • komentovaná prohlídka kostela včetně, prohlídky kúru s varhanam
  • informace o připravované úpravě adorační kaple
  • Výstava liturgických rouch s výkladem
  • promítání historických fotografií na historickém projektoru PRAHA

Na závěr bude malé občerstvení na faře

Parkování u katedrály: 
Máme zajištěno parkoviště vedle kostela.
Na toto parkoviště by měli účastníci slavnosti vjezd a parkování zdarma.

Zázemí u kostela: 
Před mší svatou a po mši svaté je možné využít zázemí fary.


Všichni jste srdečně zváni.

Zdař Bůh.

Share Button
Nástupkyně Junckera prosazuje klimatickou paniku