9. květen: V srpnu zahájí zásyp druhé jámy, vtažné Su-Sto I

Pokračuje likvidace lokality 9. květen.

DARKOV – Přibližně čtyřiceti tisíci kubíky nezpevněného materiálu je zasypaná  výdušná jáma Su-Sto III na lokalitě 9. květen. V srpnu zahájí dodavatelé ze společnosti Slezská důlní díla (SDD), zajištující zdejší útlumové práce, zasypávání vtažné jámy SuSto I, k čemuž bude navážen zpevněný zásypový materiál.

„Ve výdušné jámě je cementopopílkovou směsí zaplněn i větrní kanál a už proběhla betonáž ohlubňové zátky na kótu minus jeden metr,“ popisuje specialista technické likvidace Bohdan Krzywoń. SDD pod vedením Petra Vorla připravují v šachetní budově výstavbu betonového ohlubňového povalu.

Na druhé pololetí jsou na 9. květnu naplánovány první demolice, na něž jsou již také vydána povolení. „A to objektu hlavních ventilátorů a šachetní budovy jámy Su-Sto III. Odstranění těžní věže proběhne bez použití trhacích prací, dodavatelé konstrukci rozpálí a rozeberou,“ pokračuje Krzywoń.

Likvidace objektů se na této lokalitě řeší zatím jen ve vymezeném bezpečnostním pásmu. Do něj patří také vtažná jáma Su-Sto I, v níž se betonuje zátka na 6. patře. „Těžní stroj má dojezd pouze nad šesté patro. Po dokončení výstavby zátky začneme zasypávat, což potrvá do února příštího roku,“ líčí Krzywoń.

Share Button

Nejnovější příspěvky

Německo ukazuje zvrácenost „klimatické“ politiky

Galerie

Pouze na ideologii postavená energetika nemůže dobře fungovat. Energetici nebo fyzici to vědí od samého počátku, zelení politici tomu stále nevěří. Vytvářejí tak jen špatně řešitelné situace s vysokým katastrofickým potenciálem.

Share Button
  1. Přebytek elektřiny brzy zmizí Napsat komentář
  2. Novým výkonným ředitelem OKD je Radim Tabášek Napsat komentář
  3. Vyšetřování výbuchu v Dole ČSM skončí v lednu Napsat komentář
  4. Ze života Jaroslava Misky Napsat komentář
  5. Vyvezení posledního uhlí z Lazů symbolicky ukončilo zdejší těžbu Napsat komentář
  6. Kamarádi, zasílám Vám smutnou zprávu o úmrtí Ing. Antonína Bárty. Napsat komentář
  7. Národní kulturní památka Důl Michal v Ostravě slaví jubileum 170 let Napsat komentář
  8. Štědrý den Napsat komentář
  9. Křest knihy Karla Neubergera Napsat komentář