9. květen: V srpnu zahájí zásyp druhé jámy, vtažné Su-Sto I

9. květen: V srpnu zahájí zásyp druhé jámy, vtažné Su-Sto I
Pokračuje likvidace lokality 9. květen.

DARKOV – Přibližně čtyřiceti tisíci kubíky nezpevněného materiálu je zasypaná  výdušná jáma Su-Sto III na lokalitě 9. květen. V srpnu zahájí dodavatelé ze společnosti Slezská důlní díla (SDD), zajištující zdejší útlumové práce, zasypávání vtažné jámy SuSto I, k čemuž bude navážen zpevněný zásypový materiál.

„Ve výdušné jámě je cementopopílkovou směsí zaplněn i větrní kanál a už proběhla betonáž ohlubňové zátky na kótu minus jeden metr,“ popisuje specialista technické likvidace Bohdan Krzywoń. SDD pod vedením Petra Vorla připravují v šachetní budově výstavbu betonového ohlubňového povalu.

Na druhé pololetí jsou na 9. květnu naplánovány první demolice, na něž jsou již také vydána povolení. „A to objektu hlavních ventilátorů a šachetní budovy jámy Su-Sto III. Odstranění těžní věže proběhne bez použití trhacích prací, dodavatelé konstrukci rozpálí a rozeberou,“ pokračuje Krzywoń.

Likvidace objektů se na této lokalitě řeší zatím jen ve vymezeném bezpečnostním pásmu. Do něj patří také vtažná jáma Su-Sto I, v níž se betonuje zátka na 6. patře. „Těžní stroj má dojezd pouze nad šesté patro. Po dokončení výstavby zátky začneme zasypávat, což potrvá do února příštího roku,“ líčí Krzywoń.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *