Česko ohrožuje německý útěk od uhlí

Drahá elektřina začala ohrožovat firmy v nejbohatší zemi Evropy. Chystá se likvidace části míst v automobilovém průmyslu. Chystá se, nebo už začala, další průmyslová revoluce, kdy stroje a lidi střídají roboti, kteří nejen připraví o práci lidi, ale také potřebují elektřinu. Aktivisté zároveň eufemisticky navrhují „úpravu stravovacích návyků“. Máte nějakou vizi co všechno nám tahle „perestrojka“ přinese?

Ne všichni odborníci a vědci sdílí katastrofickou a zavádějící tezi, podle které lidstvu hrozí pohroma, pokud dramaticky neomezí produkci CO2. Taková interpretace závěrů klimatického panelu nemá s realitou moc společného. Stavět na ní jakoukoliv kampaň je kontraproduktivní – přesvědčuje přesvědčené, odrazuje ty, kteří smýšlejí kriticky. Jde o to najít tu správnou cestu, jak dosáhnout kýženého cíle. Jak řekl Henry Louis Mencken, každý problém má své řešení, které je prosté, jasné a mylné. Složité problémy nemívají jednoduchá řešení. Nečekejme je ani zde! Snažme se přemýšlet, zvažovat varianty a vybírat ty správné, které neohrozí naši životní úroveň a skutečně pomohou životnímu prostředí.  Existují řešení, která jsou dobrá pro ekonomiku i životní prostředí zároveň, obvykle to ale nejsou ta, která je potřeba masivně dotovat z veřejných rozpočtů.

Zatím vše nasvědčuje tomu, že v tažení proti CO2 je Evropská unie sama. To znamená, že sedm miliard lidí se omezuje jen minimálně, nebo vůbec. Má v takové situaci smysl ta dramatická a rychlá změna života, de facto oběť, kterou přinesou Evropané, kteří navíc produkují jen asi 10 procent emisí CO2?

Evropa se na emisích skleníkových plynů díky své obecné vyspělosti podílí jen velmi malým procentem, těmi zhruba 10procenty. Mám za to, že diskuze o ochraně klimatu by měla být globální. Pokud budou rozvíjející se a rostoucí ekonomiky dále bohatnout, což předpokládám, bude se koncentrace CO2 v ovzduší celosvětově velmi zhoršovat bez ohledu na kroky v Evropě. Tím samozřejmě neříkám, že bychom my, Evropané, neměli jít světu příkladem.  Ale nesmí to být za cenu našeho ekonomického kolapsu, takový příklad stejně nebude nikdo následovat a oběť by byla zcela zbytečná.

Článek převzatý z webu iUHLI.cz

0 0

Od Adventu do Tří králů

Od Adventu do Tří králů Hodně štěstí, radování... vánoční Vám nesu přání. K tomu vůli - každý den zůstat dobrým člověkem. Adventní zamýšlení Vánoční poselství ...

Podzemní pevnost Stachelberg

Záchranáři ZBZS Odolov, patřící pod odštěpný závod HBZS Ostrava, spolupracovali se zájmovým spolkem Stachelberg na zajištění pracovní štoly, která je jediným horizontálně vyraženým vstupním dílem...