Křest publikace“Důl Dukla v proměnách času“

Na obrázku může být: 2 people, hat a textDne 21. 10. 2019 proběhl ve Stálé výstavní expozici v 1. patře Společenského domu na Dlouhé ulici v Havířově, křest publikace „Důl Dukla v proměnách času“.

Celý křest uváděla paní Bc. Michaela Kroupová a hudebně doprovázel sborseniorů Májovák, kterému zlí jazykové přezdívají X – tet (nikdo neví kolik jich vystoupí) ale tentokrát to sedělo, protože jich bylo 10, což odpovídá římské číslici X. Ocenění za jejich vystoupení s hornickými písněmi z operety Rudolfa Kubína „Děvčátko z kolonie“provedl Jaroslav Čihař. Za Klub přátel hornického muzea Ostrava se zúčastnil předseda Jiří Kunčický s tajemníkem Karlem Budinem, za havířovskou pobočku předseda Ing. Eduard Heczko, za karvinskou pobočku Ing. Stanislav Kuba.Za magistrát města Havířova paní Bc. Feberová. Samotný křest zachytil pan Václav Smička, průvodce záchranářskou expozicí v Landek Parku,emeritní pracovník Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě-Radvanicích.

0 0

Napsat komentář

HORNICKÝ ZPRAVODAJ KPHMO, z. s.

Na webu našeho klubu najdete v elektronické verzi Hornické Zpravodaje. 📧👷✍️ https://www.hornicky-klub.info/ke-stazeni-zpravodaj/zpravodaj-2020/   Jsou zde všechny 4 čísla za rok 2020. Můžete se na ně...

Vážení členové Klubu

  Jelikož je zapotřebí zaplatit členské příspěvky  posílám číslo účtu 1644381309/0800. Nechci přidělávat práci Majce proto tuto nabídku berte jako krajní možnost. Napište prosím do...