Skip

Just In

Diamo začne chystat likvidaci Dolu Frenštát

Diamo začne chystat likvidaci Dolu Frenštát

Státní podnik Diamo začne od ledna pracovat na přípravách likvidace Dolu Frenštát, který od těžební...
DIAMO dokončilo monitorovací síť pro sledování vlivu dolu Turów

DIAMO dokončilo monitorovací síť pro sledování vlivu dolu Turów

[caption id="attachment_12980" align="alignleft" width="438"] Z obce Uhelná lze dohlédnout na činnost dolu Turów a hnědouhelnou...

Přestěhovali památník obětí

Devětapadesáté výročí největšího poválečného důlního neštěstí v tuzemsku si v červenci připomínali kvůli pandemii víceméně...

Rozloučení s Miroslavem Šmídem bylo v pondělí 14. řijna 2019 se rozvětvená rodina a veřejnost. rozloučila s Ing. Miroslavem Šmídem v obřadní síni krematoria  ve Slezské Ostravě. Z významných osobností byli přítomni.  Ing. Petr Rojiček za Klub přátel hornického muzea, jehož někteří členové postavili čestnou stráž v hornických uniformách. Dále to byl Ing. Martin Juroška, Ph.D., starosta městského obvodu Ostrava-Michálkovice, zástupce farního úřadu a správy katedrály Božského Spasitele v Moravské. Ostravě Zdeněk Poruba s kolegyní a Antonín Bárta za VVUU Ostrava-Radvanice.

Soukromou, ale také významnou osobností byl Daniel Kulhánek, vnuk spoluzakladatele souboru Slezskoostravské Sedmičky. Vzpomínal na svého dědečka Františka Kulhánka, po kterém v důsledku jeho nástupu na zákl. vojenskou službu převzal organizaci činnosti Sedmičky právě Ing. Miroslav Šmíd, spolu s Láďou Dragonem, Jiřím Masným, Ludvíkem Kuskou a za pomoci dalších kamarádů a členů.

Členové „Sedmičky“, kteří ještě udržují její tradici pravidelnými schůzkami a vzpomínkami, se rozloučili s panem Mirkem věncem, smutečním proslovem a hornickým pozdravem Zdař Bůh.

Pan Ing. Miroslav Šmíd odešel s čistým svědomím, ale i přes pokročilý vék trochu předčasně, protože se nedožil 75. výročí založení milované Sedmičky.

Členové Slezskoostravské sedmičky

ROZLOUČILI JSME SE
Ing. Miroslav Šmíd

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás dne 8. října 2019 navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, tchán, dědeček, pradědeček, prapradědeček, švagr a strýc, pan

Ing. Miroslav Šmíd

zarmoucená rodina

VZPOMÍNÁME

O těžbě, kultuře a společenských vztazích v hornických regionech

Zdař Bůh,
v úterý 3.12.2019, v předvečer svátku sv. Barbory, bude v katedrále Božského Spasitele v Ostravě, v 18 .00 hodin sloužena mše svatá – rekviem za pana Miroslava Šmída.
Zdeněk Poruba
Senioři roku Ostrava z roku 2014
Vyznamenaný jako senior roku 2014 Ostrava

Jak jsme ho znali

 

 

 

×
Show