Kamarádi, zasílám Vám smutnou zprávu o úmrtí Ing. Antonína Bárty.

Kamarádi, zasílám Vám smutnou zprávu o úmrtí Ing. Antonína Bárty.
Antonín Bárta

Klub přátel Hornického muzea v Ostravě se zármutkem oznamuje, že 25.prosince 2019 zemřel ve věku 73 let pan

Ing. Antonín Bárta.
Poslední rozloučení je čtvrtek 2. ledna 2020 ve 14.00 hodin v římskokatolickém kostele sv. Antonína Paduánského ve Vřesině.   Parte

0 0

Napsat komentář

HORNICKÝ ZPRAVODAJ KPHMO, z. s.

Na webu našeho klubu najdete v elektronické verzi Hornické Zpravodaje. 📧👷✍️ https://www.hornicky-klub.info/ke-stazeni-zpravodaj/zpravodaj-2020/   Jsou zde všechny 4 čísla za rok 2020. Můžete se na ně...

Vážení členové Klubu

  Jelikož je zapotřebí zaplatit členské příspěvky  posílám číslo účtu 1644381309/0800. Nechci přidělávat práci Majce proto tuto nabídku berte jako krajní možnost. Napište prosím do...