Stát řeší ochranu proti CH4 , důlní plyn je pod kontrolou i v nečinné části revíru

Stát řeší ochranu proti CH4 , důlní plyn je pod kontrolou i v nečinné části revíru
Jeden z posledních odplyňovacích vrtů nedaleko mostu M. Sýkory na ulici Bohumínská v Ostravě

Sledované území má rozlohu devatenácti kilometrů čtverečních, odkud se dostávají data z elektronického montitorovacího systému na centrální dispečink.

Společností OKD v rámci útlumu opuštěný dobývací prostor se kvůli hrozbám nekontrolovatelných výstupů metanu (CH4 ) na povrch dostává pod kontrolu státního podniku DIAMO. Ten má v současné době dokončen systém technických opatření, která chrání celou ostravsko-karvinskou aglomeraci před důlními plyny.

„Dokončení tohoto rozsáhlého projektu je pro Moravskoslezský kraj velmi důležitým krokem, protože metan tady v minulosti způsoboval nemalé škody a ohrožoval lidské zdraví i životy. Veškerý provoz včetně údržby vybudovaných bezpečnostních prvků je sjednocen a od ledna jej kompletně zajišťujeme,“ uvádí Ludvík Kašpar, ředitel s.p. DIAMO.

S dokončením desetiletého projektu DIAMO přebírá a také provozuje všechny bezpečnostní prvky a činnosti související s výstupy důlních plynů, o které se v předchozích letech staraly i jiné subjekty. „Jedná se například o kompletní servisování i údržbu provozu protimetanových opatření v počtu 284 odplyňovacích a monitorovacích
vrtů, 575 zlikvidovaných a zajištěných hlavních a starých důlních děl a 579 snímačů pro měření koncentrací důlních plynů, obvykle instalovaných v kolektorech, sklepních prostorech objektů či na odplyňovacích komíncích,“ přibližuje mluvčí státního podniku Jana Dronská.

Sledované území má rozlohu devatenácti kilometrů čtverečních a rozkládá se v okresech Ostrava, Frýdek-Místek a Karviná i Opava. Nově vzniklý systém obsluhuje v nepřetržitém provozu jedenáct pracovníků z toho šest nově přijatých. Ti řeší i případné mimořádné situace v terénu a zajišťují komunikaci s integrovanými záchrannými složkami v regionu. Součástí je také elektronický monitorovací systém přenášejí data z celé oblasti na dispečink na bývalém Dole Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích.

Jednou z posledních akcí projektu je například sanace staré štoly Augustin u dopravního terminálu Hranečník, zabezpečení areálu fotbalového stadionu Bazaly, odplyňovací vrty u Mostu M. Sýkory (vše v Ostravě). K nejnáročnějším patří soubor opatření v elektrárně v Třebovicích, kde je aktivní systém s osmnácti čidly, dvěma odsávacími zařízeními a řadou odplyňovacích vrtů včetně drenážního odplynění budov.

Projekt nazvaný „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“ s.p. DIAMO realizuje v letech 2010 až 2019. „Hlavní prioritou projektu bylo snížení ohrožení obyvatelstva před možnými mimořádnými událostmi spojenými s výstupy metanu na povrch a jeho pronikáním do obytných domů či průmyslových objektů. Zcela vyloučit případný únik metanu nelze, avšak podařilo se minimalizovat rizika,“ dodává
Petr Kříž, ředitel odštěpného závodu ODRA, s.p. DIAMO.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *