Beseda 6. listopadu 2012
v  Petřkovicích 


Foto Ing. Jaroslav Minka