Den otevřených dveří na Dole Žofie se vydařil, přišly stovky lidí

Den otevřených dveří na Dole Žofie se vydařil,  přišly stovky lidí

Černouhelný Důl Žofie v Orlové, známý také jako Fučík 5, zaplnily stovky lidí. Odštěpný závod ODRA státního podniku DIAMO v sobotu 4. září zpřístupnil poprvé veřejnosti areál dolu, který už párkrát využili také filmaři. Někteří z celkem 650 návštěvníků tam před lety pracovali, přišly ale i celé rodiny s dětmi. Přestože tato šachta už 26 let netěží, uchovala si specifickou atmosféru, dodnes se totiž na ní fárá.

Důl Žofie – pohled od vrátnice, kde prohlídka začínala

Na Dole Žofie skončila těžba v 90. letech minulého století, stejně jako na všech ostravských šachtách a několika dalších na Karvinsku. Skončila tehdy éra hornictví jako nejvýznamnějšího průmyslu v regionu. Dva doly však nebyly zasypány a dodnes slouží k čerpání důlní vody a zajišťují tak bezpečnost činných dolů i celého území. Jedním z nich je právě Důl Žofie v Orlové. Má proto zachované technické vybavení, větrací systém i degazaci. Na vrátnici dostali kovovou známku s vyraženým číslem, podobně jako před lety každý horník na směně. Poté si mohli prohlédnout lampovnu, kde fárající havíři obdrželi svítilnu a docela těžký sebezáchranný přístroj. Návštěvnická trasa pokračovala dílnami s potřebným zařízením, kde jsme promítali filmy s hornickou tématikou a ukázkami práce v podzemí,“ popsal hlavní organizátor Libor Jalůvka z odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO. Dále si zájemci mohli prohlédnout strojovnu a těžní stroj a také postery o sanačních projektech i další činnosti státního podniku DIAMO na Ostravsku. Atraktivní součástí prohlídky areálu byla možnost výstupu na 42 metrů vysokou těžní věž, kterou zvládli i mnozí senioři.

Slunečné počasí a snad i úcta k hornické historii přilákaly na šachtu celkem 650 lidí. O jejich bezpečnost a organizaci akce se staraly dvě desítky záchranářů a techniků z odštěpného závodu ODRA. „Přišli naši zaměstnanci s rodinami a bývalí zaměstnanci dolů, ale příležitost využili i mladí lidé a celé rodiny, které nemají s hornictvím nic společného. Snažíme se připomínat a vysvětlovat naši činnost, která není možná tolik vidět, ale je důležitá pro bezpečnost i rozvoj území,“ doplnil Libor Jalůvka ze závodu ODRA.

Ohlasy účastníků byly velmi pozitivní. Například Milan Švantner z Havířova napsal v e-mailu: „Chtěl bych poděkovat za krásný zážitek ze Dne otevřených dveří na Dole Žofie vedení závodu Odra, že umožnilo tuto akci po roční přestávce uskutečnit… Navštívil jsem i minulé ročníky – Jeremenko, Alexander, Barboru a vždy jsem byl spokojen. Věřím, že i do budoucna, pokud to jen trochu bude možné, budete v těchto akcích pokračovat.“

[slide-anything id=“15220″]

Důl Žofie těžil uhlí 123 let (od roku 1874 do roku 1997) a vytěžil pro české hospodářství celkem více než 42 milionů tun uhlí. Nejintenzivněji se zde dobývalo uhlí v roce 1978, kdy denní těžba dosáhla 3 458 tun. Od roku 2001 funguje jako vodní jáma a státní podnik DIAMO čerpáním zajišťuje udržování hladiny důlních vod na úrovni -476 m pod Jaderským mořem. V areálu dolu dnes působí několik podnikatelských subjektů. V novodobé historii našel Důl Žofie i speciální uplatnění – oblíbili si jej filmaři. Natáčely se tady filmy Ostravak a Dukla 61.

Vedení závodu ODRA děkuje všem pracovníkům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci akce.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA