EK dala částečně za pravdu Česku ve sporu o polský důl Turów

EK dala částečně za pravdu Česku ve sporu o polský důl Turów

Brusel – Evropská komise dala částečně za pravdu Česku ve sporu s Polskem o prodloužení a rozšíření těžby v hnědouhelném dole Turów poblíž českých hranic. Exekutiva Evropské unie dospěla k závěru, že Polsko nesprávně posuzuje vliv dolu na životní prostředí a nedostatečně informovalo o svých záměrech sousední státy. Podle Deníku N české ministerstvo životního prostředí již ve středu kvůli sporu, který se nepodařilo vyřešit dohodou, pohrozilo Polsku žalobou.

Praha koncem září oslovila Brusel, neboť Polsko podle ní při prodlužování těžby porušilo povinnosti vyplývající ze čtyř unijních směrnic a ze smlouvy o fungování EU. Komise dospěla k závěru, že Varšava pochybila při uplatňování směrnic o posuzování vlivu na životní prostředí a o přístupu k informacím, například pokud jde o „informování veřejnosti a členských států zapojených do přeshraničních konzultací“. Chyba na polské straně byla také v tom, že úřady rozhodovaly o dole na základě starých zákonů, které nebyly zcela v souladu s unijním právem.

České stížnosti na porušování dalších dvou směrnic, týkající se mimo jiné vlivu na zásoby pitné vody, jsou podle EK vzhledem k předloženým důkazům a argumentům obou stran neopodstatněné.

Polský důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Polské ministerstvo klimatu letos v březnu přes námitky sousedů o šest let prodloužilo společnosti koncesi na těžbu, která by jinak v dubnu skončila. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů. Plánovanému rozšíření se brání hlavně obyvatelé příhraničních oblastí Libereckého kraje. Lidé se obávají zvýšeného hluku a prašnosti a především ztráty vody.

Dosavadní dvoustranná jednání Česka s Polskem k vyřešení sporu nevedla. Právně nezávazné stanovisko Evropské komise, které unijní exekutiva vydává jen k některým dvoustranným sporům, nyní může ČR využít při případné žalobě u unijního soudu.

„Doufáme, že česká vláda podá žalobu na Polsko co nejdříve, hned na začátku příštího roku, aby soudní dvůr EU mohl rozhodnout co nejrychleji,“ uvedla Nikol Krejčová z české pobočky organizace Greenpeace, která koordinuje kampaň proti polskému dolu.

Česko si v podnětu k EK stěžovalo zejména na to, že mu Polsko opakovaně odmítá poskytnout informace o vydaném povolení k těžbě na šest let a neumožnilo Česku zapojit se do řízení o povolení těžební činnosti v ložisku Turów do roku 2044.

České úřady se zatím oficiálně nevyjádřily, zda podají žalobu nebo se budou dále snažit o mimosoudní dohodu s Polskem. Podle Deníku N však z českého ministerstva životního prostředí již ve středu odešel do Polska dopis, který žalobu k unijnímu soudu naznačuje.

„Česká republika nepovažuje reakci Polska za dostatečnou, a proto se rozhodla pokračovat v postupu dle čl. 259 Smlouvy o fungování EU,“ uvádí se v dopise, který má deník k dispozici. Zmíněný článek unijní smlouvy uvádí, že „má-li členský stát za to, že jiný členský stát nesplnil povinnost, která pro něj vyplývá ze Smluv, může věc předložit Soudnímu dvoru EU.“

„Jsme připraveni podat žalobu, rozhodnout ale musí celá vláda. Předpokládám, že to projednáme v prvních týdnech nového roku. Se stanoviskem Komise budeme dále pracovat, minimálně v několika bodech nám dává za pravdu,“ citoval Deník N ministra zahraničí Tomáše Petříčka.