Politici: Klimatické cíle EU jsou pro nás nesplnitelné

Cíl Evropské komise, aby se podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie v EU zvýšil do roku 2030 na čtyřicet procent, označili v pořadu Události, komentáře České televize za nepřijatelný ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) i poslanec ODS Jan Skopeček.

Ministr životního prostředí Richard Brabec žádá, aby EU jádro a plyn považovala za rovnocenné s obnovitelnými zdroji. Foto: Facebook ANO

Brabec zdůraznil, že podíl 40 procent z obnovitelných zdrojů je celoevropský cíl, jehož dosažení je pro Česko nereálné. Země nemá vhodné přírodní podmínky pro takové využití větru či fotovoltaiky jako například Dánsko či Nizozemsko. „Není to pro nás cíl. Ani pro Evropskou unii jako celek to nebude jednoduché splnit.“

Místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Skopeček s ministrem souhlasil, že na to zde nejsou vhodné podmínky. Dodal, že posilování role obnovitelných zdrojů, které jsou dražší, bude mít nepříznivý dopad na tak průmyslovou zemi, jakou je Česko.

Brabec tlačí plyn

Podle Brabce Česko respektuje ambice Evropské unie v tom, že doba uhelná opravdu končí. Na druhé straně od ní však chce, aby respektovala české možnosti, tedy mix jaderné energie, obnovitelných zdrojů a zemního plynu. Proto po ní žádá, aby jádro a plyn považovala za rovnocenné s obnovitelnými zdroji. Ministr dodal, že při pátečním jednání s místopředsedou EK Fransem Timmermansem na to premiér i další členové vlády v případě zemního plynu upozorňovali. Oba zúčastnění se shodli, že podobně je třeba tlačit na uznání jádra coby čistého zdroje.

Skopeček doplnil, že předložený klimatický balíček (obsahuje 14 významných směrnic) zdraží energie, bydlení i dopravu. Zvýšené ceny nejrůznějších služeb a výrobků pak pocítí průmysl i občané, zejména nízko- a středně příjmoví. „Bude to zásah do peněženek.“ Poslanec ODS věří, že se v Česku přejde z ideologické roviny k pragmatickému řešení toho, co lze ještě v balíčku zachránit. Doufá tedy, že se politická reprezentace dokáže na elementárních věcech shodnout.