Přestavba v lomu Vršany pomůže uvolnit další zásoby uhlí

Přestavba v lomu Vršany pomůže uvolnit další zásoby uhlí

Po měsících příprav proběhla v lednu v lomu Vršany rozsáhlá přestavba těžební technologie. Do pohybu se daly nejen pásové dopravníky, přesouvaly se také velkostroje.

Lom Vršany bude po ukončení těžby v lomu ČSA stěžejním zdrojem uhlí pro elektrárny Počerady a Chvaletice. Foto: Vršanská uhelná

Zřejmě největší změnou je přesun velkostroje KU300/K85 o jeden výškový řez na pozici, kde ještě donedávna těžil skrývkový velkostroj KU800/K84. Došlo také k přestavbě linek dálkové pásové dopravy,“ uvedl vedoucí úseku uhlí Vršanské uhelné Stanislav Fára. Přestavbou dojde také k uvolnění zásob uhlí v lomu Vršany.

Lom Vršany bude po ukončení těžby v lomu ČSA stěžejním zdrojem uhlí pro elektrárny Počerady a Chvaletice, které stejně jako oba hnědouhelné lomy patří do skupiny Sev.en Česká energie.

Lom Vršany je hnědouhelný povrchový lom nacházející se v severočeské hnědouhelné pánvi. Na okraji lomu se nacházejí obce Strupčice, Vysoké Březno, Malé Březno.  Provozovatel lomu má povolení na těžbu do roku 2052.