Ve Zlíně biomasa postupně nahrazuje uhlí

Zlínská teplárna ze skupiny Sev.en Energy, která dodává teplo více než 17 tisícům místních domácností, komunálním objektům a firmám, se neustále snaží snižovat svůj vliv na životní prostředí. V letošním roce se proto vedení teplárny rozhodlo využívat při výrobě tepla a elektřiny v co největší míře biomasu.

Foto: Sev.en energy

Je zde spalována společně s uhlím. Díky získání povolení navýšit podíl biomasy na celkovém použitém palivu až do výše dvacet procent, dosažení dohod s dodavateli a výbornému provozování technologie se od ledna v teplárně spálilo rekordních 20 tisíc tun biomasy. Toto množství představuje úsporu téměř 22 tisíc tun fosilního oxidu uhličitého vypouštěného do ovzduší.

Do konce roku 2021 je v plánu využít ještě další zhruba tři tisíce tun štěpky, což bude celkově znamenat navýšení o téměř padesát procent oproti minulému roku.

Biomasa, která se v teplárně využívá, má formu dřevní štěpky. Jde většinou o odpad, který vzniká při zpracování dřeva z místních pil. Do budoucna zlínská teplárna plánuje další postupné snižování podílu vyrobeného tepla z uhlí a využívání nejen biomasy, ale i zemního plynu.