Záchranáři na stonavské šachtě se sjednotili

Plánované nehavarijní zásahy, zejména pravidelné akce při bezvýlomových trhacích pracích velkého rozsahu v nadloží porubů znamenaly letos zatím nejvýznamnější úkoly pro Závodní báňskou záchrannou stanici (ZBZS) na Dole ČSM, kde těží společnost OKD.

Bánští záchranáři byli dříve na Dole ČSM rozdělěni na dva úseky Sever a Jih. Od března se jednotka pro obě lokality sjednotila, ale na její pracovní náplni se nic nezměnilo. Ve vedení ZBZS Dolu ČSM byl potvrzen Marek Michalčák, jeho zástupcem je Tomáš Zrun, napsal Měsíčník Horník.

Hlavním úkolem báňských záchranářů je provádět práce a rychlé účinné zásahy k záchraně lidských životů a majetku při závažných provozních nehodách včetně poskytování první pomoci v podzemí. Ilustrační foto: HBZS

Požární technici pro důl zůstali stejní, tedy Lukáš Bortel a Radim Kašpar. „Ale odešla nám bohužel část zkušených záchranářů. Pro ostatní to bude znamenat vyšší pracovní nasazení,“ uvedl technik důlně bezpečnostních služeb a vedoucí likvidace havárie Martin Szturc s tím, že působení ZBZS se bude nadále řídit služebním řádem HBZS Ostrava.

S koncem loňského roku jsme se rozloučili se Zdeňkem Chvojkou, velitelem ZBZS na ČSM- Jihu, který odešel do důchodu. Byl záchranářem už na Dukle a za svou dlouholetou činnost, podílu na řízení zásahů u provozních nehod v revíru a vedení záchranářských sborů byl rovněž navržen na vyznamenání Zlatým záchranářským záslužným křížem,“ řekl Szturc, .

Záchranáři ze stonavské šachty včetně dobrovolných se i letos účastnili pravidelných cvičení v dýmnici HBZS v Ostravě-Radvanicích a tato povinnost je čeká ještě třikrát do roka. „Zrušeny nejsou ani týdenní pohotovostní služby na HBZS, kde by v prvním letošním pololetí měly odsloužit čety našich záchranářů, mechaniků a techniků sedmadvacet týdenních pohotovostí,“ uzavřel Szturc.