Nabízíme

Doporučujeme

Share Button

Premiéry filmu o neštěstí na Dukle: Výtěžek půjde sirotkům z Barborky

Česká televize uvede  první díl na programu  ČT 1 v neděli 27.  května ve 20.15, druhý  následující neděli 3.  června ve stejném čase

Česká televize uvedla v posledním dubnovém týdnu v Havířově dvoudílný film Dukla 1961 natáčený také v bývalých i současných areálech společnosti OKD a pojednávající o největším poválečném důlním neštěstí v tuzemsku na šachtě v Horní Suché. Po premiérách pro pamětníky a členy hornických spolků se v kině Centrum promítalo dvakrát pro veřejnost – představení byly beznadějně vyprodané a výtěžek ze vstupného
dostanou sirotci z Barborky! Celý příspěvek

Share Button

129. Skok přes kůži se uskutečnil v Ostravě za účasti zástupců OKD

Kompresorovna historického Dolu Anselm (Urx) na Landeku patřila poslední pátek v dubnu hornické slávě celorepublikového formátu – uskutečnil se zde 129. Skok přes kůži, na němž do havířského cechu vstoupila dvacítka studentů montánních oborů. Nechyběli ani zástupci zdejšího uhelného revíru ze společnosti OKD – ředitel její Hlavní báňské záchranné stanice Josef Kasper a manažer centra rekultivací a pozemků Radim Tabášek, kteří byli jmenování Slavnými vysokými čestnými prezidii.

Celý příspěvek

Share Button

Zamokření poklesové kotliny Koblov – příprava řešení

Přestože od ukončení těžby černého uhlí na Ostravsku uplynulo již více než 20 let, jsou v regionu stále místa, ve kterých se vlivy hornické minulosti projevují. Jedním z takovýchto  příkladů je dlouhodobé a pravidelně se opakující zamokření pozemků v katastrálním území Koblov v severozápadní části města Ostravy, na jehož možném řešení se DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA podílí. Klasický postup od prvotní žádosti o součinnost při řešení problému až po fázi zařazení akce do plánu sanací a rekultivací je předmětem tohoto článku. Celý příspěvek

Share Button

Trušok

PETR SCHREIBER ZE ŽIVOTA INŽENÝRA V ŠACHTÁCH OKR
“To my na Armádě…?”

Vzpomínka na nedávného zesnulého kamaráda, kterou sám napsal.

Žili, byli dva bratři dvojčata. K nerozeznání, dvě vejce, ale jen do okamžiku otevření mluvidel. Jeden, výtečný střelmistr, rozvážný, klidný. Druhý divoch, hlasitý, vznětlivý, hotový vichr v náraží, narážeč s vysokým pocitem odpovědnosti za bezpečnost na svěřeném pracovišti. Uměl si zjednat pořádek u klece jako nikdo jiný. Neukáznění u klece, ať se jednalo o „cugoře”, kteří spěchali s výjezdem aby stihli zrychlený vlak směrem do Jablunkova a Čadce, ale hlavně o „brigádníky”, čerstvě přijatě na šachtu, kterým pod kůži ještě nevstoupila důstojnost starých „hajerů”, ti všichni jakoby ve směně zmíněného „anšlegra” neexistovali. Celý příspěvek

Share Button

Koordinační výbor důchodců OKD: Organizace žijí i díky těžařské nadaci

Nejvíce bývalých  horníků a dalších  vysloužilých pracovníků  šachet sdružují kluby  z dolů František a Dukla.

Uskutečnit dokonalou inventuru v členské základně všech osmnácti přidružených organizací kvůli jejich lepšímu chodu i financování. To si za hlavní úkol v letošním  roce stanovil Koordinační výbor důchodců (KVD) OKD zastupující několik tisíc bývalých důlních i povrchových zaměstnanců šachet z našeho revíru. Celý příspěvek

Share Button

Rozsudek v kauze OKD padne 7. května

Soudní znalec Rudolf Doucha a bývalí místopředsedové Fondu národního majetku (FNM) Pavel Kuta a Jan Škurek v závěrečných řečech odmítli obžalobu, která je viní z chyb při privatizaci podniku OKD z roku 2004, při níž údajně vznikla škoda 5,7 miliardy korun. Celý příspěvek

Share Button