Nabízíme

Doporučujeme

Share Button

Starý klášter odkryl část tajemné chodby

Že by legendy tradující se v nejvýchodnějším městě nelhaly? Opravdu jsou významná místa Jablunkova propojena katakombami? Část podzemní chodby totiž našli pod budovou Starého kláštera, kde budou postupně pracovat na odhalení legendy.

„Je to úžasný objev. Prostřednictvím kamer jsme se přesvědčili, že jde o velmi zachovalou část chodby, která vede pod nádvořím směrem ke kapli. Pokud se podaří legendu potvrdit, je to poklad pro celý region. Jablunkovsko by se stalo zajímavým turistickým cílem,“ podělil se s nedávným objevem Petr Hamrozi, jehož spolek I4U se snaží navrátit památce z první poloviny 19. století původní krásu. Celý příspěvek

Share Button

Spolupráce Sdružení hornických a hutnických spolků ČR s KPHMO

 Nadace Landek Ing. Josef Gavlas

Ing. Josef Gavlas 2. místopředseda SHHS

Založení SHHS ČR vyšlo z iniciativy Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti a Hornického historického spolku Planá u Mariánských Lázní. Dne 10.11.2005 se sešli zástupci osmi spolků z Čech a začali tvořit zásady pro založení Sdružení, kde po ročním úsilí byly schváleny stanovy a smlouvy o volném Sdružení 15.11.2006 v prostorách Sokolovského zámku. V té době již existovalo Sdružení evropských horníků a hutníků. Na evropské valné hromadě Sdružení horníků a hutníků v roce 2005 vyvstala nutnost vytvořit v české republice odpovídajícího partnera na mezinárodní úrovni. Na základě jednání Sdružení 15.11.2006 pak předsedající Sdružení vstoupil 29.11.2006 do jednání s prezidentem evropského Sdružení a začala nová etapa spolupráce českých hornických spolků na mezinárodní úrovni. Celý příspěvek

Share Button

Spolupráce Moravskoslezské hornické společnosti Českého svazu vědeckotechnických společností (MSHS ČSVTS) s Vysokou školou báňskou – technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TU).

Výsledek obrázku pro Ing Ivo Černý

Prof.Ing. Ivo Černý, CSc.

Velký rozvoj hornické činnosti v šedesátých letech minulého století byl i v tomto oboru důvodem k založení zájmových organizací; již v letech 1952-54 vznikla Hornická společnost v rámci Československé vědecko-technické společnosti. Hornická společnost byla sice organizace celostátní, rozhodující počet členů však byl z tehdejšího ostravského kraje. Krajská organizace Hornické společnosti byla tedy rozhodující silou. Zakladatelem a prvním předsedou zmíněné krajské organizace byl profesor hornictví na Vysoké škole báňské v Ostravě Prof. Ing. Dr mont. Alois Říman, DrSc., člen korespondent bývalé Československé akademie věd (dále jen ČSAV). Celý příspěvek

Share Button

ČSM oslavuje padesát let, výkonný ředitel OKD o něm měl přednášku

Předseda představenstva a výkonný ředitel OKD Boleslav Kowalczyk

Boleslav Kowalczyk představil posluchačům novou strukturu těžební firmy i varianty dobývání dalších zásob a udržení hornictví v regionu co nejdéle.

Předseda představenstva a výkonný ředitel OKD Boleslav Kowalczyk přijal pozvání havířovské pobočky Klubu přátel hornického muzea Ostrava na besedu k šedesáti letům od zahájení výstavby Dolu ČSM. Přibližně pěti desítkám posluchačů v sále Kulturního domu P. Bezruče přiblížil historii stonavské šachty, ale i aktuální dění v těžební firmě a výhled do budoucnosti. Celý příspěvek

Share Button

Ropu netěží desítky let, teď staré vrty na jihu Moravy konečně zabezpečí

Nedostatečně zabezpečené sondy po těžbě ropy a zemního plynu na jižní Moravě začínají mizet. Sdružení, jehož součástí jsou i Moravské naftové doly, se právě nyní pouští do ekologické likvidace 48 sond na Břeclavsku a Hodonínsku. Stát mu za to zaplatí 578 milionů korun. Celý příspěvek

Share Button