Nabízíme

Doporučujeme

Share Button

Odbory přispěly k zachráně OKD

Galerie

Jaký byl rok 2018 z pohledu hornických odborářů, bilancoval pro magazín Horník Geolog Naftař předseda Odborového svazu PHGN Jan Sábel. Rozhovor přinášíme v kráceném znění. 

Share Button

Beseda KPHMO v Maryčce

Dnes se konala první beseda KPHMO v nových prostorách – v kavárně Maryčce v kině Cineport od 15 hodin v Ostravě-Vítkovicích. Sešlo se nás na 40 a vyslechli jsme si úvodní slova předsedy Ing. Petra Rojíčka, místopředsedy Kunčického a tajemníka Karla Budína. Po té jsme poslouchali velmi vydařenou přednášku pana Ing. Zdeňka Železného, CSc. z Brna o Leteckých motorech. 

Celý příspěvek

Share Button

45 let od propadu ústí starého důlního díla Salm II – Leopoldina

45 let od propadu ústí starého důlního díla Salm II – Leopoldina

V roce 2008 byl pracovníky odboru bezpečnosti hornické krajiny na o. z. ODRA zpracován katalog starých důlních děl v ostravsko-karvinském revíru, ve kterém je zdokumentováno celkem 476 starých důlních děl. Z tohoto počtu je v rámci projektu 35/AKT „Komplex- ní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji“ pravidelně kontrolováno 293 zajištěných starých důlních děl. Mezi tato SDD patří i jáma Salm II – Leopoldina v Ostravě. V měsíci listopadu si připomeneme 45 let od mimořádné události na této jámě.

Číst více

Jámu Louis vystřídal Maršál Jeremenko

Galerie

Galerie obsahuje pouze 1 obrázek.

POMNÍKY HORNICKÉ SLÁVY Kvůli zvyšující se potřebě černého uhlí v hutnickém průmyslu a železniční dopravě založily Spojené Vítkovické kamenouhelné doly 25. května 1891 ve Vítkovicích důl Nová jáma (Neuschacht), jehož název byl v roce 1895 změněn po synovi majitele Alberta … Celý příspěvek

Share Button

To my na Armádě…

Galerie

Galerie obsahuje pouze 1 obrázek.

Ukázka z publikace Petra Schreibera ze života inženýra na šachtách OKR. „To my na Armádě…?“ Jak jsem už zmínil v jiném vyprávěni, ředitel Pěgřimoč používal pří řízení metodu cukru a biče a nevynechal při tom ani své nejbližší spolupracovníky. Už … Celý příspěvek

Share Button

Ještě o filmu Dukla 61.

Galerie

Galerie obsahuje celkem 2 obrázky.

Marie Szottková Někdy krajem letošního léta jsem se vracela vlakem z Prahy domů, do Havířova. Nynější cestování se naštěstí tak velice liší od dob minulých, kdy lidé brali vozy útokem, aby si sedli co nejpohodlněji nebo vůbec si sedli. Dnes je … Celý příspěvek

Share Button

Vánoce se na šachtě neslaví

Galerie

Galerie obsahuje pouze 1 obrázek.

Pouze vánoční stromek před vrátnicí bude připomínat horníkům na jedné z šachet ve Slezsku svátky klidu, míru a rodinné pohody. Jinak provoz pojede i na Vánoce nepřetržitě. Na Nový rok pak havířům nastupujícím na šichtu zahraje živá hudba.

Share Button