Odkazy

Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska

Cieľom združenia je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov jednotlivých baníckych spolkov a cechov (ďalej len „členov Združenia“).

 
SITG Jastrzebie

Senioři Club spojuje důchodců, bývalých zaměstnanců uhelného dolu „Jas-Mos“, a přísně vzato bývalé zaměstnance dodavatelů – techniczmych doly „jestřábi“, „Moszczenica“ a „Jas-Mos“. To je způsobeno skutečností, že původně vytvořen dolu „Jas-Mos“ po několika latzach byl rozdělen do důlní „Jastrzębie“ a „Moszczenica“.  Zdroj: Spolupráce mezi kluby

 
Kroužek krojovaných horníků dolu František

Historie se začíná psát v roce 1921 pod názvem ,, Svaz krojovaných horníků . Zakladatele byli pánové Adolf Kalus , Jiří Lipowski , Jan Peter . Svaz tehdy čítal 64 členů . Slavný den pro naší historie je 20. 07. 1927 kdy jsme obdrželi vlastní prapor . Důl František dal práci i jistotu plnohodnotného života mnoha občanům Horní Suché . Byl nejmladším dolem Rakousko- Uherského mocnářství . Bouřlivé porevoluční období 1989 a neuvážená likvidace mu nedovolila , aby se dožil sta let .   Zdroj: KKH

 
Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky

Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky je dobrovolným, veřejně prospěšným, neziskovým, demokratickým a nepolitickým sdružením hornických, hutnických a jim příbuzných spolků, cechů a organizací.

Adresář spolků SHHS ČR

 

Společnost přátel Rudofova

Hornické muzeum – Perkmistrovský důmObčanské sdružení Společnost přátel Rudolfova je otevřenou, dobrovolnou, nezávislou a nadstranickou organizací spojující příznivce města Rudolfova za účelem pořádání kulturně společenských akcí, rozvíjení místních tradic, propagace a popularizace města.

 

Český montánní klub

LiÅ¡taTisíciletí intenzívní hornické činnosti zanechalo nesmazatelné stopy na mnoha místech našeho státu. Ve starých horních knihách, ale i pozdější odborné hornické literatuře se dočteme o nesmírné úsilí celých generací havířů, rozkvětu i pádu nejednoho revíru a mnoha nadějích i zklamání.

Bohužel drtivá většina těchto starých tisků je široké veřejnosti nedostupná. Naším hlavním cílem je zpřístupnit vybrané zajímavostí z těchto starých dokumentů a vzdát tak úctu těžkému havířskému řemeslu. Kde to bylo možné, snažili jsme se zachovat původní jazyk a dobové výrazy.

 

Spolek PROKOP Příbram

Spolek PROKOP Příbram byl založen roku 1992, navazujíce na tradici dřívějšího spolku téhož jména, který působil nejprve při Báňské akademii v Leobenu od roku 1893 a od roku 1898 při Báňské akademii v Příbrami. Spolek sdružoval slovanské studenty Vysoké školy báňské a měl ve svých řadách mnoho významných montanistů i osobností kulturního života.
Dnešní spolek je občanským sdružením, které si klade za cíl zachovávat hornické tradice v našem regionu, starat se o památky spojené s hornictvím, ale též připomínat staré hornické zvyky a obyčeje, z nichž na prvním místě je jistě přeslavná Prokopská pouť konaná každoročně na počátku měsíce července. Její tradice byla obnovena roku 1990 z podnětu bývalých příbramských horníků a spolek „Prokop“ se stal od svého založení jejím hlavním pořadatelem.

 

Koksovna Karviná + Fryštát

Tyto stránky doplňuji a „vylepšuji“ cestou administrátora archivu. Kronika Koksovny ČSA a celkově na historii Karviné a rodu Larisch-Moennichů.

Stručné dějiny koksovny Čs.armády v Karviné ( od r. l843 – l900)

Luxus pod horami Jeseníků v Sobotíně.