Header Image

Francouzští industriální fotografové sfárali poprvé do činné uhelné šachty

Sébastien Berrut (zleva) a Patrick Etiévant v podzemí Dolu ČSM. Patrick Etiévant a Sébastien Berrut už toho během svých fotografických cest po průmyslových areálech viděli mnoho a obstojně dokázali vyslovovat hornické pozdravy česky Zdař Bůh, polsky Szczęść Boże i německy…
CELÝ ČLÁNEK

OKD má kladné stanovisko MŽP pro pokračování hornické činnosti

OKD získala od Ministerstva životního prostředí (MŽP) ČR souhlasné závazné stanovisko v procesu posuzování vlivu hornictví na životní prostředí, tzv.  EIA, pro období od letošního roku až do ukončení dobývání. Posuzovaná hornická činnost zahrnuje dobývání uhlí i technickou likvidaci Dolu…
CELÝ ČLÁNEK

OKD a Třinecké železárny plánují spolupráci i po ukončení těžby

Těžební společnost OKD a Třinecké železárny, které jsou dlouhodobě obchodními partnery v oblasti koksovatelného uhlí, domlouvají parametry budoucí spolupráce po ukončení těžby a při přechodu huti na nízkoemisní výrobu oceli v elektrických obloukových pecích. OKD je pro další rozvoj Třineckých železáren připravena…
CELÝ ČLÁNEK

Hyperbarická komora v Ostravě, kterou pořídili pro havíře, dosloužil

Mimořádná událost ze 7. ledna 1963, kdy se na petřkovické šachtě Eduard Urx (Anselm) smrtelně otrávilo sirovodíkem devět havířů, se stala stimulem k pořízení první, a na celé Moravě a ve Slezsku dodnes jediné, hyperbarické komory. Ta původní z roku…
CELÝ ČLÁNEK

Šikmý kostel má třetí a poslední díl

Mnohonásobně větší prostor šachtám, havířům a všemu okolo nich dává spisovatelka Karin Lednická v závěrečném dílu trilogie Šikmý kostel. Knihu s bezmála sedmi sty stranami včetně faktografické přílohy, rodové tabulky i mapy vydává nakladatelství Bílá vrána z Ostravy-Svinova oficiálně ve čtvrtek…
CELÝ ČLÁNEK

Dřívější odchod do penze pro náročné profese neruší „hornické důchody“

Ministerstvo práce a sociálních věcí odeslalo na vládu další část důchodové reformy. Ta by měla celý materiál projednat a poslat k předložení v Parlamentu České republiky. „Plánovaná novelizace zákona o důchodovém pojištění přináší celkem dvanáct opatření, z nichž největší diskusi vyvolal…
CELÝ ČLÁNEK

Pietní akt v Doubravě připomněl, že bezpečnost je nad tuny a metry

U pomníku se třemi havíři v nadživotní velikosti na čestném místě hřbitova v Doubravě se v úterý 13. února konal pietní akt k uctění horníků a důlních záchranářů, kteří před pětasedmdesáti lety přišli o život při důlním neštěstí na Dole…
CELÝ ČLÁNEK

Začátek prosince byl ve znamení oslav patronky havířů sv. Barbory

HORNÍ SUCHÁ, OSTRAVA, STONAVA – Prosincový svátek patronky havířů sv. Barborky byl i letos spojen s velkou aktivitou hornických klubů a spolků podporovaných Nadací OKD. Společná setkání s oslavami pořádali jak v Horní Suché, tak v Ostravě. Ve Stonavě měli…
CELÝ ČLÁNEK

Rubriky

×
Show

Myšlenky člověka mohou být hluboké, přesto však zcela nesmyslné! (Nikola Tesla)

Žádný dobrý nápad nesmí zapadnout, žádný hloupý nápad nesmí projít.