Galerie stara

 Valná hromada koordinačního výboru hornických důchodců OKD

Dne 14. 2. 2023 se od 10.00 hodin konala v zařízení Klubu hornických důchodců Dolu František“Domeček“ v Horní Suché, Valná hromada Koordinačního výboru hornických důchodců Ostravsko- karvinského revíru, kterou moderoval pan Rostislav Grim, předseda Klubu krojovaných horníků Dolu František. Uvítal předsedu KV pana Ing. Viléma Uhra, který uvítal hosty – paní PHDr. Miladu Halíkovou za RS pro oblast Karviná, starostu obce Horní Suchá pana Ing. Jana Lipnera a tajemníka Nadace LANDEK Ostrava Ing. Jaroslava Kubánka. Následovala zpráva o činnosti Koordinačního výboru za uplynulé období. Pan Jan Popowycz přednesl zprávu o hospodaření za uplynulé období. Pan Ing. Drobík přednesl zprávu o činnosti revizní komise. Předseda Klubu hornických důchodců Dolu František pan Roman Konopka přednesl zprávu mandátové a volební komise. Závěrem byl zvolen nový Koordinační výbor.

 

Klub Přátel Hornického Muzea Ostrava- přednáška – Geologický pavilon

První úterý v měsíci únoru se konala v Klubu přátel hornického muzea(KPHMO) přednáška na téma : Geologický pavilon pana Prof. Pošepného na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Zahájení provedl předseda KPHMO pan Jiří Kunčický. Následovala tradiční kulturní vložka pana Bohumíra Holuba se zpěvem hornických písni. Přednášejícím byla paní Ing. Martina Polášková vedoucí geologického pavilonu VŠB -TU Ostrava, která velice poutavým výkladem-bylo by slyšet upadnout špendlík- vyprávěla celou historii sbírek, od Báňské akademie v Příbrami přes Hornicko Geologickou Fakultu na Slezské Ostravě- Hladnově – Geologický pavilon a suterén kolejí na Hladnově, kde byly sbírky Ing. Pošepného až po současnost v Ostravě Porubě. Také seznámila přítomné se současnosti – péče o studenty – akce pro studenty středních, základních i mateřských škol a proti tomu i univerzitní studium pro III. věkovou kategorii. Blíže vám ukážou fotografie, které měla připravené paní Ing. Martina Polášková, ale nebylo možno je promítnout na plátno z technických důvodů.

 

Klub Hornických důchodců Dolu František – Havířské bálování

Dne 3. 2. 2023 se uskutečnilo v Klubu Hornických Důchodců Dolu František(KHD DF) již tradiční HORNICKÉ BÁLOVÁNÍ v jejich zařízení „Domečku“ v Horní Suché okr. Karviná. Celou akci řídil předseda KHD DF pan Roman Konopka, kde uvítal přítomné a pana Ing. Jiřího Kunčického s manželkou, předsedou Klubu přátel hornického muzea Ostrava, pana Ing. Viléma Uhra za Krajskou koordinační komisi a ing. Jaroslava Kubánka za Nadaci LANDEK Ostrava. Následně představil dirigenta orchestru Májovák pana Ing. Bystroně, který v loňském roce obdržel nejvyšší hornické vyznamenání “ Český Permon“. Pan Ing. Bystroň seznámil přítomné jak vznikl pěvecký soubor “ Kuferkoři“ v překladu ze slezského nářečí „Přistěhovalci“ protože přišli na Slezsko s kufrem. Jinak se jim také říká“ X- tet „protože nikdo neví kolik se jich sejde. První vystoupení měli v roce 2014 na Dole Michal- dříve Petr Cingr. V nádherné atmosféře zazpívali velikou směs hornických písní a všichni přítomní zpívali s Májováky. Pak pokračovalo tradiční bálování s panem Rybou, kdy byla volná zábava