Header Image

Zkušenosti z útlumu hornictví v Porýní jsou inspirací pro Ostravsko

Zástupci vedení závodu ODRA a ředitelství absolvovali v březnu pracovní návštěvu německé společnosti zabývající se zahlazováním následků hornické činnosti v oblasti Porýní a Sárska. Vzhledem k podobnosti problematiky spojené s útlumem těžby černého uhlí jsou tyto zahraniční zkušenosti dobře uplatnitelné…
CELÝ ČLÁNEK

Představili jsme master plány radním na Karvinsku

Důlní areály na Karvinsku se mohou v budoucnu stát atraktivními lokalitami. Vyplynulo to z rozsáhlé analýzy, kterou zpracovalo DIAMO ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a jeho organizací Moravsko-slezské investice a development. Výsledné master plány zástupci závodu DARKOV představili postupně radním…
CELÝ ČLÁNEK

Báňští záchranáři mají nové analyzátory důlních plynů

V zázemí HBZS v Ostravě-Radvanicích mají záchranáři mimo jiné plynovou laboratoř a v ní speciální linku pro analýzu vzorků důlního ovzduší. Nedávno nainstalovali nové analyzátory z USA, které pomáhají zjistit, co se děje v podzemí. Plynová laboratoř HBZS ročně vyhodnotí…
CELÝ ČLÁNEK

První rok odštěpného závodu DARKOV

Na počátku bylo rozhodnutí vlády, že útlum dolů na Karvinsku převezme státní podnik DIAMO. Hlavním úkolem bylo a je bezproblémové a bezpečné zajištění a likvidace utlumovaných dolů včetně řešení citlivých personálních a sociálních aspektů. Po roce můžeme konstatovat, že převzetí…
CELÝ ČLÁNEK

Závod ODRA si připomíná 20. výročí vzniku

Odštěpný závod ODRA se stará o areály zavřených černouhelných dolů a další činnosti související s útlumem těžby i ochranou obyvatel už od roku 2002. Od svého vzniku se podílí nejen na zahlazování následků hornické činnosti, ale také na zmírnění sociálních…
CELÝ ČLÁNEK

POHO den – Důl Barbora v Karviné poprvé ožil festivalem

Krajská společnost MSID, která má za úkol oživit pohornickou krajinu na Karvinsku, uspořádala první velkou akci pro veřejnost na Dole Barbora. Státní podnik DIAMO byl partnerem akce. Libor Jalůvka ze závodu ODRA vyprávěl návštěvníkům o historii…
CELÝ ČLÁNEK

Ministr průmyslu ocenil práci našich lidí

Na Českém báňském úřadu se uskutečnilo 5. října slavnostní předání nejvyššího hornického vyznamenání osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj hornictví. Medaile Jiřího Agricoly předával osobně ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček společně s předsedou ČBÚ Martinem Štemberkou. Mezi 13…
CELÝ ČLÁNEK

PROMĚNA ÚZEMÍ PO KONCI TĚŽBY BUDE POSTUPOVAT KOORDINOVANĚ VE SPOLUPRÁCI SE STÁTNÍM PODNIKEM DIAMO

Memorandum o spolupráci při transformaci území po ukončení těžby podepsali hlavní aktéři nastartování této zásadní proměny. Na koordinované spolupráci se dohodly Moravskoslezský kraj, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, státní podnik DIAMO a krajská společnost Moravskoslezské Investice a Development (MSID). Následovat…
CELÝ ČLÁNEK
×
Show

Myšlenky člověka mohou být hluboké, přesto však zcela nesmyslné! (Nikola Tesla)

Žádný dobrý nápad nesmí zapadnout, žádný hloupý nápad nesmí projít.