Header Image

DIAMO a jeho role při zvyšování odolnosti České republiky proti nedostatku kritických surovin – III. část

V předchozích článcích jsme poukázali na hrozící nedostatek disponibilních strategických nerostných surovin pro potřeby Evropské unie, resp. České republiky. Zároveň jsme doplnili informace o reakci Evropské unie a ČR na nastalou situaci. Mezi východisky EU a ČR deklarovanými ústy vrcholných…
CELÝ ČLÁNEK

DIAMO, Veolia a VŠB-TUO budou společně testovat využití tepla z prohořívající haldy v Ostravě

Termicky aktivní odvaly po těžbě uhlí patří mezi dlouholeté ekologické zátěže Ostravska. Nabízí se otázka, zda by mohly sloužit jako zdroj tepelné energie. Za jakých podmínek by to bylo možné, budou zkoumat společně odborníci ze státního podniku DIAMO, společnosti Veolia…
CELÝ ČLÁNEK

Evropský výbor na Dole Gabriela

Další představitelé zemí EU si prohlédli nevyužívaný Důl Gabriela u Karviné, se kterým má Moravskoslezský kraj velké plány. Zatím ale stále patří pod závod DARKOV. Tentokrát přijeli členové Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV).

Likvidace Dolu Lazy pokročila, zchátralý úpravárenský komplex jde k zemi

Závod DARKOV zahájil v září na Dole Lazy demolice povrchových stavebních objektů bývalé úpravny uhlí, která je dominantou areálu. Několik let se nevyužívá a je velmi zchátralá. Během října proběhl už také zásyp jámy č. 2. Likvidační práce jsou součástí…
CELÝ ČLÁNEK

DIAMO a jeho role při zvyšování odolnosti České republiky proti nedostatku kritických surovin – II. část

[caption id="attachment_35025" align="alignleft" width="300"] 1) SNS = seznam relevantních kritických su- perstrategických nerostných surovin EU (také CRM) upravený pro podmínky České republiky (ČR) a rozšířený o nerostné su- roviny s předpokládaným hospodářským významem pro ekonomiku ČR. V 1. části článku…
CELÝ ČLÁNEK

DIAMO a jeho role při zvyšování odolnosti České republiky proti nedostatku kritických surovin – I. část

Cena a dostupnost energetických surovin zneklidňuje většinu naší společnosti. Postupná a nevyhnutelná dekarbonizace energetiky vyvolává řadu strukturálních změn na trhu s nerostnými surovinami. Negativní vliv válečného konfliktu na cenu energií a dalších komodit již nějakou dobu všichni dramaticky pociťujeme. V…
CELÝ ČLÁNEK

Obnovení těžby na Karvinsku by bylo možné, ale finančně a časově velmi náročné

Obnovení těžby na Dolech ČSA a Darkov, kde těžba černého uhlí skončila loni v únoru, by bylo možné, ale technicky náročné, příprava by stála zhruba 10 miliard korun a trvala by 6 let. Těžit by se pak dalo 14 let,…
CELÝ ČLÁNEK

Nově otevřený park horníků v Bystřici nad Pernštejnem

Za velkého zájmu místních obyvatel byl při příležitosti Dne horníků 9. září 2022 slavnostně otevřen v Bystřici nad Pernštejnem nový park horníků. Na jeho konečné podobě se kromě města Bystřice nad Pernštějnem a dalších subjektů podílel i odštěpný závod GEAM…
CELÝ ČLÁNEK
×
Show

Myšlenky člověka mohou být hluboké, přesto však zcela nesmyslné! (Nikola Tesla)

Žádný dobrý nápad nesmí zapadnout, žádný hloupý nápad nesmí projít.