Galerie akcí

Klub Hornických důchodců Dolu František – Havířské bálování

Dne 3. 2. 2023 se uskutečnilo v Klubu Hornických Důchodců Dolu František(KHD DF) již tradiční HORNICKÉ BÁLOVÁNÍ v jejich zařízení „Domečku“ v Horní Suché okr. Karviná. Celou akci řídil předseda KHD DF pan Roman Konopka, kde uvítal přítomné a pana Ing. Jiřího Kunčického s manželkou, předsedou Klubu přátel hornického muzea Ostrava, pana Ing. Viléma Uhra za Krajskou koordinační komisi a ing. Jaroslava Kubánka za Nadaci LANDEK Ostrava. Následně představil dirigenta orchestru Májovák pana Ing. Bystroně, který v loňském roce obdržel nejvyšší hornické vyznamenání “ Český Permon“. Pan Ing. Bystroň seznámil přítomné jak vznikl pěvecký soubor “ Kuferkoři“ v překladu ze slezského nářečí „Přistěhovalci“ protože přišli na Slezsko s kufrem. Jinak se jim také říká“ X- tet „protože nikdo neví kolik se jich sejde. První vystoupení měli v roce 2014 na Dole Michal- dříve Petr Cingr. V nádherné atmosféře zazpívali velikou směs hornických písní a všichni přítomní zpívali s Májováky. Pak pokračovalo tradiční bálování s panem Rybou, kdy byla volná zábava

 

Reklama