Galerie akcí

Zdař Bůh.
Všechny Vás zdravím a děkuji za úctu všem zemřelým (a žijícím) horníkům a hutníkům.
Jsem rád, že se o našem společném slavení a připomínce svátku svatého Prokopa už více ví, že o něm píší sdělovací prostředky a že se tak uznává práce již zemřelých ale i žijících horníků a hutníků.

Zdeněk Poruba

 

VI.přednáška Klubu přátel hornického muzea Ostrava -4. 6. 2019

Velice zajímavá, již v pořadí 6 přednáška Klubu přátel hornického muzea Ostrava, o letectví se uskutečnila v kinosále kavárny Maryčka v Dolní oblasti Vítkovice.Před zahájením přednášky převzal pamětní medaili ke 30. výročí založení Ing.Miroslav Šmíd.

 

Poslední rozloučení dne 7. 6. 2019 s JUDr. Dušanem Vilimem

 Poslední rozloučení se slavným semestrem JUDr. Dušanem Vilimem se uskutečnilo na hřbitově v Pezinku – Grinave. Obřad proběhl před obřadní síni. Všichni přítomní se poklonili k truhle a položili věnce a květiny na připravené stojany, které nestačily pojmout veliké množství. Po evangelickém obřadu byla truhla doprovázená špalírem ze spolkových praporů k pohřebnímu autu. Po ukončení obřadu na hřbitově, kterého se kromě jiných zúčastnil i bývalý prezident Slovenska pan Gašparovič následoval Smuteční ŠACHTÁG na Středním odborném učilišti, kde byl dostatečný prostor pro oficielní projevení soustrasti a rozloučení se zesnulým přítelem a hornickým kamarádem. Pak následovalo ubytování v nádherném hotelu Sebastián v Modré

 

12. Setkání hornických měst a obcí Slovenska v Lubietové -18.5.2019, 2 den.

Lubietovské setkání hornických měst a obcí pokračovalo druhý den odhalením pomníku obětem důlních neštěstí na naučné hornické stezce v části Podlipa,kde se nachází nejznámější ložisko mědi,které se dobývalo již v době bronzové.Písemné záznamy jsou z roku 1340,kdy se dobývalo i zlato.Účastníci navštívili i ústí štoly Andreas.Pak se přemístili do obecního parku,kde byla soutěž hornických pěveckých souborů.Po obědě byl připraven na ochozu radnice Hornický orloj.V římsko-katolickém kostele sv.Máří Magdalény se konala mše po které následoval slavnostní průvod obcí.Na náměstí V.Dunajského byl předán putovní prapor,světlo sv. Barbory a bylo provedeno stužkování praporu hornických spolků.

17.-19. 5. 2019 12.Setkání hornických měst a obcí Slovenska – 1.den

V bývalém královském hornickém městě Lubietová se konalo 12. setkání hornických měst a obcí Slovenska,kterého se zúčastnilo 15 měst a 35 obcí Čech a Slovenska spolu s 29 slovenskými a 19 českými hornickými a hutnickými spolky.Zahraničí bylo zastoupeno 2 polskými, 2 maďarskými ,1 rakouským a 1 slovinským spolkem.Součásti bylo slavnostní zasedání Rady Sdružení hornických spolků a cechů Slovenska,konference Evropské montánní dědictví,ekumenická bohoslužba,společný průvod od kostela do parku vrcholem byl slavnostní Šachtág pod hlavním stanem za účasti 850 lidí(počet lístku vydaných na guláš).

 

85.let Ing. Josefa Kimera CSc.,prezidenta seniorů “U KULATÉHO STOLU”.

Dne 15. 5. 2019 oslavil Ing. Josef Kimer CSc., prezident seniorů “U kulatého stolu”významné životní jubileum 85 let. Senátor seniorů, Prof. Ing. Ivo Černý CSc., byl pověřen zahájením a řízením průběhu oslav. Přednesl průběh všech zaměstnání od odborného asistenta na VŠB Ostrava, zahraniční působení v Afganistánu, hl. inženýr Dolu Staříč, vedoucí odboru báňské inspekce GŘ OKD, technicko-výrobní ředitel GŘ OKD a 1. zástupce GŘ , emeritní ředitel Nadace LANDEK Ostrava a mnoha dalších osobních úspěchů oslavence. Pak gratulovali všichni přítomní v “Evropě”.

 

 

V pátek 26. 4. 2019 se uskutečnila starobylá slavnost v hornických krojích a přivítaní nových členů stavu hornického spojená s konzumací pivní masti v Městském divadle v Chomutově. Slavného jubilejního 130. skoku se zúčastnil rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava pan Václav Snášel a pan Ivo Pěgřímek předseda představenstva a generální ředitel Severočeských dolů a.s. Chomutov,kteří byli členy čestného předsednictva Skoku spolu s předsedou Senátu ČR panem Kuberou a dalšími významnými hosty.Součásti 130.Skoku byl průvod fuxů a fuxií historickým hornickým městem Chomutov a hledání nadlišáka v jeho noře. Rektor VŠB – Technické univerzity pan Václav Snášel zdůraznil, že 130. skok když spojíte s číslem 170 což je počet let co univerzita existuje, tak rok 2019 je skutečně vyjímečným.
Zároveň je to 25 let od vzniku Severočeských dolů a,s,.

Plenární schůze Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě 7. 5. 2019

Dne 7. 5. 2019 se konala v nádherném prostředí kavárny Maryčka v Dolní oblasti Vítkovice ,Plenární schůze Klubu přátel Hornického muzea Ostrava v areálu Dolu Hlubina ,na které předseda KPHMO Ing. Petr Rojíček přednesl zprávu o činnosti od poslední plenární schůze a výhled na příští období. Zprávu revizní komise přednesl Arnošt Felkl. Na udělení čestného členství KPHMO byl schválen Prof. Ing. Ivo Černý CSc. Byla provedena volba nového výboru a jeho předsedy Jiřího Kunčického. Součásti plenární schůze bylo vyznamenání Klubovou medaili: Ing. Josef Gavlas, Roman Krzak, Jaroslav Čihař,Marie Budinová. Následovala volba nového výboru Klubu a nového předsedy pana Jiřího Kunčického. Byla zvolena revizní komise ve složení Ing.Evžen Břuska,Václav Černík, Pavel Sísr. Předsedkyni redakční rady se stala Ing.Kateřina Polínková se členy Mgr. Josefem Pintnerem a Petrem Kubinským.

 

 

Akce Nadačního programu Nadace LANDEK Ostrava-mimořádné vlaky po vlečkách Ostravsko-karvinského revíru

V sobotu 13.dubna 2019 uspořádal Slezský železniční spolek za podpory Nadace LANDEK Ostrava vypravení dvou mimořádných vlaků po bývalých vlečkách, které byly majetkem Ostravsko-karvinského revíru-OKR Dopravy.Trasa jízdy vlaku:
Ostrava střed, Zárubek, Josefova jáma,Důl Michal,Orlova-Poruba-jáma Žofie,Doubrava,Karviná-Doly,Důl ČSA,Orlová,Heřmanice,Ostrava hl. nádraží. Ostrava střed.
Součásti mimořádné jízdy byl odborný výklad o historií báňské dráhy a Ostravsko.karvinského revíru.Ve vlaku bylo zajištěno občerstvení.

Podzemí Dolu Anselm

2.4.2019 se konala v Dolní Oblasti Vítkovice v kavárně Maryčka a přilehlém kinosále velice zajímavá přednáška KPHMO pana Pavla Sisra fundovaného průvodce Hornického muzea Landek park.

Výroční členská schůze Klubu Hornických Důchodců Dolu František

Klub hornických důchodců Dolu František má 362 členů.Výroční členská schůze zhodnotila uplynulé období a přednesla plán akcí na letošní rok.Předseda klubu Roman Konopka -dlouholetý báňský záchranář ocenil práci všech členů a zejména práci žen,které významně přispěly ke zdaru pořádaných akcí.Vyzvedl práci pana Jaroslava Pawlase,který se aktivně zapojuje jako správce “Domečku”, barman při jednotlivých akcích a hlavně jako řezbář.Obec pravidelně koná pro sochaře plenér za mezinárodní účasti a vystavuje v obecním parku sochy o které se rovněž pan Pawlas stará.

 

Výroční schůze Spolku krojovaných horníků při obci Stonava 10.3.2019

Hornický bál Klubu hornických důchodců Dolu František 9.2.2019

II.přednáška KPHMO -Výroba ocelových těžních lan v ŽDB Bohumín

80 let Mgr. Oldřicha Klepka čestného člena Klubu přátel hornického muzea v Ostravě 30. 1. 2019

Share Button