Galerie akcí

26. Setkání hornických měst a obcí ČR Kutná hora 23.9. 2022 (1 část)

Poškození automobilu QashQai s kamionem MAN cestou do Kutné Hory- ubytování v nádherném apartmá SUPERB – MEDIEVAL v Kutné Hoře vedle vinárny U VESELÉHO DRAKA

26. Setkání hornických a hutnických měst a obcí Kutná Hora 23.9.2022 – (2. část)

2. část 26. Setkání hornických a hutnických měst a obcí pokračovala zahajovacím setkáním zástupců spolků v konferenčním sále GASK -Kutná Hora, kde byl i kulturní program.

 26.setkání hornických měst a obcí ČR 24.9.2022 (3. část)

V sobotu 24.9.2022 proběhlo přivítání na radnici, zástupců hornických spolků starostou města Kutná Hora panem Ing. Josefem Viktorou ve velké zasedací síni Vlašského dvora. Rovněž bylo nachystáno občerstvení.

26. Setkání hornických a hutnických měst a obcí (4. část)

 

2 0. 9. 2022 Křest knihy“ Hornictví a OKR – má láska“

 

20 let Malokarpatského hornického spolku v Pezinku 16.9.2022 (1 část)

Oslavy 20 let Malokarpatského hornického spolku v Pezinku jsme zahájili v pátek 15. 9. 2022 ubytováním v hotelu Kriser, návštěvou hospůdky Demovič, prohlídkou města, které už dýchalo oslavami Vinobraní a vrcholem byla návštěva hornického muzea, kde nás přijal předseda Malokarpatského hornického spolku pan Štefan Granec.

 

20 let Malokarpatského hornického spolku v Pezinku 16.9.2022 (2 část)

17. 9. 2022 pokračovaly oslavy 20 let Malokarpatského hornického spolku v Pezinku. Ráno snídaně v hotelu Kriser pak odjezd autobusem na ochutnávku vína do starého důlního díla- štoly, kde se dobývala antimonová ruda.V současnosti tam byl 5. ročník dětské hornické akademie JUDr. Vilíma. Večer v Kulturním domě města Pezinok slavnostní Š A C H T Á G, který řídilo Slavné Vysoké a Neomylné Prezidium pan Štefan Granec.

 

20 let Malokarpatského hornického spolku v Pezinku 16.9.2022 (3 část)

18. 9. 2022 Deštivou neděli začal poslední den oslav 20 let Malokarpatského hornického spolku v Pezinku společně s tradičním VINOBRANÍM. Čelo průvodu zahajovala státní policie, následovaly historické kostýmy s praporem a vedení města Pezinok. Po ukončení průvodu v Hornickém muzeu nás pohostil a předal dárky předseda Malokarpatského hornického spolku v Pezinku pan Štefan Granec.

 

17. Evropské dny horníků a hutníků a14. setkání hornických měst a obcí Slovenska, SALAMANDROVÉ DNY

Ve dnech 7.-11. září 2022 se v Bánské Štiavnici na Slovensku konaly 17. Evropské dny horníků a hutníků a také 14. Setkání hornických měst a obcí Slovenska a Salamandrové dny. Ve čtvrtek 8.9.2022 po registraci účastníků v hotelu Kerling se konal slavnostní Salamandrový šachtág v Kulturním centru na Kammerhoferské ulici. Celá Bánská Štiavnica je nádherně udržovaná, původní domy, kostely, úřady ,akademie a školy jsou renovovány. Nikde ani kousek asfaltu, pouze historická kamenná dlažba ve velikém stoupání.

17.Evropské dny horníků a hutníků a 14.Setkání měst a obcí Slovenska – 2 část

Přijetí zástupců delegací paní primátorkou města Bánská Štiavnica v přednáškové aule budovy bývalé hornické akademie nyní SPŠ S:Mikoviniho a následoval průvod městem až na náměstí Sv. Trojice, kde probíhalo slavostní předáváním čestných medailí Sv. Barbory, čestných uznání a stužkovaní hornických a hutnickýchn praporů. Na závěr se zpívala hornická píseň.

17. Evropské hornické a hutnické dny a 14. Setkání hornických měst a obcí Slovenska-závěr

V neděli 11.9.2022 bylo ukončeno 17. Evropské setkání hornických hutnických dnů a 14. Setkání hornických měst a obcí Slovenska a Salamandrových hornické krčmě v Banské Štiavnici. Navštívili jsme největší betlém na Slovensku v Banské Štiavnici. Pak jsme pokračovali do Kremnice a návštěvu na Slovensku jsme zakončili v Kolobě 77.

 

Den otevřených dveří na Dole Jeremenko v Ostravě – Vítkovicích dne 3. září 2022

V sobotu 3. září 2022 se konal na Dole Jeremenko v Ostravě Vítkovicích“Den otevřených dveří“.Důl Jeremenko je jediný důl v Ostravské části revíru, na kterém se dodnes fárá a kde se nachází sídlo odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO, který těžl uhlí téměř 100 let.V současné době zajišťuje čerpání důlních vod pod celou Ostravou. Byl založen v roce 1891 pod názvem Neuschacht(Nová jáma). V roce 1895 byl přejmenován na Louis po majiteli panu Rothschildovi. Od roku 1946 byl důl přejmenován na Důl Generál Jeremenko a v roce 1970 došlo k přejmenování na Důl Maršál Jeremenko a stal se součásti Dolu Ostrava ,koncernový podnik. Elektrický těžní stroj ve strojovně jámy Jeremenko 1 byl prohlášen 9.5.1995 za kulturní památku a 12.3.2001 byla těžní kladivová věž prohlášena za kulturní památku.
Byl umožněn výjezd výtahem na kladivovou těžní věž jámy Jeremenko 3 ve výšce 55 metrů. Byla umožněna prohlídka centrálního dispečinku pro řízení čerpání důlních vod, prohlídka skladu čerpedel a umožněno promítání filmů s hornickou tématikou, včetně nového snímku pana Borise Rennera“ Ostravské kořeny“,který finančně podpořila nadace LANDEK Ostrava. Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava předvedla ukázku technického vybavení- leyecká technika, potápěčská technika atd.

 

61. Výročí úmrtí 108 havířů Dolu Dukla

7. 7. 2022 uplynulo již 61 let od největšího poválečného hornického neštěstí na Dole Dukla,kde zahynulo 108 horníků. Vedení města Havířov společně s Klubem přátel hornického muzea Ostrava, Spolkem krojovaných horníků Stonava, Klubem hornických důchodců Dolu František, Kroužkem krojovaných horníků dolu František, Nadace LANDEK Ostrava a spoustou hornických kamarádů si připomněli toto smutné výročí. Na úvod zazněla hornická hymna v podání trubače hornického symgonického orchestru Májovák, pak celé setkání yahájil primáror města Havířova pan Ing. Bělica. Následovalo kladení věnců jednotlivých spolků k památníku.

 

 

Klub hornických důchodců Dolu František v Horní Suché uspořádal tradiční „smažení vaječiny“

Výbor Klubu hornických důchodců Dolu František v Horní Suché okres Karviná, vedený panem Romanem Konopkou, uspořádal dne 10. června 2022 tradiční smažení vaječiny v jejich „domečku“, který je vyzdoben hornickými artefakty a okolí domečku obklopují výrobky z každoročně konaných řezbářských plenérů. Rovněž je zde venkovní posezení pod pergolou u udírny. O hudební doprovod se postaral pan Alois Ryba.

 

Univ.Prof.Ing.Pavel Prokop CSc – Průřez hornickými tradicemi

Klub přátel hornického muzea Ostrava požádal emeritního profesora Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava pana Prof. Ing. Pavla Prokopa CSc., jinak Slavné, Vysoké a Neomylné Prezidium o přednášku na téma „Průřez hornickými tradicemi“. Přednáška se konala na pravidelné členské schůzi Klubu přátel hornického muzea Ostrava, kterou zahájil předseda KPHMO pan Jiří Kunčický, Následovala tradiční hudební vložka pana Bohumíra Holuba. Prof. Ing. Pavel Prokop CSc doprovázel přednášku historkami ze Skoku přes kůži a různými hornickými artefakty- viz foto.

 

Aktiv Klubu důchodců závodu u Petr Bezruč Dolu Ostrava

Výbor Klubu důchodců závodu Petr Bezruč Dolu Ostrava uspořádal dne 26. 5. 2022 aktiv ve Střední odborné škole prof. Zdeňka Matějčka(bývalé učiliště OKR) v Ostravě – Porubě, kde byla přednesena informace o činnosti klubu, zpráva o hospodaření , blahopřání ke kulatým a půlkulatým jubilantům a koncepce dalšího vývoje existence Klubu.

 

50. Výročí založení ženského pěveckého sboru Šárka

Dne 26. 5. 2022 se uskutečnil v Dělnickém domě v Horní Suché
slavnostní koncert k 50. výročí založení ženského pěveckého sboru Šárka, který byl založen v roce 1971, ale oslavy se v roce 2021 nekonaly pro covidovou pandemii. Průvodní slovo na koncertu měla paní Mgr. Milena Tvardíková. Sbor dirigovala paní Dagmar Heroutová, hudební doprovod na klavír paní Jana Daňková a na kytaru pan Jaroslav Holeš. Jako hosté vystupoval smíšený pěvecký sbor „Sucha“, mladý pěvecký sbor „Chorek“ a smíšený pěvecký sbor „Slavíci“. Za vystoupení poděkoval místostarosta Horní Suché pan Ing. Martin Adamiec , náměstkyně primátora města Havířov paní Mgr. Feberová a předseda Klubu hornických důchodců Dolu František v Horní Suché pan Roman Konopka. Celý koncert natáčela televize POLAR.

 

Konzilium a Valná hromada 13. 5. 2022

V pátek 13. 5. 2022 se konalo Konzilium a Valná hromada sdružení hornických a hutnických spolků České republiky v Hornickém muzeu Rudolfov. Hlavním bodem programu bylo projednání cen Český Permon 2022, jejíchž předání bude v Kutné Hoře. Jednání se zúčastnil starosta Rudolfova pan Vít Kavalír. Členové uctili památlu nedávno zemřelého perkmistra SHHS pana Ing. Miroslava Šťastného.

 

 

Neformální setkání členů Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky

V hornickém muzeu Rudolfov se uskutečnilo ve čtvrtek 12. 5. 2022 neformální setkání před konziliem a Valnou homadou členů Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky.

 
 

Výroční členská schůze KPHMO (Klubu přátel hornického muzea Ostrava)

Dne 3. 5. 2022 se konala v Ostravě Svinově v restauraci “ U Vlka“ výroční členská schůze KPHM Ostrava. Výroční schůzi zahájil předseda pan Jiří Kunčický, který uvítal přítomné a zahájil volbu komise mandátové, volební a návrhové. Dále byla přednesena zpráva o činnosti a hospodaření za uplynulý rok. Proběhla gratulace k životnímu jubileu některých členů a následovalo vyznamenání těchto členů: Alexander Wojnar, Josef Žebrák, Ing. Miroslav Mynář, Oswald Wytrzens, Ladislav Trebatický, Ing. Jaroslav Gongol CSc, Ing. Eduard Heczko, Jiří Kubík, Pavel Sísr, Pavel Blažek, Jozef Burkad, Ing. Zdeněk Kohoutek, Ing. Kateřina Polínková, Dana Kunčická.

 

133.skok přes kůži Příbram 2022

Dne 29. 4. 2022 se uskutečnil v Příbrami již 133. Celostátní skok přes kůži. Tento skok organizoval perkmistr Cechu příbramských horníků a hutníků pan Emil Kuchař, společně s Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava. První skok přes kůži se uskutečnil v roce 1852 právě v Příbrami – před 170 lety. Čestnou prezidiální tablici tvořili: Josef Velfl -ředitel Hornického muzea Příbram, Pavel Prokop-emeritní SVNP HGF VŠB-TU Ostrava, Radim Mžyk – ředitel báňské sekce ČBÚ, Ivo Pěgřímek generální ředitel SD, Petr Štěpánek MHN Hodonín, Hana Staňková děkanka HGF VŠB TU Ostrava, Iveta Vasková děkanka FMT Košice, Petr Lenc generální ředitel Severní energetická, Zbyšek Sochor ředitel MPO, obor hornictví, Ludvík Kašpar ředitel DIAMO, Pavel David-tajemník SHHS ČR, který zapůjčil vlastní fotoaparát Nikon pro pořízení následující dokumentace. In memoriam byl připomenut pan Ing. Miroslav Šťastný perkmistr SHHS ČR.

Výroční členská schůze nejstaršího hornického spolku ROZKVĚT v Sedlištích.

Dne 22. 4. 2022 se uskutečnila v Sedlištích v zřízení obce „Lašská jizba“ výroční členská schůze nejstaršího hornického spolku „R O Z K V Ě T, který byl založen v roce 1901. Dominantou obce je Kostel Všech svatých, který je vzácnou dřevěnou sakrální památkou v republice, ale hlavně svou velikostí patří mezi největší v Evropě. Byl vystavěn 1624 na půdoryse původního kostela. Na zvony kostela přispěli horničtí obyvatelé obce. Součásti slavnostní výroční členské schůze bylo předání pamětních medaili ke 120 letům výročí založení spolku. Zúčastnili se zástupci hornických spolků z moravskoslezského kraje.

 

Dubnová schůze Klubu přátel hornického muzea Ostrava – Hornické vdovy – autorské čtení paní Mgr. Hladká

Víte, jaký je to pocit, když vám ze dne na den nepřijde domů manžel? Představte si, že vám odejde do práce zdravý člověk, že už nikdy nepřijde, že vás nikdy nepohladí, že se nikdy nepomilujete, že vás nechytne za ruku… Nejde říct: chlapů je milion. Ten váš je jeden. Kniha Hornické vdovy přináší autentické autorizované příběhy hornických vdov od nejstarších až po nejmladší na pozadí historických proměn Československa a České republiky, kdy bylo hornictví vnímáno jednou jako výkladní skříň socialismu, jindy jako jev zatracovaný a zesměšňovaný. Kniha se tak snaží poodkrýt fenomén hornictví v jiném světle a relativizovat mnohaletá klišé, jež se k němu vážou. Publikace vychází s předmluvou Martina Jemelky, historika českého dělnictva, a množstvím doprovodných dobových materiálů.

 

 

Mistrovství republiky v RC modelech poháněných vodíkem a výstava Klubu plynárenské historie.

Předseda Klubu plynárenské historie pan Mgr. Josef Marek nám oznámil, že na chráněné kulturní památce TROJHALÍ se koná velice aktuální akce k použití vodíku v dopravě a to výstavka Klubu plynárenské historie na panelech a Mistrovství České republiky vodíkových aut sestavených studenty středních škol, které je postupem na mistrovství světa. Ve dnech 4.-5. 4 2022 se uskutečnila tato akce v chráněné kulturní památce TROJHALÍ – vedle obchodního centra Nová Karolína v Ostravě. Ve skutečnosti hala byla původně majetkem Vítkovických železáren a třetí hala byla elektrická rozvodna pro koksovnu Karolina. Celou akci moderoval pan Radek Erben za přísného dohledu pana Václava Bystrianského. Byl zde vystaven model elektromobilu, který zhotovili studenti VŠB TU Ostrava. Školní týmy byly zařazeny do programu Horizont Hydrogen Grand Prix, který podporuje nošovická automobilka Hyundai. Úkolem studentů bylo navrhnout, zkonstruovat a postavit vlastní RC auto poháněné vodíkovými palivovými články a otestovat jej během 4 hodinového závodu. Byla prováděna během závodu technická kontrola, viz foto

 

 

7. Skok přes kůži Spolku krojovaných horníků při obci Stonava

Spolek krojovaných horníků při obci Stonava, vedený panem Tomášem Hejdou, uspořádal dlouho odkládaný pravidelný 7. Skok přes kůži dne 2. 4. 2022 za vydatné pomoci starosty obce a senátora pana Ing. Andřeje Febera. Této významné hornické akce se zúčastnilo kolem 200 pozvaných hostů a dvě delegace z Polska. Celou významnou událost řídilo „Slavné, vysoké a neomylné prezidium“ pan Ing. Josef Kasper ředitel Hlavní báňské záchranné služby v Ostravě Radvanicích za vydatné pomoci „Slavného, dědičného Kantora“ pana Josefa Grimma a jeho smečky.

Vážení a milí přátelé, kamarádi, účastníci našeho VII. Skoku přes kůži SKH při obci Stonava, konajícího se v sobotu 2. 4. 2022, posílám vám všem druhou část  fotografií z této skvělé akce, organizované našim SKH při obci Stonava od Mirka Hladkého. Jsou to soutěže jenotlivých tablic a poslání do pivního zasrání dokonce i kameramana televize POLAR pana Ing. Jiřího Břósku.

Komu: Všem skvělým kamarádům

 

Návštěva Městského muzea v Javorníku, jehož součásti je expozice Klubu plynárenské historie

Dne 1. 4. 2022 ředitel Nadace LANDEK Ostrava Ing.Josef Gavlas s Ing. Jaroslavem Kubánkem navštívili expozici Klubu plynárenské historie s jeho předsedou panem Mgr. Josefem Markem. Expozice je součásti Městského muzea a Městského informačního střediska v Javorníku. Unikátem expozice je 5 původních svítiplynových konzolových interierových lamp, přestavěných na zemní plyn. Posláním expozice je zachování regionálních tradic plynárenství a industriální historie pro příští generace,

 

 

Návštěva největšího evropského plynárenského muzea v Paczkowě

31. 3. 2022 na pozvání předsedy Klubu plynárenské historie v Hlučíně pana Mgr. Josefa Marka se uskutečnila návštěva největšího evropského plynárenského muzea v Paczkowě na území Polska. Za Nadaci LANDEK Ostrava se zúčastnil ředitel Nadace pan Ing. Josef Gavlas spolu s tajemníkem nadace panem Ing. Jaroslavem Kubánkem. Pačkov leží v jihozápadní části Polska v Opolském vojvodství. Má 500 obyvatel. Muzeum plynárenství, kterého organizátorem a mecenášem je Polský spolek plynárenský je největším evropským exponátem. Vznikl 23. listopadu 1991 v zapomenutých prostorách klasické plynárny, která více než před 75 lety produkovala plyn spalováním černého uhlí.
V roce 2007 započala obrovská modernizace celého objektu. Bylo vybudováno moderní výstavnicko-školící středisko kde minulost splývá se současnosti. Návrh provedl známý architekt Mgr. Ing. Marek Mikulski, který projektoval také Muzeum Varšavského povstání. Muzeum obsahuje velké množství exponátů z oblasti plynárenství. Blíže viz fotografie.

 

Výroční schůze Klubu hornických důchodců Dolu Františeke
11.3.2022

Předseda Klubu hornických důchodců Dolu František pan Roman Konopka spolu s výborem uspořádal výroční schůzi KHDF po koronavirové pandemií po prvé od roku 2019.Uvítal přítomné a paní Mgr. Milena Twardziková seznámila přítomné s programem výroční schůze. KHDF patří mezi největší hornické kluby v České republice s počtem 296 členů, jak přednesl ve zprávě předseda KHDF pan Roman Konopka.

 

85 let pana Josefa Stružky člena KPHMO pobočky Havířov

Paní Mgr. Michaela Kroupová společně s emeritním předsedou Havířovské pobočky Klubu přátel hornického muzea Ostrava panem Jaroslavem Čihařem umožnila přátelské setkání s panem Josefem Stružkou, dlouholetým pracovníkem Dolu Ostrava-závod Zárubek u příleřitosti jeho 85 narozenin. Vážený pan Josef Stružka je nadšeným ilustrátorem hornické profese a velice váženým mistrem olejových obrazů. Veřejnosti se představuje tím, že dekoruje hornické historické slavnosti- Skoky přes kůži, namaloval nělolik stovek skúr pro Skoky přes kůži a dekorací pro tyto akce. Také dekoruje Kroniky Dolu Ostrava a v současné době dokoroval Skoky přes kůži v Obci Stonava.Přejeme hodně zdraví do dalších let.

90 let pana Karla Dolínka – člena Klubu přátel hornického muzea Ostrava

Dne 12. 2. 1932 se narodil pan Karel Dolínek. Celý život pracoval v hornictví v různých profesích a také hrál lední hokej v různých klubech (Baník Ostrava, TJ Vítkovice aj.) nakonec hrál i v reprezentaci Československé republiky. Dlouho pracoval na Dole Staříč a na Generálním ředitelství Ostravsko – karvinských dolů. Oslavu svých 90 narozenin uskutečnil v restauraci Evropa mezi Seniory“U kulatého stolu“, jehož je dlouholetým členem. V Klubu přátel hornického muzea Ostrava je od jeho vzniku.

Reklama