Historie uhlím

Většina z Vás už jistě zaregistrovala otevření této stálé expozice, která je nejnovějším výsledkem aktivit členů Havířovské pobočky Klubu. Zejména však dlouholeté aktivity čestného člena Ing. .Zd. Dombrovského CSc. Který se mimo jiné v únoru dožil 75 let. V prvním patře Společenského domu Reneta našla útulek v prostoru bývalé knihovny tato atrakce. Její zrod umožnil vstřícný přístup vedení magistrátu města a finanční pomoc v rámci příhraniční spolupráce Euroregionu Těšínské Slezsko.

Na ploše 160 m2 jsou tři sekce, historie města, historie hornictví a studijně přednášková část. Havířovskou historii prezentují například velkoformátové fotomapy krajiny před vznikem města s pohledem na domky a pole tehdejších vesnic a Císařské cesty. Můžete zde třeba hledat kde stál konkrétní dům vašich příbuzných. Nová historie je zřejmá z projektů, map a plánů. Je zde rozsáhlá fotodokumentace života města, galerie starostů a artefakty dokumentující historii.

Hornické sekci dominuje model Dukelské těžní věže č.2 jejímž autorem je J.Chýla bývalý údržbář na Dole Darkov. To je charakteristické pro tuto část expozice, protože všechny zde shromážděné artefakty vznikly nebo prošly mnohokrát rukama členů naší pobočky. Celkem více než 2 tisíce hodin obnáší vznik toho co zde můžete vidět. Kromě klasické výstavní expozice nářadí, nástrojů, nerostů, map a kronik je zde záchranářský koutek HBZS a v temném zátiší si můžete připomenout s důlním reflektorem situaci pod porubem za autentického zvuku dolu.

Poslední částí expozice je prostor s projekční plochou a hledištěm pro 20 hostů doplněný rozsáhlou knihovnou kronik, knih, reklamních a uměleckých děl s hornickou historií.

Důležitým doplňkem jsou otočné panely se zajímavostmi o tématice obsahu expozice.

Za vznikem expozice stojí kromě velkého objemu práce i spousta nadšení nejen realizátorů ale i přispívajících organizací, sponzorů a jedinců, bez kterých bych dnes neměl o čem vás informovat.

Děkuji zde znovu všem, bez toho abych je konkrétně zmiňoval, za poctivě udělanou práci a velkou vstřícnost při vzniku tohoto díla.

Expozici spravuje Městská knihovna a pokud do ní zavítáte,tak vám určitě jedna návštěva nebude stačit na to, aby jste byli schopni se vším se seznámit.