Doporučujeme

Doporučujeme

Plán besed

Plán besed pobočky OSTRAVA na I pololetí roku 2024, v Kulturním domě v Petřkovicích:

4. beseda 2. 4. 2024 v 15:00 hod.– Současný stav likvidace ukončených dolů v  OKD, a.s. a výhled do budoucna. Přednášející Ing. Jiří Golasowski, DIAMO,

7. května 2024 od 15 hod. plenární schůze v Kulturním domě v Ostravě-Petřkovicích. 

5. beseda 4.6.2024 v 15:00 hod. – Výstavba dolu Frenštát. Přednášející Petr Kubinský,
člen ostravské pobočky KPHMO, z.s.

 

 

Plán besed pobočky Ostrava: v Kulturním domě v Petřkovicích od 15.00 hod. (vždy 1. úterý v měsíci, od 15,00 členská schůze)

Plán besed pobočky HAVÍŘOV na I pololetí roku 2024,, Loutkový sál v KD Petra Bezruče v Havířově:

4. beseda: 8. 4. 2024 v 16,30 hod – Novinky v očním lékařství, přednáší MUDr. Jan
Němčanský, Ph.D., MBA, přednosta Oční kliniky FN Ostrava

5. beseda: 13. 5. 2024 v 16,30 hod – Inertizace dusíkem v hornictví, přednáší prof.
Ing. Alois Adamus, Ph.D., profesor VŠB HGF Ostrava v důchodu a Václav Smička,
emeritní vedoucí výchovy a výcviku HBZS Ostrava

6. beseda 10. 6. 2024 v 16,30 hod – Historie a současnost elektrárny Dětmarovice,
přednáší Ing. Martin Hančar, ředitel EDĚ

Plán besed pobočky Havířov: Již Loutkový sál Kulturního. střediska P. Bezruče v Havířově (vždy 2. pondělí v měsíci, od 16,30 )

Plán besed pobočky KARVINÁ na I pololetí roku 2024,, pobočka regionální knihovny v Karviné-Fryštátě: Jen pro členy klubu

4. beseda: 24. 4. 2024 v 15:30 hod. – Vznik a historie a báňské expozice v Landek
Parku, přednáší Václav Smička, dlouholetý odborný pracovník HBZS

Květen – Klubový zájezd 30.5.2024

5. beseda: 26. 6. 2024 v 15:30 hod. – Bezpečnost ve městě, přednáší Mgr. Petr Bičej,
ředitel MP Karviná

 

Plán besed pobočky Karviná: Regionální knihovna Karviná-Fryštát. (vždy poslední středu v měsíci, od 15,30 )

Akce doporučujeme

Plán dalších hornických akcí v roce 2024 s možnou účastí zástupců KPHM

Hornické konzilium v Rudolfově 18. – 19. dubna 2024,

Hornické konzilium v Rudolfově 18. – 19. dubna 2024,

135. Skok přes kůži Chomutov 24. dubna 2024

135. Skok přes kůži Chomutov 24. dubna 2024

18. Setkání EKHT Bad Ischl, Rakousko 24. – 26. května 2024

18. Setkání EKHT Bad Ischl, Rakousko 24. – 26. května 2024

 

 

Setkání hornických měst a obcí Slovenska, bez určení místa a termínu

Setkání hornických měst a obcí Slovenska, bez určení místa a termínu

Salamandr Bánská Štiavnica září 2024

Salamandr Bánská Štiavnica září 2024

28. Setkání hornických měst a obcí ČR, Jílové u Prahy 13. – 15. září 2024

28. Setkání hornických měst a obcí ČR, Jílové u Prahy 13. – 15. září 2024

Valná hromada SHHS ĆR, bez termínu místo Jáchymov

Valná hromada SHHS ĆR, bez termínu místo Jáchymov