Doporučujeme

Doporučujeme

Plán besed

Plán besed pobočky OSTRAVA ve I čtvrtletí roku 2022, v Restauraci U VLKA v Ostravě-Svinově:

4. beseda: 5. 4. 2022 v 15:00 hod Představení knih „Hornické vdovy“ a „Sestry“
přednáší: Mgr. Kamila Hladká, Ph.D., autorka hornické knihy, nakladatelka a editorka Dcera sestry, s r. o.

V úterý 3.5.2002 v 15.00 hodin Plenární schůze KPHMO, z. s. se bude konat v restauraci U Vlka v Ostravě-Svinově! Připomínáme, že je to také volební schůze.
Jedná se o výroční schůzi, proto je vhodné být ve společenském oděvu, nejlépe v
hornické uniformě. 

5. beseda: 7. 6. 2022 v 15:00 hodHistorie skoku přes kůži, přednáší: Prof. Ing.Pavel Prokop, CSc., emeritní Slavné a vysoké a neomylné prezidium

 

Plán besed pobočky Ostrava: v restauraci U VLKA v Ostravě Svinově od 15.00 hod. (vždy 1. úterý v měsíci, od 15,00 členská schůze)

Plán besed pobočky HAVÍŘOV ve I čtvrtletí roku 2022, Loutkový sál v KD Petra Bezruče v Havířově:

4. beseda: 11. 4. 2022 v 16:30 hodRole nového odštěpného závodu DARKOV státního podniku DIAMO v OKR, přednáší: Ing. Jiří Golasowski, Ph.D., náměstek ředitele odštěpného závodu pro výrobu a ekologii DIAMO, s. p.

V úterý 3.5.2002 v 15.00 hodin Plenární schůze KPHMO, z. s. se bude konat v restauraci U Vlka v Ostravě-Svinově! Připomínáme, že je to také volební schůze.

Jedná se o výroční schůzi, proto je vhodné být ve společenském oděvu, nejlépe v hornické uniformě. 

5. beseda: 9. 5.2022 v 16:30 hodHistorie skoku přes kůži, přednáší: Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc., emeritní Slavné a vysoké a neomylné prezidium

6. beseda: 13. 6.2022 v 16:30 hod Oddíly specialistů v Báňské záchranné službě, přednáší: Ing. Jaroslav Provázek, hlavní mechanik HBZS Ostrava

Plán besed pobočky Havířov: Již Loutkový sál Kulturního. střediska P. Bezruče v Havířově (vždy 2. pondělí v měsíci, od 16,30 )

Plán besed pobočky KARVINÁ ve I čtvrtletí roku 2022, pobočka regionální knihovny v Karviné-Fryštátě: Jen pro členy klubu

4. beseda: 27. 4. 2022 v 15:30 hod –  I v dolech je třeba vidět, přednáší: Osvald Wytrzens, KPHMO, z. s. – havířovská pobočka

V úterý 3.5.2002 v 15.00 hodin Plenární schůze KPHMO, z. s. se bude konat v restauraci U Vlka v Ostravě-Svinově! Připomínáme, že je to také volební schůze.

Jedná se o výroční schůzi, proto je vhodné být ve společenském oděvu, nejlépe v hornické uniformě. 

5. beseda: květenPoznávací zájezd Flascharův důl v Odrách (termín akce bude ještě upřesněn)

6. beseda: 29. 6. 2022 v 15:30 hod Karvinské hornické kolonie, přednáší: Osvald Wytrzens, KPHMO, z. s. – havířovská pobočka

Plán besed pobočky Karviná: Regionální knihovna Karviná-Fryštát. (vždy poslední středu v měsíci, od 15,30 )

Akce doporučujeme

Hornictví a technické památky v Odrach a okolí

23. Hornické slavnosti do jihočeského Rudolfova

 

Vážení kamarádi,

přijměte po dvou letech covidové odmlky pozvání na již 23. Hornické slavnosti do jihočeského Rudolfova. Trochu jiné, než jste zvyklí, přesto zajímavé a originální.

Za pořadatele 

Vratislav Klabouch

Hornickou muzejní noc

Odersko dovolená plná zážitků pro celou rodinu

Oslavy ve Zbýšově 740 let

Reklama