Klub přátel hornického muzea v Ostravě – vydané publikace

V ediční řadě  Sborník hornického zpravodaje

 1. Vopasek,S.: Heraldická historie hornických symbolů (2002)
 2. Kolektiv: Od nálezu uhlí po útlum těžby na Ostravsku, 1.část, 2001
 3. Kolektiv:Od nálezu uhlí po útlum těžby na Ostravsku. 2.část, 2002
 4. Kolektiv:Od nálezu uhlí po útlum těžby na Ostravsku (Důl Julius Fučík) 3.část, 2003
 5. Kolektiv:O hornictví vesele i vážně. 4.část, 2003
 6. Kolektiv:Historie učňovského školství v OKR.Středoškolské hornické školství. Nedůlní organizace.5.část, 2004
 7. Kolektiv:Karvinsko a jeho šachty.6.část, 2004
 8. Kolektiv:Jižní část revíru.7.část, 2006

 

V ediční řadě Hornický zpravodaj

 1. Hornický skanzen Mayrau, 2003
 2. 15 let práce KPHM OKD, 2003
 3. Informace o Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě 1988-2004, 2004
 4. Hornický skanzen Mayrau, 2006
 5. Průvodce Hornickým muzeem OKD (česky, anglicky, německy),2006
 6. 10 let od útlumu těžby v petřvaldské dílčí pánvi, 2008
 7. 1.klubový šachťák, 2008
 8. Čtvrtletník Hornický zpravodaj.Od roku 1994 vychází dosud
 9. Hornický zpravodaj-zvláštní vydání k 25.výročí založení Klubu, 2013
 10. Almanach k 10.výročí Klubu přátel hornického muzea v Ostravě-pobočka Karviná,2015

 

V ediční řadě Hornictví včera, dnes a zítra

 1. Čihař,J.,Káňa,D.: 100 let Dolu Dukla (1), 2005
 2. Janků,P.,Pavelek,D.: Martinská štola-petřvaldské unikum (2), 2005
 3. Grygárek,J.: Za hornictvím zlatohorského rudného revíru (3), 2006
 4. Kochan,O.: Počátky dobývání v Petřvaldě (4), 2007
 5. Prokop,R.: Hornické kolonie v rámci industrializace Ostravska (5), 2007
 6. Dombrovský,Zd.a kol.: Hornické kolonie karvinského okresu, I.díl (6), 2007
 7. Janků,P. a kol.: Ekologie a hornická činnost (7), 2008
 8. Dombrovský,Zd..a kol.: Hornické kolonie karvinského okresu, II.díl (8), 2008
 9. Grygárek,J.: Za hornictvím hornoměstského rudného revíru (9), 2009
 10. Dombrovský,Zd.a kol.: Hornické kolonie Ostravy (10), 2009
 11. Schreiber,P.: Ze života inženýra v šachtách OKR „To my na Armádě…?“(11), 2009
 12. Prokop,P.,Martiníková,H. Historie skoků přes kůži (12), 2009
 13. Sborník přednášek ze seminářů „Hornické památky na Ostravsku“ (13) sestavil Klepek,O., 2009
 14. 14.Véna,P.: Patagonská mise (14), 2010
 15. Prokop,P. Švéfly (15), 2010
 16. Bardoň,L.,Dombrovský,Zd.: Hornické kolonie Ostravy ve fotografiích (16), 2010
 17. Grygárek,J.: Za hornictvím hornobenešovského rudného revíru (17), 2011
 18. Kolektiv autorů: 50 let od tragédie na Dole Dukla 18), 2011
 19. Schreiber,P. Ze života inženýra v šachtách OKR-II (19), 2011
 20. Kolektiv autorů: Důl František v Horní Suché a jeho osud (20), 2011
 21. Szostek, Zb. Od někdejších třídíren uhlí k moderním úpravárenským komplexům (21), 2012
 22. Broskevič,P.: Historie péče o průmyslové památky v areálu bývalé výdušné jámy Vrbice (22), 2013
 23. Janků,P.alias P.Véna: Cesta k hornictví a hornictvím (23), 2014
 24. Grygárek,J.: Vývoj a útlum rudného a uranového hornictví na území České republiky po roce 1945 (24), 2014      
 25. Kubinský,P.: Vzpomínky na závod Petr Bezruč Dolu Ostrava (25), 2014
 26. Kolektiv autorů: Almanach k 10.výročí založení havířovské pobočky Klubu přátel hornického muzea v Ostravě,z.s. (26),2016
 27. Kuba Stanislav: Historický vývoj hornického města Karviná )27), 2016

Samostatné publikace

 1. Cesty za poznáním, 1.-5.díl ( 90.léta 20.století)
 2. Landek-svědek dávné minulosti, 1996. Vyšlo ve třech vydáních
 3. Ostravské těžní věže-symboly hornické historie. (Ing.Jaroslav Klát,vlastní vydání,2004)
 4. Těžní věže-symboly hornické činnosti (Ing.Stanislav Vopasek), 2006
 5. 20 let Klubu, 2008
 6. 10 let od útlumu těžby v petřvaldské dílčí pánvi.Hornický zpravodaj,zvláštní vydání, 2008
 7. Sborník přednášek ze semináře k 15.výročí HM OKD a 20.výročí Klubu, 2008
 8. Hornický kalendář Těžní věže, 1999-2011 a dále 2012-2016
 9. Těžní věže v perokresbách Stanislava Vopaska, 2009 (exkluzivní vydání)
 10. Klát J.,Slíva,K.: Kronika počátků hornictví v Ostravě 1750-1830. Nakladatelství Jaroslav Klát,2011, ISBN 978-80-260-0832-3. Vyšlo s příspěvkem Nadace Landek
 11.  Schreiber,P. Ze života inženýra v šachtách OKR-souborná publikace, ISBN 978-80- 874688-06-7, Klub přátel hornického muzea v Ostravě, vydal DK POKLAD,s.r.o.,2012
 12. Schreiber,P. Ze života inženýra v šachtách OKR, I. a II. část – reedice, Klub přátel hornického muzea v Ostravě,edice Hornictví včera,dnes a zítra, 2009,2012
 13. P.Véna: Házení hrachu na stěnu?  K některým otázkám hornického podnikání. 2013
 14. Klepek,O.: Průvodce publikacemi Klubu přátel hornického muzea v Ostravě. Anotovaná Bibliografie, Filosofická fakulta Ostravské univerzity a KPHMO,  2013

Pro vnitřní potřebu KPHMO, z. s. :

 1. Bulletin,15.5. 2012
 2. Bulletin, 4.12.2012
 3. Bulletin, 7.5. 2013
 4. Bulletin, 3.12.2013
 5. Bulletin, 6.5. 2014
 6. Bulletin, 2.12.2014
 7. Bulletin, 5.12.2015
 8. Bulletin, 1.12.2015
 9. Bulletin, 3.5. 2016
 10. Bulletin, 6.12.2016