Vážení členové Klubu přátel hornického muzea v Ostravě,
svolávám členy na plenární schůzi našeho klubu a den 7. září /úterý) 2021 od 15 hodin do Vám známé restaurace U Vlka v Ostravě – Svinově. Slibuji Vám možnost vyzvednou si zpravodaje, opožděně kalendáře a taky uhradit neuhrazené členské příspěvky za rok 2021, vzorní mohou toto učinit i na rok 2022. Prosím o umístění této informace na našem webu a členy o rozšíření této informace mezi dalšími členy, kteří neuvedli internetové adresy
Hezké dny a na setkání se těší
Předseda J. Kunčický

1 0