5.Havířský bál na Hlubině

5.Havířský bál na Hlubině

5.Havířský bál na Hlubině
Vzpomínka na mladá léta.


5.Havířský bál na Hlubině .
Paní Zdena Kyselá nacvičila s námi před 65 léty taneční scénku „Na havířském výletě“.

Účast na 5. Havířském plese byl pro mne, bývalého tanečníka Hlubiny, výletem do minulosti a připomenutím mladých let. Tehdy jsme tvořili a zakládali nové šachty, které se nyní „utlumují“ a zavírají. Folklor a svéráznou společenskou zábavu však utlumit a zlikvidovat nejde.  
V obou sálech – skvěle renomovaných, starých hornických koupelnách Dolu Hlubina, byla zábava po celou dobu bálu, úspěšná vystoupení členů souboru lidových tanců Hlubina i všech hudebních skupin. Každý účastník si mohl vybrat podle svého zájmu a nálady program a zatančit si v jenom či druhém sále. Připadal jsem si, že jsem přímo v samotném středu tanečního vystoupení a připomněl své vlastní desetileté působení v tomto tanečním souboru před šedesátípěti   léty.

Moje účast i malé skupinky našich členů KPHMO na havířském bále dokazuje, že i ostatní současní členové ze všech poboček se mohli této akce aktivně zúčastnit bez újmy na zdraví.

Můj obdiv patří všem, kteří se podíleli na organizaci této společenské události a obzvláště pak paní Kateřině Macečkové a jejich nejbližších spolupracovníků.

Díky za nevšední zážitek.

Ing. Milan Šlachta.

0 0