Energetičtí odborníci diskutovali v Ústí

JAK SE SMĚNMISTR POMSTIL TECHNIKŮM

Revírníci se vždy po vyfárání scházeli u směnmistra, aby mu předložili k podpisu raportní knihu. U každého směnmistra byla skříň., v níž se nacházelo dobré pití. Tak bylo možné synky počastovat za dosažené výkony ve směně nebo jim nalít po…
CELÝ ČLÁNEK

Láďovo RETRO 1

(Pokračování textu…)
CELÝ ČLÁNEK

Paskovské prádlo by mělo do roka zmizet z povrchu

PASKOV – V předposledním týdnu července nabyla právní moci povolení Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě k demolici úpravny na paskovské šachtě. Zároveň by měla toto pracoviště převzít společnost AWT Rekultivace a začít s bouráním.…
CELÝ ČLÁNEK

Metan z fukačů: Voda není účinná, ale práškem se dá uhasit spolehlivě!

Zapalování metanové stěny.   Simulace výronu důlního plynu CH4 na čelbě z takzvaného fukače se stala poslední novinkou v programu bezpečnostního školení horníků. Specialisté z VVUÚ Ostrava podle požadavků společnosti OKD vyrobili metanovou stěnu, kde předváděli…
CELÝ ČLÁNEK

AKCE MORAVSKÝ KRAS 1970

 Všichni máme v živé paměti záchrannou akci v Thajské jeskyni, která probíhala v červnu roku 2018, kdy monzunové deště způsobily zaplavení přístupových chodeb v jeskyni a následné uvěznění 12 chlapců a jejich trenéra. Všechny se nakonec podařilo po dlouhých 17…
CELÝ ČLÁNEK

Betonit, zpomalovač hoření a dusík, s tím bojují záchranáři proti záparu

STONAVA – Chlapi z HBZS Ostrava i ZBZS Dolu ČSM pracují v oblasti nového porubu 402 303 na stonavské šachtě, lokalitě Jih, ve zkušebním provozu se Zpěněným důlním inhibitorem SIG 1. Zařízení vyráběné v nedalekém polském městě Wodzisław Śląski je…
CELÝ ČLÁNEK
Vláda pořádá konferenci o klimatu