G2020

Galerie akcí v roce 2020

Setkání seniorů „U kulatého stolu“ 2020

Senioři Ostravsko – karvinských dolů, kteří pracovali v různých funkcích na dolech nebo generálním ředitelství Ostravsko – karvinských dolů se setkávají pravidelně každou středu v roce jsou na posledním setkání v roce 2020 v restauraci Evropa na ulici 30.dubna v Ostravě. Celé setkání řídí prezident pan Ing. Josef Kimer CSc., podle platných schválených regulí. Při této příležitosti byl vydán pamětní spisek, kde je konstatováno, že od roku 2005 Klub seniorů ztratil 20 zemřelých hornických kamarádů.

Album

 

Klub hornických důchodců Dolu František ve svém zařízení zvaném „DOMEČEK“ instaluje klimatizaci, provádí malování a úklid.

K čemu je koro koro dobré

 

 

Poslední rozloučení s panem Karlem Budinem, jednatelem a hospodářem Klubu přátel hornického muzea Ostrava

Pan Karel Budin se narodil v Petřvaldě a celý jeho život je spojen s hornictvím a propagování hornických tradic. Pracoval v Ostravsko – karvinském revíru na různých dolech a nyní dlouhá léta pracoval ve funkci jednatele a hospodáře Klubu přátel hornického muzea v Ostravě dále jen (KPHMO) a vždy udělal vše pro podporu spolkové činnosti a udržování hornických tradic na Ostravsku, Karvinsku a také spolupráci s jinými spolky nejen v regionu ale i v zahraničí. V roce 2018 byl hlavním organizátorem oslav 30. výročí založení KPHMO. Rovněž organizoval pravidelné měsíční besedy pro členy, ale prezentoval i své velice zajímavé přednášky, věnované převážně historii Petřvaldských, Orlovských a Karvinských dolů. KPHMO reprezentoval na všech pravidelných Setkáních hornických měst a obcí České republiky, pietních aktech a místních i přeshraničních akcích spojených s hornictvím, vždy v hornické uniformě. Jako jednatel a hospodář KPHMO pečlivě vedl ekonomickou stránku spolku, zajišťoval projekty a styk se sponzory a nadacemi. Souběžně s obětavou prací pro KPHMO byl i zakládajícím členem Klubu Přátel Staré Orlové, který od června 2001 propaguje bohatou historii tohoto hornického města. Významná je jeho publikační činnost v rozsáhlé publikaci Hornické kolonie Ostravy a Karviné. Je autorem mnoha článků v časopisech a v regionálním i místním tisku. Dlouhá léta pravidelně organizoval Den horníků v Petřvaldě a to zejména pro bývalé pracovníky Dolu Fučík. Všemi vážený pan Karel Budin byl navrhován Nadaci LANDEK Ostrava na udělení ceny Český Permon 2020 a také na titul Senior roku 2020 České republiky.

Album

 

14. Ročník „Chemie a další přírodní vědy na Slezsko-ostravském hradě“-projekt Nadace LANDEK Ostrava

Dne 8. 9. 2020 se uskutečnil již 14. Ročník akce“Chemie a další přírodní vědy na Slezsko-ostravském hradě“, pořádané Vysokou školou báňskou- technickou univerzitou paní Prof. Ing. Kamilou Kočí, Ph.D., a paní Ing. Vladimírou Plačkovou. Nadace LANDEK Ostrava finančně podpořila tuto velice zajímavou a mezi mládeži oblíbenou akci. Byla zde zastoupena Ostravská univerzita, VUT Brno, průmyslové školy atd. Více na fotografiích.

Album

 

Plenární schůze Klubu přátel hornického muzea Ostrava 1. 9. 2020

Dne 1. 9. 2020 se konala Plenární schůze Klubu přátel hornického muzea Ostrava, která se nekonala v měsíci květnu, jejikož jsme se museli podřídit vládním opatřením k pandemii koronaviru. Plenární schůzi zahájil předseda KPHMO pan Jiří Kunčický, který uvítal přítomné a společně jsme si zazpívali Hornickou hymnu za doprovudu kytary pana Bohumíra Holuba. Minutou ticha jsme uctili památku na hornické kamarády, kteří už mezi námi nejsou. Předseda KPHMO přednesl Závěrečnou zprávu, kterou zpracoval pan Karel Budin , jednatel a hospodář KPHMO , z.s. Dále proběhly volby jednotlivých komisí. Následovalo udělení čestných členství dvěma zasloužilým členům a to Ing- Miroslavu Hanusovi a Ing. Krajníkovi Otokarovi CSc, více znám jako Obrubník,Slavné vysoké a neomylné prezidium. Cantor a jiné funkce při Skocích. Následovalo udělení Hornických vyznamenání- Spolkové medaile KPHMO v Ostravě z.s.

Album

 

Rozloučení s panem Adolfem Trenčinou

Dne 31. 7. 2020 jsem se zúčastnil rozloučení s panem Adolfem Trenčinou dlouholetým členem Klubu přátel hornického muzea Ostrava a vynikajícím odborníkem na těžní zařízení, výměně lan a sestavování harmonogramů výměny těžních lan a také skutečným hornickým kamarádem. Poslední rozloučení organizoval syn Martin s manželkou. Zúčastnil s e také bratr Václav s manželkou a rodinou.

Album

 

Hornické konzilium Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky ve Vinařicích u Kladna dne 26. 6. 2020

V obci Vinařice u Kladna v unikátním hornickém skanzenu Mayrau, což je pobočka Sládečkova vlastivědného muzea se konalo Hornické konzilium Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky za účastí 20 spolků,kde se projednávalo kromě jiného udělení cen Český Permon ve 4 kategoriích – hornický folklór, záchrana hornických památek, počin roku a celoživotní dílo.Jednání zahájil 1. místopředseda SHHS Ing. Vratislav Klabouch. Přítomné uvítal ředitel muzea Mayrau a po něm předseda Klubu přátel hornických tradic Kladno pan Eduard Michalíček. Pan Karel Novotný z Žacléře informoval přítomné o přípravách 24. setkání SHHS v Žacléři.

Album

 

 

239. Zasedání Správní a Dozorčí rady NADACE LANDEK dne 23. 6. 2020 v LANDEK PARKU OSTRAVA

Dne 23. 6. 2020 se konalo již 239. zasedání Správní a Dozorčí rady Nadace LANDEK Ostrava v areálu Dolní oblasti Vítkovice – Landek Park Ostrava. Přítomné přivítal ředitel Landel Parku pan Ing. Lumír Plac, který seznámil přítomné se skutečností, kolik práce a peněz bylo investováno do jednotlivých objektů Národní přírpdní památky LANDEK. Podrobněji na fotografiích. Zdůraznil významnou pomoc Nadace LANDEK Ostrava na záchraně a údržbě jednotlivých objektů Landek parku. Závěrem zasedání byla prohlídka vily na Landeku a obnovy letního amfiteátru u Landecké vily.

Album

   

4. přednáška Klubu přátel hornického muzea Ostrava

Po vynucené dvouměsíční přestávce (vládní opatření – koronavir) se uskutečnila již čtvrtá přednáška organizovaná Klubem přátel hornického muzea Ostrava (KPHMO) na téma“ Bezpečí seniorů, obrana před nekalými praktikami“,dne 9. 6. 2020 v restauraci „U Vlka“ v Ostravě – Svinově. Setkání členů KPHMO zahájil předseda pan Jiří Kunčický. Předsedkyně redakční rady Hornického zpravodaje Ing. Kateřina Polínková seznámila přítomné s obsahem Hornického zpravodaje na II. čtvrtletí 2020 . Pan Bohumír Holub se svou kytarou za silné podpory přítomných zapěl Hornickou hymnu – Hornický stav a společně všichni zazpívali píseň „My jsme ti ostravští chachaři“.Následovala velmi rozsáhla a zajímavá přednáška paní Marcely Reichelové ze Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, zapsaný spolek.

Album

 

 

3.přednáška Klubu přátel hornického muzea Ostrava.

3. 3. 2020 se uskutečnila již 3 přednáška v Klubu přátel hornického muzea Ostrava na téma:“ Příprava a postup výroby klasických modelů dolu Antonín z revíru Rosicko- Oslavanském a dolu Petr Bezruč v Ostravsko karvinském revíru“.Přednášející Petr Kubinský přednesl poutavě své zkušenosti s náročnou stavbou obou modelů pomocí moderní techniky v měřítku 1 : 45. U dolu Antonín se jednalo o klasickou těžní věž u dolu Petr Bezruč to byla těžní věž kladivového typu. Důl Petr Bezruč byl nejvyšší bod ve městě Ostrava-vyšší než důl Terezie a vodárenské věže na Hladnovském kopci-a zároveň byl nejnižším bodem, protože poslední pracovní místo bylo 1 348 m pod povrchem a návštěvy obdržely diplom nebo hornický flek s nápisem, že navštívili místo v dole, které je více jak jeden kilometr pod úrovni Jaderského moře.

Album

 

2. přednáška Klubu přátel hornického muzea Ostrava

Dne 4. 2. 2020 se konala již druhá přednáška Klubu přátel hornického muzea Ostrava na téma: Vlastivědný spolek Rosicko -Oslavanský a muzeum na zámku v Oslavanech. Zahájení proběhlo netradičně, když paní Ing. Katka Polínková rozdala všem přítomným texty hornických písní a vyzvala pana Holuba, bývalého pracovníka Dolu Ostrava, závod Zárubek, aby doprovodil s kytarou zpěv všech přítomných. Pak se ujala přednášky paní Ing. Kateřina Polínková. V úvodu se představila jako členka KPHMO a šéfredaktorka Hornického zpravodaje KPHMO. Její přednáška byla zaměřena na vznik , založení a vývoj Vlastivědného spolku Rosice – Oslavany, kde pracuje jako průvodkyně. Pak následovalo představení zámku dříve a dnes. Doprovázeno spoustou fotografií jak uvádím dále.Seznámila přítomné s akcemi VSRO pro návštěvníky a otevření hornického muzea na zámku. Na zámku také existuje hasičské muzeum, kde paní Ing. Kateřina Polínková je členkou. Na přednášce byla velice dobrá účast všech členů KPHMO, což je zřejmé z fotek.

Album

 

1. přednáška v roce 2020 Klubu přátel hornického muzea v Ostravě

Vedení KPHMO zařídilo po uskutečněné anketě mezi členy nové místo pro konání přednášek ve Svinově -vedle radnice v restauraci „U Vlka“-bývalý Kulturní dům Dolu Jan Šverma.Paní Alena Zemanová s města Odry měla velmi pěkně připravenou přednášku na téma: „Zpřístupnění dvoupatrového důlního díla Flascharův důl pro veřejnost“.Dolování břidlice v Odrách je archivně doloženo od 80. let 19. století. Hlavní osobnosti oderského břidlicového podnikání byl JUDr. Karel Flaschar, který vybudoval toto důlní dílo. Těžba byla ukončena v roce 1920 odchodem majitele do Rakouska.Důl se nachází v lokalitě Nový Svět u Oder. Důl má dvě patra, která jsou propojena 18 metrovým větracím komínem. Je zde bohaté vrásnění a nachází se zde odhalené čelo vrásy. V zimě je Flascharův důl významným zimovištěm netopýrů a vrápenců. Otevření dolu pro veřejnost se předpokládá v měsíci květnu 2020. Více na fotografiích.

Album