Národní kulturní památka Důl Michal v Ostravě slaví jubileum 170 let

Národní kulturní památka Důl Michal v Ostravě slaví jubileum 170 let

Jmenování Dolu Michal národní kulturní památkou

Po ukončení těžby v roce 1994 darovalo OKD, a. s. Ostrava bezplatně v roce 1994 areál Dolu Michal Ministerstvu kultury, které na něm zřídilo průmyslové muzeum, které ale bylo v roce 2000 zrušeno.

Důl Michal sice ukončil těžbu uhlí v roce 1993, ale pro svou původnost se na rozdíl od mnoha jiných zrušených dolů v Ostravě vyhnul zbourání. Naopak, důl dostal statut Národní kulturní památky.

Areál bývalého černouhelného dolu je přístupný veřejnosti a patří k vyhledávaným turistickým cílům. V hale strojovny se nachází jedinečná kolekce původních stacionárních elektrických strojů z doby přestavby z počátku 20. století, spojené s elektrifikací provozu. V návštěvnické trase jsou expozice, ukazující provoz dolu z doby posledního pracovního dne a další zajímavosti, například společná řetízková šatna s oblečením nahoře pod stropem (viz obr. 4) a také kromě jiných zařízení i elektrický těžní stroj v hale strojovny (obr. 5).

Obrázek 4. Řetízková šatna. Oblečení se věší pomocí zatahovacích řetízků pod stropem. Po příchodu na směnu se zamění civilní oblečení za pracovní, tzv. fáráčky. Po výjezdu z dolu a vykoupání ve společné umyvárně, pak naopak. Foto M. Matěj.

K tomu se pro úplnost poznamenává, že kromě expozic Dolu Michal lze za doplněk jeho prohlídkových povrchových tras považovat důlní podzemní expozici a báňského záchranářství v Landek Parku v Ostravě-Petřkovicích.

Obr. 5 Dvoububnový elektrický těžní stroj od firmy Schukert z roku 1912 v hale strojovny

Instituce národní kulturní památky, kromě zpřístupnění formou prohlídkových tras, slouží pro výstavy, divadelní představení, hudební produkce a různé další kulturní akce.

Ing. Jaroslav Klát

0 0