Plenárka 2019

Plenárka 2019
Dobrý den, přátelé a členové KPHMO, 

7. května 2019 se od 15 hodin
konala Plenární volební schůze Klubu přátel hornického muzea Ostrava, z.s. Schůze se konala v Kinosále kavárny Maryčka v Dolní oblasti Vítkovic u dolu Hlubina v Ostravě. 

 
Všichni členové dostali Hornický Zpravodaj II. čtvrtletí
2019, kde byl sepsán program plenární schůze, který činil 25. bodů. 
 • Hned na začátku zazněla hornická hymna Hornický stav a řízení schůze se ujal Jiří Kunčický. 
 • Zprávu o činnosti klubu od poslední plenární schůze s výhledem na příští
  období přednesl předseda Ing. Petr Rojíček (celá zpráva je také uvedena v HZ). 
 • Zprávu o hospodaření klubu v roce 2018 a rozpočet na rok 2019 zpracoval Karel Budin (ze schůze byl omluven ze zdravotních důvodů). 
 • Zprávu z revizní komise přednesl Arnošt Felkl. 
 • Bylo schváleno udělení čestného členství KPHMO Prof. Ing. Ivo Černému, CSc. 
 • Klubovou medailí byli oceněni tito členové: Karel Budin (v zastoupení manželky Marie Budinové), Ing. Josef Gavlas, Roman Krzak a Jaroslav Čihař. 
 • Na schůzi byla provedena volba výboru KPHMO v tomto složení: Karel Budin, Ing. Eduard Heczko, Roman Krzak, Ing. Stanislav Kuba, Jiří Kunčický, Pavel Sourada a Ing. Kateřina Polínková. 
 • Dále
  volba revizní komise KPHMO v tomto složení: Ing. Evžen Břuska, Václav
  Černík a Pavel Sisr. 
 • Volba redakční rady v tomto složení: Mgr. Josef Pintner, Ing. Kateřina Polínková a Petr Kubinský. Novou Předsedkyní redakční rady HZ se stala Ing. Kateřina Polínková. 
 • Poslední volbou, byla volba nového předsedy KPHMO, kterým se stal Jiří Kunčický. 
 • Počet členů na schůzi bylo 60. 
Já Kateřina
Polínková jsem novou Předsedkyní redakční rady HZ KPHMO, mi můžete psát informace o připravovaných hornických akcích, činnosti z jednotlivých poboček (Ostrava, Karviná, Havířov), historie, současnost či budoucnost v hornictví, článek o hornických artefaktech, článek o  hornické technice, tipy na pořady s hornickou tématikou a ostatní témata včetně hornických obrázků či fotografií. 
Děkuji Vám za ochotu a spolupráci. 

Věřím, že společnými silami budeme nadále vydávat HZ jako čtvrtletník a navážeme na současnou podobu HZ.  Mějte se moc hezky a pěkný zbytek svátečního dne. 

V příloze Vám zasílám fotografie z
Plenární schůze. 
Zdař Bůh, Kateřina Polínková 
0 0