116.let hornického spolku Rozkvět v Sedlištích okr.Frýdek –Místek

116.let hornického spolku Rozkvět v Sedlištích okr.Frýdek –Místek

Předseda nejstaršího hornického spolku Rozkvět v Sedlištích pan Jaromír Stříž zahájil výroční schůzi spolku ve společenském  zařízení“ Lašská jizba“ a seznámil všechny  s  programem. Uvítal všechny přítomné  a delegované hosty. Za Nadaci LANDEK Ostrava ředitele  Ing.Josefa Gavlase, za KPHM Ostrava-předsedu Ing.Petra Rojíčka, za KPHM Havířov Ing.Jaroslava Čihaře, za SKH Barbora Jana Kavku, za SKH František Rostislava Grimma a starostu Sedlišť Ing.Jaromíra Krejčoka.Místopředseda hornického spolku Ladislav Durák seznámil přítomné s bohatou činnosti spolku za rok 2016 a plánem práce na rok 2017. Pak proběhla volba nového pokladníka spolku,který přednesl zprávu o hospodaření spolku za rok 2016.

                Následovala obsáhla diskuze k programu na rok 2017, ve které vystoupili všichni pozvaní hosté a spolek obdržel drobné dárky a publikace.

             Ing.Jaroslav Kubánek                                                                            člen správní rady Nadace LANDEK Ostrava

 

0 0