17.-19. 5. 2019 12.Setkání hornických měst a obcí Slovenska

17.-19. 5. 2019 12.Setkání hornických měst a obcí Slovenska – 1.den

V bývalém královském hornickém městě Lubietová se konalo 12. setkání hornických měst a obcí Slovenska,kterého se zúčastnilo 15 měst a 35 obcí Čech a Slovenska spolu s 29 slovenskými a 19 českými hornickými a hutnickými spolky.Zahraničí bylo zastoupeno 2 polskými, 2 maďarskými ,1 rakouským a 1 slovinským spolkem.Součásti bylo slavnostní zasedání Rady Sdružení hornických spolků a cechů Slovenska,konference Evropské montánní dědictví,ekumenická bohoslužba,společný průvod od kostela do parku vrcholem byl slavnostní Šachtág pod hlavním stanem za účasti 850 lidí(počet lístku vydaných na guláš).

12. Setkání hornických měst a obcí Slovenska v Lubietové -18.5.2019, 2 den.

Lubietovské setkání hornických měst a obcí pokračovalo druhý den odhalením pomníku obětem důlních neštěstí na naučné hornické stezce v části Podlipa,kde se nachází nejznámější ložisko mědi,které se dobývalo již v době bronzové.Písemné záznamy jsou z roku 1340,kdy se dobývalo i zlato.Účastníci navštívili i ústí štoly Andreas.Pak se přemístili do obecního parku,kde byla soutěž hornických pěveckých souborů.Po obědě byl připraven na ochozu radnice Hornický orloj.V římsko-katolickém kostele sv.Máří Magdalény se konala mše po které následoval slavnostní průvod obcí.Na náměstí V.Dunajského byl předán putovní prapor,světlo sv. Barbory a bylo provedeno stužkování praporu hornických spolků.

0 0