4. díl MENTE ET MALEOKmotři

Každý horník ví, že středověké hornictví bylo založeno na ruční práci a navazovalo na po tisíciletí předávané zkušenosti z antických dob. Základem veškerého dění při těžbě byly dva nástroje, ze kterých vychází hornický symbol, mlátek a želízko.Želízka
Otázkou je, kdy se na našem území začaly produkovat kvalitní hornické nástroje, neboť znalost jejich výroby implikuje i schopnost výroby kvalitních zbraní, které se však k nám ve středověku ještě dlouho dovážely. Nářadí pro hornickou činnost vyrobené po slovanském způsobu se pravděpodobně rychle zničí, to není jako dnešní plávková ocel. Importovalo se ve 13. stol. hornické nářadí z Německa
nebo přišla technologie i s horníky do Jihlavy?


Nářadí

Námětem na experiment je zhutnit na našem dřevěném uhlí
naše místní rudy (na podobné archeologické experimenty se
výhradně bere východní krivorožská ruda, takže chyba je už
ve vstupu) z nich dobovým postupem vykovat hornické náčiní a tím se pustit do skalní horniny. Výsledek pravděpodobně bude ten, že experiment skončí na kvalitě nástrojů. Tedy i za pustým mlácením do skály stojí nějaké know–how, jak se dnes říká. Po staru stále platí mente et maleo, v tomto smyslu: neznič si nářadí!

Martin Přibil

odd. hornictví a hutnictví
Národní technické muzeum Praha

 

0 0