45 let od propadu ústí starého důlního díla Salm II – Leopoldina

0 0