8. díl VRTACÍ TECHNIKA


Vrtáky

Vrtáky
V roce 1913 bylo v Technickém muzeu pro Království české ve Schwarzenberském paláci v expozici hornictví otevřeno nové dioarama vrtací techniky (obr. 1), kde byla předváděna funkční vrtací kladiva Ingersoll–Rand a AEG (systém vrtání Siemens– Schuckert). Novou vrtací techniku tehdy čerstvě zavedenou (1908) na Fe doly PŽS a Státní doly v Příbrami reprezentovalo vrtací kladivo Flottmann (obr. 2). Vedle těchto klasických značek se v muzejních sbírkách nachází vrtací kladivo na tlakovou vodu Brand, údajně z roku 1885, funkční kovový model diamantového jádrového vrtání Craelius, historické precizní rozměrné modely vrtacích věží či ruční vrtací kladivo firmy Bechem & Keetman, předchůdce firmy Demag. Po válce se do NTM podařilo získat řadu amerických vrtacích kladiv z poválečné rozvojové pomoci. Mezi nimi vynikají dva dvojlafetové kolové vrtací vozy Sulliven-Joy z humanitárních dodávek UNRRA pro Jáchymovské doly.

 Naprostou invencí na poli muzejnictví byl, že se kladivo Ingersoll–Rand a AEG předvádělo v chodu již v roce 1913, vrtací vozy Sulliven–Joy v suterénech NTM od roku 1953. Funkční vrtací kladiva se v NTM předváděla ještě v 80. letech, kdy byl naposledy v provozu stařičký kompresor, dar z uranového dolu JD, n. p., závod Potůčky.


Vrtáky

Vrtáky      

To, co šlo za císaře, se nezdařilo v novém miléniu, a na zprovoznění kompresoru a předvádění vrtání jsme v NTM bohužel již nedosáhli. Nicméně se nám podařilo získat řadu cenných darů současné vrtací techniky od českých firem. Nové vrtací kladivo VK19 a sbíječku nám věnovala firma Permon (obr. 3), rotační vrtačky používané v uhelných dolech firma Koexpro (obr. 4). Nejnovější diamantové korunky jsme získali od firmy Urdiamant Šumperk (obr. 5) a moderní roubíkové korunky od Atlas Copco CZ (obr. 5). Uvedené doplňuje kolový dvojlafetový vrtací vůz Boomer E2C od Atlas Copco, vzhledem k ceně tohoto zařízení, jen jako model 1:50. Všem zmíněným dárcům pěkně a upřímně děkujeme.


Vrtáky

Martin Přibil, Karol Šmehil
Národní technické muzeum
Praha

0 0