9. květen: Demolice budov a likvidace první těžní věže

9. květen: Demolice budov  a likvidace první těžní věže
Rozebírání těžní věže na 9. květnu.

Ve vyhrazeném bezpečnostním prostoru utlumené lokality 9. květen se rozběhly naplno likvidační práce. Dodavatelé z firmy Slezská důlní díla (SDD) pod vedením Petra Vorla za pomoci svých subdodavatelů zbourali most pro příchod mužstva, popílková sila, objekt hlavních ventilátorů i šachetní budovu výdušné jámy Su-Sto III včetně její těžní věže.

„S rozebíráním konstrukce těžní věže se skončilo minulý měsíc. Nejprve se jeřábem sundala obě kola – lanovnice – a konstrukce jeřábové dráhy s věžičkou nad nimi. Pak nastoupila těžká mechanizace v podobě hydraulických nůžek, které dokázaly rozstříhat
ocelové nosníky. Těžní věž jako taková šla dolů během jedné šichty. Na zemi už ji pak stříhali a rozpalovali na menší části,“ popisoval specialista technické likvidace Bohdan Krzywoň.

Samotná jáma Su-Sto III byla zasypána cementopopílkovou směsí. „Momentálně se provádí dokončovací práce po demolici šachetní budovy a naváží se hlušina a recyklovaná betonová drť pro finální terénní úpravy. Výkopem základových pásů a podlitím první vrstvou betonu byla zahájena výstavba ohlubňového povalu, který se bude budovat do konce letošního roku. Pak nad ním postaví odvětrávací komínek metanu,“ uvedl Krzywoň.

Ve vtažné jámě Su-Sto I ukončili betonáž čtvrté vrstvy zátky na jejím šestém patře, přerušili průchozí větrní proud a spustili separátní větrání. „Dosud máme cementopopílkovou směsí zasypáno 143 z celkové hloubky 424 metrů. V jámě se stále fárá těžními klecemi padesát metrů nad zásyp, chlapi tam odebírají plavící potrubí i větrací lutny,“ popisoval specialista technické likvidace situaci na 9. květnu v první říjnové dekádě.

0 0